'ก้าวไกล' รุกหนักจี้หน่วยงานจังหวัด-ท้องถิ่น เร่งแก้สารพัดปัญหาร้องเรียนในภูเก็ต

28 ส.ค.2566 - นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคก้าวไกล กล่าวว่า จากกรณีมีคราบน้ำมันขึ้นมาเกลื่อนชายหาดหลายแห่งของจังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก ได้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ทำบริษัทผลิตภัณฑ์ทางเคมีได้ส่งมอบน้ำยานี้ จำนวน 2 แกลลอน เพื่อกำจัดคราบน้ำมัน โดยในวันนี้ (28ส.ค.) ได้ส่งมอบผ่านผู้แทนหน่วยงานกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดภูเก็ต เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปกำจัดทำลาย คราบน้ำมันดังกล่าวที่ท้องถิ่นได้เก็บมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำลาย เพราะเป็นเคมีไม่สามารถเข้าเตาเผาขยะได้ และไม่สามารถฝังกลบได้ จึงให้น้ำยาเคมีภัณฑ์นี้ไปสลายคราบน้ำมัน และจะติดตามเรื่องนี้กับกรมควบคุมมลพิษในการกำจัดคราบน้ำมันดังกล่าว

ทั้งนี้ ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกขอให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้โรงแรมต่างๆไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ชายหาด ถ้าลักลอบปล่อยน้ำเสีย ขอให้หยุดการกระทำเหล่านี้ เพราะจะทำให้จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีและยั่งยืนต่อไป

วันเดียวกัน นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคก้าวไกล (กรุงเทพฯเขต18 ) นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาเพื่อประชาชน ,ว่าที่ ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ ส.ส.จังหวัดภูเก็ตเขต 1 นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.สจังหวัดภูเก็ตเขต 2  นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ส.ส.จังหวัดภูเก็ตเขต 3 และคณะ  นำเสนอปัญหา ความเดือดร้อนของชาวภูเก็ตให้ทางผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตรับทราบเพื่อร่วมดำเนินการแก้ปัญหาตามอำนาจหน้าที่  โดย มี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมือง นายอำเภอถลาง นายอำเภอกะทู้  หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

นายอานุภาพ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตยินดีรับปัญหา จาก สส.จังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 เขต เพื่อนำพิจารณาเข้าคณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ตามที่ส.ส.จังหวัดภูเก็ตได้ประสานการทำงาน และขอให้ส่วนราชการ นำประเด็นปัญหาผ่านทางสส. ในหลายเรื่องที่เลยอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้ว่าปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลตามกฎหมาย ส่วนใหญ่หารือไปที่กระทรวง เพื่อ กระทรวงต่างๆ ออกกฎกระทรวงได้ และหลายส่วนนำเสนอในสภาผู้แทนราษฎร หลายเรื่องต้องออก พ.ร.บ.ใหม่ อาทิ เรื่องโรงแรมขนาดเล็ก ยังมีติดขัดบางส่วน ต้องมีการปรับแก้ไข ในอีกหลายเรื่อง ทางจังหวัดได้ติดตามประชุมเรื่องนี้ระดับท้องถิ่น กำชับท้องถิ่นแล้วตามกฎหมายใหม่ ซึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีโรงแรมขนาดเล็กจำนวนมาก" นายอานุภาพ กล่าวว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ ส.ส.จังหวัดภูเก็ตเขต 1 พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ขอเสนอประเด็นที่ 1.ปัญหา รถแท็กซี่ Application ถูกทำร้ายร่างกาย  ปัญหารถแท๊กซี่ที่กระทำผิดกฎหมาย ต้องมีมาตรการสั่งพักใบอนุญาต ควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประเด็นที่ 2. ห้องน้ำโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐทั้งหมดไม่เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือกรมอนามัย ระเด็นที่ 3 สาธารณูปโภค โดยเฉพาะไฟฟ้าที่เข้าไม่ถึงชุมชนไม่น้อยกว่า 36 ชุมชน ทั้งจังหวัดภูเก็ต ประเด็นที่ 4. จังหวัดภูเก็ตนำรายงานของ TDRI มาพัฒนาจังหวัดแล้วหรือยัง ประเด็นที่ 5. โครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องรถ EV ของอบจ.ภูเก็ตที่พร้อมวิ่ง ให้บริการแล้วไม่น้อยกว่าจำนวน 4 คัน  ขอสอบถามทางจังหวัดกำลังรอขั้นตอนการอนุมัติจากทางจังหวัดอย่างไรหรือไม่  รวมทั้งปัญหาอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทรภูเก็ต ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก งบประมาณในการซ่อมแซมต้องพึ่งพาอบจ.ภูเก็ต

