โคราชเตรียมทำบันทึกประวัติศาสตร์การต่อสู้โควิด-19!

พ่อเมืองโคราชปลื้มความร่วมมือทุกฝ่ายสู้โควิด เตรียมยุติบทบาทคณะกรรมการโรคติดต่อตามส่วนกลาง เตรียมทำบันทึกประวัติศาสตร์จังหวัดในการต่อสู้ไวรัส

21 ก.ย.2565 - ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกับนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา, นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ,นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, นายสัญญา ภักดิ์โพธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผ่านช่องทางระบบ zoom ไปยัง 32 อำเภอ พร้อมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการประชุมครั้งนี้เนื่องจากมีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนายวิเชียร, นายชูศักดิ์ , นพ.นรินทร์รัชต์ และ นายสัญญา ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย และในวันที่ 30 กันยายน 2565 จ.นครราชสีมาจะปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และยุติบทบบาทคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยที่ประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องที่ทางส่วนกลางเตรียมมีการพิจารณาให้ความเห็นแผนการลดระดับโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ล่าสุด จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ RT-PCR 2 ราย และผู้เข้าข่ายสงสัยATK 303 ราย รวม 305 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 31 ราย โดยตลอดเดือนไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 390 ราย

ส่วนที่ศูนย์หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา นพ.เจษฏ์ บุณยวงษ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมาพร้อมบุคลากรทางการแพทย์บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป รวมทั้งกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป เข็ม 3 เข็ม 4 และเข็ม 5 อย่างต่อเนื่อง โดยการฉีดวัคซีนจากนี้ไปมีการเปลี่ยนแปลงไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา, รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา, โรงพยาบาลทุกแห่งทั้ง 32 อำเภอ และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล

นายวิเชียรกล่าวว่า เรื่องโควิดทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการกันอย่างเข้มข้น เข้มแข็งมาตลอดกว่า 3 ปี ประสบการณ์การดำเนินงานของโควิด จนทำให้เราฝ่าวิกฤตินี้มาได้ โดยทางสาธารณสุขจังหวัดจะมีการทำเป็นบันทึกประวัติศาสตร์โดยจะทำเป็นรูปเล่มเพื่อแจกจ่ายให้การส่วนราชการ และภาคเอกชนต่างๆ อย่างไรก็ตามก็อยากให้ทุกส่วนเดินหน้าต่อในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ถึงแม้ว่าบางท่านคิดว่าอาจจะไม่รุนแรง แต่ว่าบางทีไปติดในผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่ ฉะนั้นกลุ่ม 608 ขอให้ฉีดวันมากที่สุดในเข็มกระตุ้น รวมทั้งคนวันทำงานก็ตามเพราะท่านมีโอกาสจะไปติดคนอื่นได้ และระบบนิวนอร์มอลก็ยังคงอยู่กับเรา และเป็นสุขลักษณะ และสุขนิสัยที่จะต้องพึงปฏิบัติต่อไปจนเป็นกิจวัตรประจำวันของเรา คิดว่าเรื่องโควิดทุกคนเหนื่อยยากหมด ทุกคนลำบากหมด ทำลายอาชีพ หลายอาชีพสูญเสียไป ทุกอาชีพเดือดร้อนหมด วันนี้ด้วยความร่วมมือไม้ร่วมมือของทุกคนทุกภาคส่วนที่บูรณาการกัน ที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคมากมายไปหมด เราลงมาร่วมกันแก้ไขปัญหากันจนไปถึงระดับอำเภอ ส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ พี่น้อง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน ภาคสังคม คหบดี องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกคนร่มไม้ร่วมมืออย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

“วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนซึ่งอาจจะกล่าวไม่ได้หมด แต่พึงให้รู้ว่าทุกคนตระหนักถึงคุณงามความดีและความร่วมไม้ร่วมมือของทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงาน ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารของคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ถือว่า เราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข และช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะทุกข์ด้วยกัน ในอนาคตมันหมดไปแล้วเราก็จะมีความสุขร่วมกันทุกคน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคอันตรายทุกโรค ไม่เฉพาะโควิด”นายวิเชียรกล่าว

ด้าน นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธาณสุข จ.นครราชสีมา กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นของโควิด คือ 1.การเตรียมพร้อมของพี่น้องประชาชน 2.การเตรียมสถานประกอบการ ที่ทำงาน โรงเรียนต่างๆ 3.กระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของ 3 พ. เตียงคนไข้โควิดเอง และเตียงคนไข้ที่จะรองรับผู้ป่วยทั่วๆไป เพียงพอ เรื่องยา และวัคซีนเพียงพอ และ เรื่องแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงพอ อันนี้เป็นการรองรับการเข้าสู่โรคประจำถิ่น ซึ่งขณะนี้พี่น้องประชาชนมีความรู้เรื่องโควิดพอสมควร ถ้าท่านสงสัยว่าป่วยโควิดสามารถตรวจ ATK ได้ด้วยตัวเอง ถ้าขึ้น 2 ขีดโอกาสเป๋นโควิดค่อนข้างสูง การรักษา จ.นครราชสีมายังยึดโยงเรื่อง 3 ม. เรามี อสม. , มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยากให้ใช้ระบบคอนเซ็นเตอร์ที่ยังคงอยู่เพื่อให้คำปรึกษา ต้องเรียนว่า คนที่เป็นโควิดทุกคนไม่จำเป็นจะต้องได้รับยาต้านโควิดทุกคน บางคนเป็นอาการน้อยๆสามารถดูแลรักษาตัวเองที่บ้านได้ ฉะนั้นระบบ OPSI ดูแลตัวเองที่บ้าน หรือรับยาจากหน่วยบริการแล้วมารับประทานเองที่บ้านก็สามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องรับยาที่โรงพยาบาลทุกคน โดยใช้บริการคอนเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนเดิม และใช้ระบบ 3 หมอที่มีอยู่ในหมู่บ้านได้เลย

