ซูเปอร์โพลเผยประชาชนอยากเห็นรัฐบาลมีแผนแก้ปัญหาราคาพลังงานระยะยาว

สำนักวิจัยซู เปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เสียงของประชาชน ต่อ วิกฤตน้ำมันแพง

13 มีนาคม 2565 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง เสียงของประชาชน ต่อ วิกฤตน้ำมันแพง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดย ดำเนินดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,159 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 6 – 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.8 ระบุ ปัญหากลไกการตลาด มีผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก ในขณะที่ร้อยละ 95.0 ระบุ ทุกคนต้องการใช้น้ำมันปริมาณที่มากขึ้น หลังผ่านวิกฤตโควิดและเป็นช่วงฟื้นตัวเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และร้อยละ 89.8 ระบุ ปัญหาจากสงครามระหว่างประเทศยูเครน กับรัสเซีย ส่งผลกระทบต่อ ราคาน้ำมันโลก ทำให้น้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.9 ระบุ การปรับตัวขึ้นของ น้ำมัน ส่งผลให้ ค่าครองชีพสูงขึ้น เช่น อาหาร สินค้า ค่าขนส่งและการเดินทาง เป็นต้น และร้อยละ 94.9 ระบุ การปรับตัวขึ้นของน้ำมัน มีผลให้ต้นทุน การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.9 ระบุ พอใจการส่งเสริมจาก รัฐบาล นำพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด มาใช้ทั้งในภาคขนส่ง ภาค อุตสาหกรรมและครัวเรือนมากขึ้น ร้อยละ 94.8 ระบุ พอใจความพยายาม ในการออกกฎหมาย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ร้อยละ 94.6 ระบุ สนับสนุนรัฐบาลให้จัดหาแหล่งน้ำมันอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ขยายโอกาสความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ร้อยละ 94.5 ระบุ สนับสนุนให้ภาครัฐ เร่งออกมาตรการสนับสนุนและทางภาษีที่เป็นรูปธรรม รองรับการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น และร้อยละ 94.2 ระบุ พอใจต่อ ภาครัฐมีการสนับสนุนพลังงานทางเลือก เช่น รถไฟฟ้า เรือไฟฟ้า เป็น พลังงานสะอาดรองรับการใช้น้ำมัน

อย่างไรก็ตาม ความต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 ระบุ ควรมีการลดค่าโดยสารสาธารณะทุกประเภทในช่วงวิกฤตน้ำมันแพง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในช่วงนี้ ร้อยละ 95.8 ระบุ ควรมีมาตรการระยะยาวในการแก้ปัญหาด้านพลังงานน้ำมันอย่างจริงจัง เร่งด่วนที่เป็นรูปธรรม และร้อยละ 93.3 ระบุ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทุกคน ต้องร่วมกันประหยัดพลังงานน้ำมัน ใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น หันมาใช้ พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนส่วน ใหญ่ เข้าใจและรับรู้ได้ถึงปัญหาวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นปัจจุบัน จากปัญหา การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกหลังโควิด-19 และสงครามในยูเครน มีผล ต่อกลไกการตลาดโลก ซึ่งส่งผลกระทบตรงต่อปัญหาความเดือดร้อนใน ชีวิตและค่าครองชีพที่สูงขึ้นและยังชี้ให้เห็นความเข้าใจและความพอใจรัฐบาล ถึงความพยายาม ในการแก้ปัญหาน้ำมัน ทั้งการตรึงราคาน้ำมัน การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันและการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน ด้านค่าครองชีพ ขณะเดียวกัน ก็ต้องการให้กระทรวงพลังงาน กระทรวง คมนาคม และกระทรวงพาณิชย์ เข้ามาใส่ใจ ช่วยดูแลลดภาระค่าครองชีพ ที่เพิ่มใกล้ชิดขึ้น ทั้งค่ารถโดยสารสาธารณะ การตรึงราคาสินค้า ค่าขนส่ง ก๊าซหุงต้ม รวมทั้งลงพื้นที่คุมและตรวจสอบราคาสินค้า

“อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตยังเป็นโอกาส ถึงการทำความเข้าใจกับ ประชาชนและการรณรงค์ร่วมประหยัดพลังงานครั้งใหญ่ ซึ่งถือเป็นการแก้ ปัญหาลดความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ที่ทำได้และส่งผลทันที และหาก รัฐบาล จริงจังเร่งขับเคลื่อนโอกาสและส่งเสริม ให้ภาคเอกชนและภาค ประชาชนได้เข้าถึงและใช้พลังงานสะอาดเป็นพลังงานทางเลือกต่อภาค อุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนให้เป็นรูปธรรมรายวันโดยเร็ว โดยหน่วยราชการร่วมกันนำร่อง ถือว่ายังไม่สายเกินไปที่เราจะร่วมกันพลิกเปลี่ยน ประเทศครั้งใหญ่ด้านพลังงาน” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โพลมาแล้ว! ชม 'ชูวิทย์' กระชากหน้ากากทุุนจีนเถื่อน 87.7% กลัวประเทศไทยถูกยึดครอง

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ทุนจีน กับ คนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุก

‘ซูเปอร์โพล’ ชี้ผลสำรวจ 'อนุทิน’ ผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ผู้นำการเมือง เหนือความขัดแย้งของสังคม

'ซูเปอร์โพล' เปิดผลสำรวจชี้คนไทยต้องการให้รักษากฎหมาย ม.112

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ความจำเป็นของ ม.112 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

'เสกสกล'​ ชู ซูเปอร์โพล ยก 'บิ๊กตู่'​ นั่งนายกฯต่อ อัดฝ่ายค้านยอมรับความเป็นจริงบ้าง

'แรมโบ้'​ เห็นด้วย ผลสำรวจซูเปอร์โพล ประชาชนยอมรับการทำงาน-อยากให้นายกฯประยุทธ์อยู่ต่อ เพราะเห็นผลงานประจักษ์ ขอฝ่ายค้านแหกหูแหกตาดู และยอมรับเสียงส่วนใหญ่บ้าง ไม่ใช่จะเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ตัวเอง

ซูเปอร์โพลเผยฐานหนุนการเมือง 'รัฐบาล-ฝ่ายค้าน' ออกมาก้ำกึ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ฐานหนุนการเมือง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