ประเด็นที่ 6. ปัญหาภัยแล้ง ของภูเก็ต มี อ่างเก็บน้ำ3แห่งไม่เพียงพอ  ประเด็นที่ 7.ปัญหาโรงแรมที่พักขนาดเล็ก  ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยไม่สามารถขอใบอนุญาตได้แม้แต่รายเดียว //ประเด็นที่ 8.ปัญหาการใช้บริการรถโพถ้องที่ไม่เพียงพอ ต่อการบริการนักเรียน นักศึกษา จึงขอให้เพิ่มจำนวนรถประเด็นที่ 9. ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกจังหวัดภูเก็ตที่ประชุมเมื่อ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ประเด็นที่ 10. ขอรายละเอียดข้อมูลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ได้ประกาศว่า 1 กันยายน 2566 นี้ จะเริ่มให้รถ Application เข้ารับผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต

นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส. จังหวัดภูเก็ตเขต 3 พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ปัญหา ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนในจังหวัดภูเก็ต 4 ประเด็น ดังนี้ //ประเด็นที่ 1. ระบบคมนาคม  ในจังหวัดภูเก็ตยังมีเพียงเส้นทางเดียว คือถนนเทพกระษัตรี ยังไม่มีเส้นทางรอง ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชน รวมถึงกลุ่มรถรับจ้าง ที่ยังมีปัญหากันอยู่

ประเด็นที่ 2.ยาเสพติดในตำบลราไวย์ ยังมีการจำหน่ายยาเสพติด ได้หารือกับสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และปรึกษากับปลัดจังหวัดภูเก็ต ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ขอให้จังหวัดเร่งแก้ปัญหา // ประเด็นที่ 3. แรงงานต่างชาติแย่งงานคนไทย  อาทิ อาชีพไกด์  ช่างตัดผม และ ขับรถ Application บริการนักท่องเที่ยว  //ประเด็นที่ 4. สิ่งแวดล้อม ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อยากจะแบนโฟมออกทุกหาด และ การลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ชายหาด  รวมทั้ง การจัดหาแหล่งน้ำดิบ จากเขื่อนราชประภาเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจากพังงาผันน้ำเข้าสู่ภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ที่จะเกิดขึ้น ในปี 2567 และ ปัญหาคราบน้ำมันบนชายหาดต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ได้รับน้ำยาเคมีภัณฑ์สลายคราบน้ำมันจากสมาชิกสภาฯที่กรุงเทพฯของพรรคก้าวไกลมอบให้จังหวัดภูเก็ตนายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ส.ส จังหวัดภูเก็ตเขต 3 พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ปัญหาในพื้นที่อำเภอถลาง //ประเด็นที่ 1. หาดสุรินทร์ กรณีมีคำสั่งคสช. ประกาศให้เป็นหาดเทิดพระเกียรติ ได้บังคับขับไล่ผู้ประกอบการชาวบ้านที่ขายสินค้าเดิมออกจากชายหาด ทำให้ชาวบ้านไม่มีสถานที่ประกอบอาชีพ ซึ่งชาวบ้าน พร้อมเช่าสถานที่กับหน่วยงานราชการ หากจัดให้เป็นระเบียบและสะอาด ทุกภาคส่วนสามารถใช้ชายหาดได้ 

ประเด็นที่ 2. ปัญหาทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์หลายจุดในจังหวัดภูเก็ตที่ยังไม่มีอาณาเขตชัดเจน ที่ผ่านมามีการอ้างว่าชาวบ้านบุกรุกสถานที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ //ประเด็นที่ 3 .ชาวต่างชาติประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมในตำบลเชิงทะเล ได้รับเรื่องแจ้งตำรวจท่องเที่ยวเข้าจับกุมแต่ยังมีชุดใหม่ มาประกอบอาชีพแต่เป็นร้านเดิมที่หน้าโรงเรียนเชิงทะเลวิทยา

ประเด็นที่ 4. ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งในอำเภอถลาง ซึ่งใกล้กับสนามบินยังมีน้ำท่วมบนถนนสายหลักและบางพื้นที่ ขอฝากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตศึกษาแผนป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ ส่วนเรื่องน้ำแล้ง อาจต้องจัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่

