สมอ.ถก 8 สถาบันเครือข่ายอุตสาหกรรม ร่วมกำหนดมาตรฐานปี 67

สมอ.เด้งรับลูก’พิมพ์ภัทรา’ เรียก 8 สถาบันเครือข่ายอุตสาหกรรม ร่วมกำหนดมาตรฐานปี 67 พร้อมเร่งผุดแผนทำงานไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

7 พ.ย. 2566 – นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เชิญ 8 สถาบันเครือข่าย ได้แก่ สถาบันอาหาร สถาบันพลาสติก สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันยานยนต์ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายที่มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ทั้งการจัดทำมาตรฐาน และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า โดย สมอ. ให้การยอมรับว่าหน่วยงานเหล่านี้สามารถกำหนดมาตรฐานได้ หรือที่เรียกว่า SDOs มาประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดมาตรฐานในปี 2567 โดยได้มอบหมายนโยบายให้ SDOs ทั้ง 8 หน่วยงานเร่งรัดจัดทำมาตรฐานในปีนี้ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง เสริมเติมจากที่ สมอ. ได้วางแผนกำหนดมาตรฐานไว้แล้ว 600 เรื่อง

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานระยะ 5 ปี ของ สมอ. (พ.ศ.2566-2570) ที่มีอยู่จำนวน 1,777 เรื่อง เพื่อรองรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐาน EV อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ AI ฮาลาล และ Soft power ซึ่งปัจจุบัน สมอ. มี SDOs จำนวน 43 หน่วยงาน ที่มีศักยภาพสามารถกำหนดมาตรฐานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุม 81 สาขา

อาทิ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สีและวาร์นิช วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ นาโนเทคโนโลยี ปิโตรเลียม ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ระบบการจัดการความเสี่ยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร การยศาสตร์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม หนังและผลิตภัณฑ์หนัง ก๊าซธรรมชาติ แบตเตอรี่ การสื่อสารโทรคมนาคม ยานพาหนะไฟฟ้า เป็นต้น

“เบื้องต้น สถาบันยานยนต์ จะเร่งจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานยนต์สมัยใหม่ รวมทั้งรถไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเร่งทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่พยายามขโมยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบุคคลหรือองค์กร เช่น บัญชีเงินฝาก ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือข้อมูลสำคัญขององค์กร เป็นต้น สถาบันสิ่งทอ จะจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสิ่งทอและด้านการป้องกันไฟ เช่น ผ้าม่าน พรม ถุงมือกันบาด และถุงมือกันสารเคมี เป็นต้น ทั้งนี้ สมอ. จะรวบรวมรายชื่อมาตรฐานที่ SDOs จะดำเนินการจัดทำทั้งหมด เสนอบอร์ด สมอ. ให้ความเห็นชอบต่อไป” นายวันชัย กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'รัดเกล้า' ชวนคนไทยภาคภูมิใจ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

'รัดเกล้า'ชวนคนไทยภาคภูมิใจ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ มาไกลเกินครึ่งทาง พร้อมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานโลกแห่งแรกในอาเซียนของคนไทย ในปี 2569

'พิมพ์ภัทรา' สั่ง สมอ. ออก 600 มาตรฐานยกระดับอุตฯ EV หุ่นยนต์ และ AI

“พิมพ์ภัทรา” สั่ง สมอ. ออก 600 มาตรฐานยกระดับภาคอุตสาหกรรม ดันกลุ่มที่มีศักยภาพ ทั้ง EV หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ AI พร้อมถกแผนรับมือน้ำท่วม ผนึกรัฐ-เอกชนออกมาตรการช่วยเหลือ

สมอ. บุกทลายโกดังยางรถยนต์ ‘Thaistone’

สมอ. บุกทลายโกดังยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐาน ยี่ห้อ “Thaistone” กว่า 12,000 เส้น มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท เตรียมเอาผิดผู้ประกอบการ พร้อมเตือนประชาชนอย่างซื้อ

สมอ. เผย 9 เดือนยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

สมอ. เผย 9 เดือน ยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 52 ล้านบาท ชี้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำหน่ายทางออนไลน์ครองแชมป์ เตือนประชาชนผู้บริโภคก่อนซื้อให้ดูเครื่องหมาย มอก. และ QR Code เพื่อความปลอดภัย