สมอ.ยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน สร้างคุณภาพความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

4 เม.ย. 2565 – ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อผลักดันให้ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคบรรลุผลตามเป้าหมาย และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับการมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะองค์กรที่กำกับดูแลด้านมาตรฐาน ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ SMEs ผู้ผลิตชุมชน และร้านจำหน่าย บรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ.ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อบูรณาการกิจกรรมหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. โดยให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานต่างๆ กับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย “มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำมาตรฐาน มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนและชุมชนรอบข้างได้อย่างสันติและมีความสุข

รวมถึงยังจัดสัมมนาเรื่อง “ร้าน มอก.” จำหน่ายสินค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” โดยการให้ความรู้เรื่องการมาตรฐานแก่ร้านจำหน่าย ตลอดจนภารกิจการตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดของ สมอ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร้านจำหน่ายมีองค์ความรู้ สามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในร้านของตนเองได้

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทาง BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การตรวจควบคุมตามกฎหมายพร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงสถานที่จำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและข้อกฎหมายที่ถูกต้อง เพื่อกำกับดูแลและป้องปรามผู้กระทำผิด เป็นการบูรณาการร่วมกันกับโครงการต่างๆ ของ สมอ.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตรวจประเมินผู้ประกอบการมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรอง มอก.เอส.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมอ. คุมเข้มอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

สมอ. คุมเข้มอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์ ต้องได้มาตรฐาน หวังความปลอดภัยของประชาชน เตือนผู้ผลิตและผู้นำเข้าให้ยื่นขอ มอก. ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้

สมอ. ยกระดับอุตฯเสริมความงาม สร้างมาตรฐานบริการ

สมอ. ยกระดับอุตฯเสริมความงาม จับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมสวยและช่างตัดผมไทย ทำ MOU ผู้ประกอบการกว่า 1 หมื่นรายทั่วประเทศ ให้ได้มาตรฐาน มอก. เอส การันตีคุณภาพงานบริการแก่ประชาชนที่ใช้บริการ

'สุริยะ' คลอด มอก.เอส อนุมัติอู่รถแปลงเครื่องอีวี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เร่งรัดให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ก.อุตฯเตรียมยกระดับ 'ใบกระท่อม' แปรรูปเป็นสินค้ามอก. หลังปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด

สุริยะฯ สั่ง สมอ. เร่งประกาศมาตรฐานสารสกัดจากใบกระท่อม เพื่อยกระดับเป็นสินค้า มอก. หลังปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด เตรียมส่งขายเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดโลกตามนโยบายเกษตรแปรรูป ภายหลังบอร์ด สมอ. เห็นชอบให้จัดทำมาตรฐาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

สมอ. คุมเข้มหน้ากากอนามัยปี 65 จะกลายเป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานต้องมีเครื่องหมาย 'มอก.'

สมอ. คุมเข้มมาตรฐานหน้ากากอนามัย คาดกลางปี 65 ประกาศเป็นสินค้าควบคุม ทุกยี่ห้อต้องมี มอก. แนะผู้บริโภคดูเครื่องหมายยืนยันก่อนซื้อ