ประเด็นที่ 5.การขุดถนนวางท่อประปา ถนนเส้นโคกโตนด เทพกระษัตรีสายใน ไม่มีป้ายโครงการว่าเป็นของอบต. แต่เมื่อได้สอบถาม อบต.แจ้งว่าเป็นของเอกชนที่ขุดถนน วางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งมีการลาดยางแล้ว แต่เมื่อฝนตกถนนยุบลงมา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนายกฤช เทพบำรุง ประธานกรรมการจริยธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะโครงการน้ำ ได้นำเข้าที่ประชุมกรอ.จังหวัดภูเก็ตมาโดยตลอด ส่วนเรื่องการท่องเที่ยว ได้มีการปราบปรามจับกุมชาวต่างชาติ ที่แย่งอาชีพชาวไทย ประมาณ 100-200 ราย เกือบ 100% ไม่มีการฟ้องจากอัยการ คือปัญหา ที่ต้องคุยกับฝ่ายกฎหมาย ทำไมจึงไม่มีการส่งฟ้อง ทั้งที่หลักฐานมีจำนวนมากพอสมควร แต่เจ้าหน้าที่ จับกุมไม่มีเวลาติดตามเรื่อง ถึงอัยการ ขอฝากส.สในเรื่องนี้ ซึ่ง หลายปีที่ผ่านมา ได้ทำงาน ร่วมกับราชการทางด้าน นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ,ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาเพื่อประชาชน กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำในภูเก็ต  ขอเสนอให้จัดแคมเปญรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในสถานประกอบการ โรงแรมรีสอร์ท เห็นคุณค่าประหยัดการใช้น้ำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ำจืดได้ประมาณ 20-30% ในเมืองท่องเที่ยว อาจมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวขอเสนอการทำบัตรประชาชนของสุนัขและแมว โดยฝังไมโครชิพหลังใบหู ของสุนัขและแมว เพื่อแก้ปัญหา สัตว์จรจัดในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว อาจตั้งงบประมาณ ทำเรื่องไมโครชิพเป็นโครงการนำร่อง น่าจะทำให้ภูเก็ต แปลกใหม่ ซึ่งกทม. ได้ทำมาแล้ว 10 ปีที่ผ่านมาทำได้ 10% เป็นนโยบายหนึ่งของพรรคก้าวไกลยังต้องของบประมาณจากเอกชนและมูลนิธิต่างๆ ถ้าจังหวัดภูเก็ตนำร่องทำเรื่องนี้ได้จะเป็นเสน่ห์ของภูเก็ตและน่าสนใจมากขึ้นและเรื่องอาชีพสงวนของคนไทย คือ ช่างตัดผม  ที่มีคนต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพและเมื่อตำรวจจับกุม ส่งไปแล้วอัยการไม่สั่งฟ้อง จะต้องดำเนินการต่อ สามารถนำเข้ากรรมาธิการได้ ขอให้จังหวัดผลักดันผ่าน ส.สก้าวไกลทั้ง 3 เขตใช้ศักยภาพผู้แทนราษฎรที่มีเอกภาพเป็นจุดเด่น ใช้ช่องทางกรรมาธิการตำรวจ  กรรมาธิการปปช.เพื่อขอความเห็น ขอคำตอบจากสำนักงานอัยการ ในการไม่สั่งฟ้องในเรื่องดังกล่าว ที่มีจำนวนมากเป็น 100คดี อยากให้ผลักดันเรื่องนี้ เพื่อให้เป็นตัวอย่างไม่ให้เกิดการทำความผิดในเรื่องนี้ซ้ำอีกแล้วจะเป็นผลงานกับทางจังหวัดเป็นตัวอย่างของจังหวัดท่องเที่ยวอื่นด้วยนายธีรพงศ์  ช่วยชู นายอำเภอกะทู้  กล่าวว่า ได้ทำงานร่วมกับส.ส.จังหวัดภูเก็ตเขต 2 ในหลายปัญหา อาทิ ปัญหาน้ำ พบว่า ผู้ประกอบการหาดไตรตรัง ซื้อน้ำดิบเดือนละนับแสนบาท ซึ่งต้องมีการจัดการน้ำ จะต้องมีแผนระยะสั้นให้จบภายใน 1 ปี เพราะจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มอีก 40% จากข้อมูลของททท. ถ้าคำนวณ 1 คน 1 วันต่อ 700 ลิตร ที่ใช้อ่างจากุชชี่ต้องเร่งแก้ปัญหานี้ในเรื่องภัยแล้งส่วนปัญหาทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มีการบุกรุกจำนวนมาก ถ้าแปรสภาพ ในที่ดินที่ชาวบ้านบุกรุก โดยออกกฎขึ้นมา ให้เข้ากระบวนการประชาคม ให้เช่าที่ดินกับท้องถิ่น  ในส่วนที่ให้ได้จะแก้ปัญหาได้หมด ทุกคนที่ออกโฉนดทับ ก็ต้องทำตามกฎหมาย  คือ ถ้านำมาเช่าให้ถูกต้องให้ถูกกฎหมายสามารถแก้ปัญหาได้ ในหลายที่ มีทั้ง ป่าตอง กะทู้ กมลา  ยกเว้นที่สาธารณะที่เป็นชายหาดมีหนังสือกระทรวงมหาดไทยออกมาให้ยื่นเรื่องผ่านนายกอบต.ท้องถิ่นขอมาที่จังหวัด ในการใช้ทำกินชั่วคราว อาทิ ร่มพับหรือเตียงแต่พื้นที่ที่อยู่ถาวรกับการสร้างตึกยังแก้ไม่ได้ต้องอาศัยการแก้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายดูแลประชาชนให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่จำเป็นต้องมีศูนย์บริหารอำนวยการของป่าตอง บูรณาการทุกหน่วยงาน ภายใต้การกำกับของศูนย์บริหารอำเภอทุกภาคส่วน ทำงานร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย อย่างเข้มงวด  ส่วนการจับกุมแรงงานต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพได้เสนอให้จังหวัดทำเป็นคำสั่งจังหวัด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เอี่ยม' จุก! 'โรม' ชี้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากนิรโทษฯ แม้แต่คนของเพื่อไทยที่ไม่มีสิทธิพิเศษเหมือนเทวดาชั้น 14

นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล เดินสายพูดคุยเรื่องแนวทางนิรโทษกรรมกับอดีตพระพุทธอิสระ ในทำนองว่า การนิรโทษกรรมควรเป็นการดำเนิน

เงียบกริบ! 'พรรคก้าวไกล' ไม่รณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลแล้วหรือ

เพจเฟซบุ๊ก วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร โพสต์ข้อความว่า #ทุกคนคะ วันนี้ เป็นวันยุติความรุนแรงและคุกคามทางเพศสากล พรรคก้าวไกลไม่รณรงค์เรื่องนี้แล้วหรือคะ

พี่คนดี ร่ายกลอนฟาดเจ็บ พวกตนตั้งผัว-พ่อ-เมีย ไม่เสียหาย

เพจเฟซบุ๊ก P.khondee ( พี่คนดี กวีสมัครเล่น) โพสต์บทกลอนเรื่อง "พวกตนตั้ง ผัว-พ่อ-เมีย ไม่เสียหาย" มีเนื้อหาดังนี้ การที่คุณ ภรรยา มีหน้าที่

สส.ไม่ใส่ซองงานศพ เอาอาหารกลับบ้าน ลั่นไม่แปลกตั้งผัวเมียเป็นผู้ช่วยสส. ต่างสว.ไม่ได้มาจากเลือกตั้ง

นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งภรรยาของตนเองเป็นผู้ช่วย สส. ว่า ตอนตัดสินใจมาทำงานการเมืองเราไม่ได้มีพื้นฐานทางการเมือง ไม่มีลูกน้องเหมือนที่นักการเมืองรุ่นเก่ามี พอทราบว่าความรับผิดชอบหน้าที่มีเยอะมาก

'ก้าวไกล' จี้ 'เศรษฐา' แก้ฮั้วประมูล ให้ตอบกลับเป็นหนังสือลงราชกิจจาฯ

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมเพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณ ในการกำหนดหลักเกณฑ์

'ทั่นวิโรจน์' ขู่กรมบัญชีกลางเร่งแก้ไขประกาศจัดลำดับผู้รับเหมาก่อสร้าง!

'วิโรจน์' แนะกรมบัญชีกลางแก้ไขประกาศการจัดลำดับผู้รับเหมาก่อสร้าง แก้การผูดขาด ฮั๊วประมูล ชี้หากแก้ไขจะคืนงบแผ่นดินจากการสร้างทางมากถึง 5,600 ล้านบาท ขู่หากไม่แก้จ่อร้อง ป.ป.ช.เล่นงาน