'บุรีรัมย์' โควิดคร่า 3 ศพ ติดเชื้อใหม่ 455 ราย

'บุรีรัมย์' โควิด-19 ยังระบาดต่อเนื่อง วันเดียว 3 ชีวิต พบติดเชื้อรายใหม่ 455 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อในพื้นที่ ผงะ! พบนักเรียนติดเชื้อโควิด 58 ราย เป็นเด็กประถมมากสุด

10 มี.ค.2565 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึงวันที่ 9 มี.ค.ว่าวันนี้วันเดียว พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 455 ราย มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ที่ อ.เมือง ทั้ง 3 ราย เป็นเพศชาย 2 ราย อายุ 72 ปี และ อายุ 88 ปี และเป็นเพศหญิง 1 ราย อายุ 42 ปี โดยพบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 414 ราย และติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 41 ราย แยกเป็นติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง 35 ราย และติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง(พบก่อนเข้าสถานกักกันตัว)LQ 6 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมติดเชื้อโควิด-19 ระลอกมกราคม 16,509 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 23 ราย หายป่วยสะสม 11,225 ราย และยังรักษาอยู่ 5,261 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

ทั้งนี้ พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ กระจายอยู่ในพื้นที่ 19 อำเภอ จากทั้งจังหวัด 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง 56 ราย (ในพื้นที่ 49 ราย), อ.สตึก 55 ราย (ในพื้นที่ 55 ราย), อ.ประโคนชัย 50 ราย (ในพื้นที่ 48 ราย), อ.ลำปลายมาศ 43 ราย (ในพื้นที่ 43 ราย), อ.ละหานทราย 36 ราย (ในพื้นที่ 30 ราย), อ.พลับพลาชัย 35 ราย (ในพื้นที่ 34 ราย), อ.กระสัง 33 ราย (ในพื้นที่ 33 ราย), อ.แคนดง 27 ราย (ในพื้นที่ 21 ราย), อ.หนองหงส์ 17 ราย (ในพื้นที่ 10 ราย), อ.ห้วยราช 16 ราย (ในพื้นที่ 16 ราย), อ.โนนสุวรรณ 15 ราย (ในพื้นที่ 15 ราย), อ.บ้านกรวด 14 ราย (ในพื้นที่ 13 ราย), อ.บ้านด่าน 13 ราย (ในพื้นที่ 13 ราย), อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 13 ราย (ในพื้นที่ 10 ราย), อ.พุทไธสง 10 ราย (ในพื้นที่ 4 ราย), อ.นาโพธิ์ 7 ราย (ในพื้นที่ 7 ราย), อ.เฉลิมพระเกียรติ 6 ราย (ในพื้นที่ 6 ราย), อ.ชำนิ 5 ราย (ในพื้นที่ 5 ราย) และ อ.โนนดินแดง 4 ราย (ในพื้นที่ 2 ราย)

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รายงานข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กนักเรียน ระลอกใหม่ ตั้งแต่ 27 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 มี.ค.2565 ของ จ.บุรีรัมย์ พบว่ามีผู้ป่วยในเด็กนักเรียน ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 29 ราย แยกเป็นช่วงชั้นประถมศึกษา อายุ 5-11 ปี จำนวน 18 ราย ช่วงชั้นมัธยมศึกษา อายุ 12-17 ปี จำนวน 10 ราย และช่วงชั้นมหาวิทยาลัยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1 ราย โดยแหล่งติดเชื้อที่พบ แยกเป็นที่บ้าน 19 ราย ที่โรงเรียน 1 ราย ที่ชุมชน 6 ราย และต่างจังหวัด 3 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,336 ราย ในโรงเรียน 30 แห่ง ซึ่งวันนี้พบการติดเชื้อในโรงเรียนพุทไธสง 1 ราย โดยแยกเป็นผู้ป่วยสะสม ช่วงชั้นประถมศึกษา อายุ 5-11 ปี จำนวน 706 ราย ผู้ป่วยสะสม ช่วงชั้นมัธยมศึกษา อายุ 12-17 ปี จำนวน 546 ราย และผู้ป่วยสะสม ช่วงชั้นมหาวิทยาลัยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 84 ราย โดยแหล่งติดเชื้อที่พบสะสม แยกเป็นที่บ้าน 413 ราย ที่โรงเรียน 298 ราย ที่ชุมชน 583 ราย ต่างจังหวัด 35 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 7 ราย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง