'บิ๊กโจ๊ก' ส่งรายงานปัญหาที่ดินเกาะหลีเป๊ะให้นายกฯ เร่งคืนความเป็นธรรมชาวเล

“บิ๊กโจ๊ก”ส่งรายงานการแก้ปัญหาที่ดินชาวเลหลีเป๊ะให้นายกฯ เผยเร่งคืนความเป็นธรรมให้ชาวอุรักลาโว้ย-ให้กรมที่ดินใช้ ม.64 เพิกถอนเอกสารสิทธิแปลงที่ไม่ถูกต้องแล้ว เครือข่ายหนุนรองผบ.ตร.ทำงานต่อให้แล้วเสร็จ

27 ก.ย.2566 - แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ “บิ๊กโจ๊ก”รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง กรณีปัญหาข้อพิพาทในรที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ได้ทำหนังสือถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการฯชุดนี้ยังปฎิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ต่อไป

“กระผมขอเรียนยืนยันว่า ด้วยกลไกนี้ ความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความเท่าเทียมในฐานะคนไทย จะกลับคืนมาสู่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เกาะหลีเป๊ะ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน ให้เป็นพื้นที่แห่งคุณค่าระดับสากล” พล.อ.สุรเชษฐ์ ระบุไว้ในรายงานถึงนายกรัฐมนตรี

ในรายงานระบุว่า ปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ มีความยืดเยื้อเรื้อรังมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปีเนื่องจากมีการละเมิดสิทธิที่ดินที่อยู่อาศัยทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์อุรักลาโว้ย โดยความร่วมมือระหว่างเจ้หน้าที่รัฐและภาคธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องขอความเป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกรัฐบาลซึ่งได้รับความสนใจจากสังคมโดยตลอด ทั้งยังเป็นประเด็นที่ถูกยกระดับขึ้นไปจากการละเมิดสิทธิที่ดินอยู่อาศัยทำกินเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานคุณค่าสากลและได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับ

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ยืดเยื้อยาวนานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดโครงสร้างการทำงานเป็น 3 ด้าน โดยแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฯรับผิดชอบ ทั้งด้านการตรวจสอบสิทธิในที่ดิน ด้านการบังคับใช้กฎหมายกรณีพิพาทในที่ดิน และด้านยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนชาวเล

ในรายงานยังได้ระบุผลของการตรวจสอบว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับการปิดเส้นทางเข้าโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะ และการปิดทางเดินที่ชาวเลใช้เป็นเส้นทางลงสู่ทะเล ได้มอบให้กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นจังหวัดสตูลร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินที่ภาคธุรกิจทับซ้อนที่ราชพัสดุและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะและสถานีอนามัยบ้านเกาะหลีเป๊ะ และพบว่าผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาต จำนวน 5 ราย 8 จุด โดยยินยอมรื้อถอนเรียบร้อย 7 จุด

รายงานระบุว่า สถานีตำรวภูธรเกาะหลีเป๊ะได้ดำเนินคดีกับผู้ครอบครองที่มิได้รับอนุญาต 5 ราย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูลตามประมวลกฎหมายที่ดิน และจากการตรวจสอบเส้นทางเดินพบว่าเป็นทางเดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อมีผู้บุกรุกปิดกั้นกีดขวางจึงได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ขั้นต่อไปคือการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าพนักงานฝ่ายท้องถิ่นให้ผู้บุกรุกรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง รั้ว ประตูที่ปิดกั้นทางสาธารณะเพื่อคืนกลับให้ชาวเลและเด็กนักเรียน ตลอดจนนักท่องเที่ยว

รายงานระบุด้วยว่า สำหรับการเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์แปลงที่ 11 บนเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป็นบริเวณที่มีปัญหาการออกเอกสารสิทธิ ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการอ่านแผลภาพถ่ายทางอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม ร่วมกับการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์การอยู่อาศัย จากผลงานวิชาการของหลายสถาบัน การศึกษาภาพถ่ายทางอากาศปี 2493 ที่ได้รับการรับรองจากกรมแผนที่ทหาร จึงมีมติมอบหมายให้กรมที่ดินใช้อำนาจตาม ม.64 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินแปลงที่ 11 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวเลมาเป็นเวลากว่า 50 ปี เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงจากข้อมูลการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมอุทยานฯว่า การออกหนังสือรับรองที่ดินแปลงที่ 11 ตำแหน่งที่ดินข้างเคียงไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน มีการแจ้งระยะที่เพิ่มขึ้น มีเนื้อที่ครอบครองเกินจากหลักฐาน ส.ค.1

รายงานยังกล่าวถึงที่ดินแปลงที่ 11 ต่อไปว่า การตีความภาพถ่ายทางอากาศพบว่าที่ดินตามหลักฐาน น.ส.3 มีการทำประโยชน์ไม่เต็มแปลง บางส่วนยังมีสภาพเป็นป่าชายหาด ป่าดิบชื้นและทุ่งหญ้าธรรมชาติ เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ชาวเลจึงควรเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินหมายเลขอื่นๆอีก 40 แปลงบนเกาะหลีเป๊ะ

ด้านนายจำนงค์ จิตรนิรัตน์ ที่ปรึกษาเครือข่ายชาวเลเกาะหลีเป๊ะ กล่าวว่าที่ดินเกาะหลีเป๊ะมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทและในอนาคตยิ่งเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่า แต่ปัญหาที่ดินที่ชาวเลเป็นผู้บุกเบิกและถูกยึดครองโดยนายทุนและมาเฟียมาเป็นเวลานานและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยข้อเสนอที่ใกล้เคียงสุดเกิดขึ้นสมัยที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยที่เสนอคณะรัฐมนตรีให้เพิกถอนสิทธิ น.ส.3 จำนวน 17 แปลงที่ออกโดยมิชอบแต่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. จนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาล

นายจำนงค์กล่าวว่า คณะกรรมการชุดที่มีพล.ต.อ.สุรเชษฐ์เป็นประธาน ได้เจาะข้อมูลในเชิงลึกของการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะและเปิดการรับรู้สู่สาธารณะได้มากที่สุด พร้อมทั้งยังมีข้อเสนอที่ชัดเจนคือให้กรมที่ดินใช้ ม.64 เพิกถอนเอกสารสิทธิในแปลงที่ไม่ถูกต้อง

“ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีหากจะมีการให้คณะกรรมการฯชุดบิ๊กโจ๊ก ได้ทำงานต่อไปจนเสร็จ เพื่อให้ชาวเลได้รับความเป็นธรรม เพราะพวกเขาคือผู้บุกเบิกที่มีคุณต่อแผ่นดินไทย บิ๊กโจ๊กได้เดินทางไปลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงมาหลายครั้งแล้ว ถ้ารัฐบาลจริงใจแก้ปัญหาหลีเป๊ะให้โปร่งใสและแก้ได้จริง ควรสนับสนุนให้บิ๊กโจ๊กและคณะทำงานต่อไปให้จบ ซึ่งจะกลายเป็นโมเดลให้รัฐบาลใช้ในการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์”นายจำนงค์ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กโจ๊ก' สั่งตั้งด่านชั่งน้ำหนักทั่วประเทศสกัดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ได้ไปตรวจการจราจรและเส้นทางที่มีรถบรรทุกพลุกพล่าน ที่ด่านชั่งน้ำหนัก

'บิ๊กโจ๊ก' ไม่หนักใจลูกน้องโดนหมายจับเอี่ยวเว็บพนัน ไม่รู้เรื่องส่วนตัวหลังเลิกงาน

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผล.ตร.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ รอง ผกก.สส.สภ.สำโรงเหนือ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใกล้ชิดซึ่งได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน ถูกศาลอาญาออกหมายจับกรณีมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์และฟอกเงิน

บุกค้น 7 จุด ขยายผลจับเครือข่าย 'มินนี่' เจ้าแม่เว็บพนัน ลูกน้องบิ๊กตร.โผล่มอบตัว

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ. และหน.ด้านปฏิบัติการ ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการที่ 4 นำโดย พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.น./หน.ชุดปฏิบัติการที่ 4 พร้อมกำลัง ในขณะนั้นเมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา เข้าจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเปิดเว็บพนันออนไลน์ betfixroyal และสามารถจับกุม น.ส.ธันยนันท์ หรือมินนี่

'นิพิฏฐ์' คิดถึง 'บิ๊กโจ๊ก' พัทลุงยาเสพติดเยอะ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คิดถึง“บิ๊กโจ๊ก” ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่ง ว่า พัทลุง มียาเสพติดมาก หรือ คนพัทลุงคิดว่

สลด! ต้นปาล์มหักโค่นทับหนุ่มดับอนาถ

ร.ต.อ.วิทิน คงพันธ์ทะระ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะนัง จ.สตูล รับแจ้งเหตุมีเหตุต้นปาล์มล้มทับคนมีผู้เสียชีวิต ที่ภายในสวนปาล์ม ท้องที่หมู่ 3 (บ้านผัง 45) ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง หลังรับแจ้งจึงได้รีบรุดเดินไปตรวจสอบ พร้อมด้วยกำลังชุดสืบสวน