นพ.วิญญูกล่าวอีกว่า กรณีจำเป็นต้องใช้ PCR หรือ ATK กรณีจะไปร่วมกิจกรรมบางพื้นที่ที่มีผู้คนมากๆจะติดต่อได้จากไหนนั้น เรื่องนี้ถ้าเป็นในตัวเมืองเรามีลักษณะต้นโพธิ์โมเดลที่เราจัดไว้ที่คลินิกบ้านเพื่อน ถ.สิบศิริ ใกล้ตะวันแดง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ส่วนต่างอำเภอถ้าสามารถซื้อหาได้เองเราขอแนะนำ เพราะสามารถ ATK ด้วยตัวเองได้ หรือรับบริการที่หน่วย รพ.สต. หรือโรงพยาบาล ยังมีหน่วยที่ยังบริการให้อยู่ และการบริการยังเหมือนเดิม เพราะถึงแม้ว่าจะเฝ้าระวัง แต่มันก็ยังเป็นโควิดอยู่ ปรกติจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากจะออกใบรับรองแพทย์จะเสีย 50 บาท ส่วนเรื่องของวัคซีนอย่างน้อยทุกคนทุกกลุ่มควรได้รับวัคซีนถึงเข็มกระตุ้น ไม่ว่าเข้ม 3 เข็ม 4 และเข็ม 5 แต่ขอให้ถึง 3 เข้มเป็นอย่างน้อย และต่อไปก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งยะมีการฉีดกระตุ้นทุกปีๆไป อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนก็ยังมีให้ฉีดเหมือนเดิม ซึ่งเราจะเข้าสู่การเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลุกสำนึกรับผิดชอบ! ไล่บี้ผู้ว่าฯโคราชคนใหม่ เดินหน้าปิดเหมืองโปแตช

ชาวบ้านด่านขุนทด ปักหลักยาวหน้าศาลากลางโคราช บี้"ชัยวัฒน์" ผู้ว่าฯคนใหม่ รับไม้ต่อเดินหน้าปิดเหมืองโปแตช หลัง"สยาม"ลอยตัวหนีปัญหา  ประกาศอยู่ยาวจนกว่าได้คำตอบ  กระตุกสำนึกความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยลอยนวลเหมืองเคลื่อนไหวต่อเนื่อง แต่เมินเฉยความเดือดร้อนฝั่งชาวบ้าน

เปิดเบื้องลึกเบื้องหลังชงเด้งอธิบดีพัฒนาชุมชนฯ ไปเป็นผู้ว่าฯโคราช

เบื้องหลังชงเด้งอธิบดีพัฒนาชุมชนฯ ไปเป็นผู้ว่าฯโคราช วิจารณ์แซ่ดเตะสกัดนั่งปลัด มท.คนใหม่ เข้าทาง สายตรง เนวินผงาดคุมคลองหลอด

มท.ร้อนฉ่า! 'อนุทิน' รับย้าย 'อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน' เป็นผู้ว่าฯโคราช รอเข้าครม.

“อนุทิน” แจง​กระแสมหาดไทย​ ย้ายอธิบดี​พช. นั่งผู้ว่าฯ​โคราช​ เป็นโยกย้ายปกติทดแทนตำแหน่งว่าง​ เผยอำนาจซี10 เป็นของปลัดฯ

ขีดเส้นรัฐบาลเศรษฐา ‘ปิดเหมืองเกลือกาลี’ ขจัดมรดกบาปเพื่อไทย

ชาวบ้านด่านขุนทด เขย่าสำนึกรัฐบาลเศรษฐา ปืดเหมืองโปแตชด่านขุนทดทันที พร้อมผุดแผนฟื้นฟูยั่งยืน หลังทำลายชีวิต - สิ่งแวดล้อมชาวบ้านพังพินาศ สุดอัปยศลักไก่ขุดอุโมงค์แห่งใหม่ – ทำโรงงานผลิตเกลือไม่ขออนุญาต

โคราชจัดเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ 12 วัน 12 คืน!

เมืองย่าโมเตรียมจัดงานเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ ดึงเครื่องเล่นจากต่างประเทศ 15 ชนิด สร้างความสุขส่งท้ายปี ผู้ว่าฯ สั่งล้อมคอกตรวจสอบเครื่องเล่นก่อนใช้งานหวั่นซ้ำรอยอุบัติเหตุ