เมืองชลฯ พบผู้ติดเชื้อใหม่ 978 ราย ดับ 3 ชีวิต

'ชลบุรี' ยังทรงๆ พบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 978 ราย ปัจจัยหลักยังคงมาจากการสัมผัสผู้ป่วย ทั้งจากครอบครัวและที่ทำงาน และมีผู้เสียชีวิตอีก 3 ราย

10 มี.ค.2565 - เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR ได้รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ว่ามีจำนวน 978 ราย ประกอบด้วย 1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 24 ราย สะสม 3,016 ราย และจังหวัดอื่นๆ รวมสะสม 904 ราย 2.CLUSTER บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 5 ราย สะสม 146 ราย 3.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 40 ราย 4.บุคลากรทางการแพทย์ 19 ราย 5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ดังนี้ 5.1 กทม. 2 ราย 5.2 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย 5.3 จังหวัดสมุทรสาคร 1 ราย 5.4 จังหวัดอุทัยธานี 1 ราย 6.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 6.1 ในครอบครัว 225 ราย 6.2 จากสถานที่ทำงาน 103 ราย 6.3 บุคคลใกล้ชิด 41 ราย 6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย 7.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 33 ราย และ 8.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 482 ราย

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 857,010 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,440 คน (อัตราป่วย 284.71 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 ราย (0.12 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.23 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 5 ราย (0.58 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,892,975 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,480 คน (อัตราป่วย 183.84 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 12 ราย (0.63 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 4 ราย (0.21 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 105,227 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 330,871 คน รวม 436,098 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 4,698 คน (อัตราป่วย 1,077.28 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 21 ราย (4.82 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (1.15 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 28 ราย (6.42 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564), ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 5 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มวันที่ 24 ธ.ค. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มวันที่ 29 ก.ย. 2564, รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มวันที่ 7 ก.พ. 2565, และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 60 ปี, รายที่อายุ 82 ปี, รายที่สามอายุ 86 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอกเลือดสมอง ไขมันในเลือดผิดปกติ (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564, รายที่สามไม่พบประวัติการรับวัคซีน) ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

'ชลบุรี' ยังทรงๆ พบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 978 ราย ปัจจัยหลักยังคงมาจากการสัมผัสผู้ป่วย ทั้งจากครอบครัวและที่ทำงาน และมีผู้เสียชีวิตอีก 3 ราย

10 มี.ค.2565 - เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR ได้รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ว่ามีจำนวน 978 ราย ประกอบด้วย 1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 24 ราย สะสม 3,016 ราย และจังหวัดอื่นๆ รวมสะสม 904 ราย 2.CLUSTER บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 5 ราย สะสม 146 ราย 3.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 40 ราย 4.บุคลากรทางการแพทย์ 19 ราย 5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ดังนี้ 5.1 กทม. 2 ราย 5.2 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย 5.3 จังหวัดสมุทรสาคร 1 ราย 5.4 จังหวัดอุทัยธานี 1 ราย 6.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 6.1 ในครอบครัว 225 ราย 6.2 จากสถานที่ทำงาน 103 ราย 6.3 บุคคลใกล้ชิด 41 ราย 6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย 7.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 33 ราย และ 8.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 482 ราย

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 857,010 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,440 คน (อัตราป่วย 284.71 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 ราย (0.12 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.23 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 5 ราย (0.58 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,892,975 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,480 คน (อัตราป่วย 183.84 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 12 ราย (0.63 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 4 ราย (0.21 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 105,227 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 330,871 คน รวม 436,098 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 4,698 คน (อัตราป่วย 1,077.28 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 21 ราย (4.82 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (1.15 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 28 ราย (6.42 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564), ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 5 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มวันที่ 24 ธ.ค. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มวันที่ 29 ก.ย. 2564, รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มวันที่ 7 ก.พ. 2565, และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 60 ปี, รายที่อายุ 82 ปี, รายที่สามอายุ 86 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอกเลือดสมอง ไขมันในเลือดผิดปกติ (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564, รายที่สามไม่พบประวัติการรับวัคซีน) ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอมนูญ' ชี้โอมิครอนลูกผสม XBB แม้ไม่รุนแรงแต่ก็มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้!

'หมอมนูญ' เผยมีคนไข้สูงอายุติดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนลูกผสม XBB ต้องนอกพักในโรงพยาบาลนานถึง 20 วัน แม้ไม่รุนแรงเท่าเดลตา แต่ทำให้มีเสมหะอุดตันในหลอดลมในคนสูงอายุที่นอนติดเตียงก็อาจเสียชีวิตได้

ข้อความสุดท้ายของ 'ทีนา เทอร์เนอร์' ถึงแฟนเพลง

ทีนา เทอร์เนอร์ เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ที่บ้านพักในคึสนาชต์ ริมทะเลสาบซูริค ในสวิตเซอร์แลนด์ สี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเธอยังฝากข้อความถึ

เสียชีวิตพุ่ง 64 ราย! โควิดใหม่รอบสัปดาห์ 2,632 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 14 – 20 พ.ค. 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล

ถังน้ำมันระเบิดทำช่างเชื่อมเสียชีวิตคาที่ 2 ศพ

เกิดเหตุถังน้ำมันที่บรรทุกอยู่หลังรถเกิดระเบิดขณะช่างกำลังซ่อมแซมถัง ทำให้เกิดแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น 2 ราย ร้านค้าที่อยู่รอบด้านพังเสียหายนับ 10 หลัง

หนุ่มใหญ่เพี้ยนนั่งวิปัสสนากลางแยกไฟแดง ลุกเดินถูกกระบะชนคว่ำ พ่วง 18 ล้อ ทับซ้ำเสียชีวิต

หนุ่ม 52 เพี้ยน !! นั่งวิปัสสนากลางแยกไฟแดง อยู่ๆ ก็เดินออกถนนถูกรถกระบะชนคว่ำ พ่วง 18 ล้อ ตามหลังทับซ้ำเละคาถนน

ม็อบแล้ว! ขวางขนย้ายหีบคะแนนเขต 10 ชลบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีหน่วยนับคะแนนรวมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี เขต 10 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีบัตรเขย่งหลายพันใบ ทำให้เกิดการกังขาของประชาชนว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่บริสุทธิ์