'ซีอีโอซีพี' นำเสนอ 8 ก้าวสำคัญนำไทยสู่ยุค 5.0

ชี้โลกและไทยเผชิญความท้าทายใหม่ เสนอ 8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาค (Tech Hub)

9 พ.ค. 2565 – สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาใหญ่ Enhance the Dots ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด โดยมีบุคคลสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์

เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริหารจากสภาหอการค้าฯ ประมาณ 500 คนเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ซีอีโอเครือซีพีได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Digital Transformation หรือการเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี นำเสนอให้เห็นโลกปัจจุบันของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่เปลี่ยนไปจากเดิม มุมมองความมั่งคั่งของในแต่ละยุคสมัยเปลี่ยนไปจากยุคที่ทองคำมีค่ามากที่สุดขับเคลื่อนเปลี่ยนมาสู่ยุคของพลังงานที่น้ำมันมีค่ามากที่สุด จนถึงปัจจุบันอยู่ในยุคแห่งเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีและทรัพย์สินดิจิทัล /AI มีค่ามากที่สุด พร้อมกันนี้ซีอีโอเครือซีพีเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคอีกด้วย
ความท้าทายใหม่ของโลก

ซีอีโอ เครือซีพี กล่าวว่า โลกปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายยิ่งใหญ่ 6 ประการ 1.สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้จะเข้าสู่ New Normal แต่ยังต้องปรับตัวอีกพอสมควร 2. อัตราเงินเฟ้อขั้นรุนแรง หรือ Hyper Inflation ที่เกิดจากนโยบายการอัดฉีดเศรษฐกิจของทั่วโลกส่งผลให้เกิดอุปสงค์ด้านการบริโภคสูงขึ้นด้วย ขณะที่ภาวะตึงเครียดของ Geopolitical นำมาสู่ความท้ายทายข้อที่ 3 คือเศรษฐกิจโลกที่แบ่งเป็น 2 ขั้วมากขึ้น 4. ภาวะโลกร้อน หรือ Climate Change ซึ่งส่งผลต่อทั้งโลกต้องหันกลับมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ โดยที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (G7) และผู้นำ G 20 ต้องหันกลับมาแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ โดยการตั้งเป้าหมาย Net Zero ขึ้นมา 5. การเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Transformations ซึ่งถูกตั้งเป็นความหวังว่าการเปลี่ยนผ่านนี้จะเข้ามาช่วยบรรเทาและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นได้ ยกเว้นปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitic) และความท้าทายข้อสุดท้าย คือ เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้ Inclusive Capital สร้างผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วย ความท้าทายทั้ง 6 ข้อนี้เป็นสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนโลกอยู่ในปัจจุบัน

ความมั่งคั่งในแต่ละยุคสมัย

เศรษฐกิจ หรือ ความมั่งคั่งในแต่ละยุคสมัยเปลี่ยนไป ในอดีตทองคำจะถูกอ้างอิงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ยุคต่อมาเป็นยุคของพลังงาน สิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือพลังงานและน้ำมัน หรือ อาจจะเรียกว่า Black Gold ปัจจุบันอยู่ในยุคแห่งเทคโนโลยี หรือ เรียกได้ว่า New Gold สิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือ เทคโนโลยี และ ทรัพย์สินดิจิทัล / AI

“ปัจจุบันภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป โลกจะใช้สินทรัพย์ใดมาอ้างอิงความมั่งคั่งแม้กระทั่งดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เคยผูกติดกับน้ำมันซึ่งเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทั้งโลกเริ่มสั่นคลอน จากการลดใช้น้ำมัน

ซึ่งอาจจะเลิกใช้ในอีก 30 ปีข้างหน้า โดยหันไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ เปลี่ยนมาเข้าสู่ยุคของความมั่นคงใหม่ หรือ ยุค 5.0 คือ เทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้นเทคโลยีจึงเป็นจุดของการเติบโตของเศรษฐกิจใหม่ (New Growth) และการแข่งขันใหม่ ดังนั้นยุคจากนี้ไปการต่อสู้และการแข่งขันด้านเทคโนโลยีจะเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศใดจะได้ขึ้นเป็นผู้นำโลก
Thailand Big Move ก้าวต่อไปประเทศไทยสู่ยุค 5.0

ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี การนำหรือขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 5.0 สิ่งสำคัญคือเรื่องการสร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystem ซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบายเพื่อจะต้องเสริมศักยภาพทางด้านการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่งคั่ง เพราะไม่สามารถหนีการแข่งขันด้านนี้ไปได้ ทั้งนี้ซีอีโอเครือซีพีได้เสนอให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค 5.0 ด้วย 8 การขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

Big Move แรก คือ การวางตำแหน่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยี หรือ Tech Hub ในระดับภูมิภาค โดยหนึ่งในนโยบายที่จะสนับสนุนไทยในด้านนี้คือ การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมรถยนต์ไปสู่ EV เป็นต้น เพราะไม่ได้มาแค่เรื่องของรถยนต์ แต่มาพร้อมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เทคโนโลยีพลังทดแทน รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือคลาวด์เทคโนโลยี เพื่อต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีอื่นๆ ทั้ง AI และ IoT มีความจำเป็นต่อระบบการดำเนินธุรกิจหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยในอนาคต ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เทคโนโลยีนี้ได้เร็วที่สุด

Big Move ที่ 2 คือการ พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและการเงินของภูมิภาค หรือ Logistic & Financial Hubs กุญแจสำคัญคือ รถไฟไทย-จีน ถ้าสำเร็จจะเชื่อมโยงให้ EEC สำเร็จตามไปด้วย ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งสิ่งที่จะตามมาคือการเป็น Trade Hub ที่เชื่อมตลาดไทย จีน และอาเซียน เข้าด้วยกัน และอาจเชื่อมต่อไปถึงอินเดีย เกิดเป็น Thailand Link ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินและเศรษฐกิจขนาดใหญ่

Big Move ที่ 3 คือการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหาร หรือ Food Security Hub โดยการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรดั้งเดิมให้ก้าวสู่การเป็น Agro Smart Industry ก็จะสามารถยกระดับภาคเกษตรในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีความสำเร็จเฉพาะปศุสัตว์ ภาคพืชผลที่สำเร็จยังมีน้อย มีเพียงอ้อยที่พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมได้สำเร็จ จุดนี้ต้องแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการทำชลประทาน เพื่อไม่ให้ไทยสูญเสียโอกาสการเป็นฮับในด้านความมั่นคงทางอาหารของโลก

Big Move ที่ 4 คือ การเตรียมพร้อมเรื่องคน หรือ People Readiness ในการก้าวสู่ยุค 5.0 ที่เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี คนคือหัวใจสำคัญ การเตรียมความพร้อมแรกของเรื่องนี้คือการสร้างแรงงานในอนาคต(Future Workforce) ให้มีทักษะด้านดิจิทัลในระดับ4 จำนวน 3.5 ล้านคน (ทักษะด้านดิจิทัลมี 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ 0 ไม่มีทักษะด้านดิจิทัล คือ แรงงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับที่ 1 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน ระดับที่ 2 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการทำงานได้ สามารถใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานได้ อาทิ การใช้ โปรแกรมหรือซอฟแวร์ (เช่น Microsoft Offices) การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการทำงาน เช่น การส่งอีเมล์หรือ การประชุมออนไลน์ หรือการทำธุรกิจหรือร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น) ระดับที่ 3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทักษะระดับสูงสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงได้ อาทิ การเขียน โปรแกรม และการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต) ขณะที่คนไทยมีทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลยังมีอยู่ในจำนวนน้อย โดยประเทศไทยเรามีต่ำกว่า 1 % ของแรงงานทั้งหมด ขณะที่เกาหลีใต้หรือสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ 7-8%ของแรงงานทั้งหมด ส่วนมาเลเซียมีเป้าหมายภายใน 3 ปีข้างหน้าจะต้องมีแรงงานที่มี digital skill ระดับ 4 เป็นจำนวนถึง 10%

การเตรียมเรื่องคนที่สำคัญอีกเรื่องของประเทศไทย คือ การสนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย โดยตั้งเป้าหมายให้ไทยมีสตาร์ทอัพจำนวน 20,000 คนภายใน 5 ปี จะส่งเสริมผลักดันให้เกิดนวัตกร วิศวกร ผู้ที่มีความคิดเป็นเจ้าของกิจการ ฯลฯ เป็นจำนวนถึง 1,000,000 คน (สตาร์ทอัพ 1 รายจะสามารถจ้างงานได้ 50 คน)ซึ่งจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 5.0 ทั้งนี้ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวยกเว้นภาษี Capital Gain Tax 0% เพื่อช่วยดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติ(VC) เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทยเพื่อพลิกโฉมประเทศเป็นเทคฮับของภูมิภาค

ข้อเสนออีกประการในเรื่องการเตรียมพร้อมเรื่องคน คือการการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้เพราะโจทย์ที่สำคัญคือการสร้างคนที่มีทักษะดิจิทัล 3.5 ล้านคน การปฏิรูปการศึกษาจึงสำคัญ แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือการสร้างเด็กไทยให้มีทักษะด้านดิจิทัลตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะผลักดันให้ครูเปลี่ยนบทบาทจาก Instructor หรือ Center Knowledge มาสู่ participator นำไปสู่การปฏิรูปได้

Big Move ที่ 5 คือ การพัฒนา Smart City, Smart Town และ Smart Village เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ที่สร้างให้เกิด “เศรษฐกิจใหม่” หรือการสร้างเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูงขึ้น และ Productivity ที่สูงขึ้น คือการสร้างตลาดที่สามารถสร้างอีก 10-20 อุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

“ทำไมเราได้ยินข่าวว่าประเทศนั้นจะย้ายเมืองใหม่ จะสร้างเมืองใหม่ ล่าสุดได้ยินว่า ซาอุดิอาระเบียจะสร้างเมืองใหม่แข่งกับดูไบ ในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเมืองใหม่ แต่คือการลงทุนในเศรษฐกิจใหม่ โครงสร้างพื้นฐานใหม่ smart town, smart village ที่สามารถจะสร้างสรรค์ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความปลอดภัย สุขภาพที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี การเข้าถึงงาน การท่องเที่ยว ถ้ามีนโยบายเรื่องนี้อย่างชัดเจน และมีการลงทุนก็เท่ากับเราได้เปลี่ยนแปลง หรือ transform ประเทศของเราให้ก้าวหน้า” นายศุภชัย กล่าว

Big Move ที่ 6 คือ World Political Neutrality ภาวะการเมืองที่เศรษฐกิจพยายามแบ่งเป็น 2 ขั้วไทยต้องยืนอยู่ตรงกลาง ทำหน้าที่ประสานประโยชน์ให้ทุกฝ่ายได้ ไทยและภูมิภาคก็จะได้ประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ไทยดำเนินการได้ดีแล้ว

Big Move ที่ 7 คือ เรื่องของ State Transformation ข้าราชการระดับบริหารต้องมีรายได้สูงกว่าเอกชน เพื่อดึงดูดคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ นอกจากนี้ข้าราชการจะต้องมีทักษะทางด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วย Empower ให้แก่เอกชนและประชาชน และสร้างความโปร่งใส่ ดังนั้นเมื่อ 2 เรื่องนี้เกิดขึ้นควบคู่กันจะเห็นเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลโดยธรรมชาติ

Big Move ที่ 8 คือ Thailand Sustainable Dream หรือ ความยั่งยืน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยสู่ยุค 5.0 สิ่งสำคัญคือต้องผสมผสานกับความยั่งยืน โดยจะต้องก้าวให้ถึงเป้าหมายในการเป็น Net-Zero, Zero-Waste, Zero- poverty , Zero-Crime และ Zero Unemployment พูดง่าย ๆ คือ 100% Security

สิ่งเหล่านี้ถ้าเราตั้งเป้าหมายร่วมกัน ก็จะสร้างความฝันร่วมกันที่มองว่าประเทศไทยเราจะไปในจุดไหน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานหอการค้าไทย แนะรัฐบาลแจกเงินหมื่นเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ไม่ต้องกู้ 5 แสนล้าน

นายสนั่น​ อังอุบลกุล​ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย​ ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการดิจิทัล วอ​ล​เล็ต​ 10,000 บาท​ ว่า​ ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรง และอยากให้กำลังใจรัฐบาลให้สามารถจัดสรรเงินให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด

วธ.คว้ารางวัล'สำเภา-นาวาทอง'

14 ก.ย.2566 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย

'หอการค้าไทย 'แนะรบ.ใหม่เร่งกระตุ้นศก.-ดูแลปากท้องประชาชน จี้ทบทวนแจกเงินดิจิทัล

“หอการค้าไทย” มั่นใจตั้งรัฐบาลใหม่ไม่เกิน ส.ค.-ก.ย. นี้ พร้อมกางงานด่วน เร่งอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทันที ดูแลค่าครองชีพ-ปากท้องประชาชน มองนโยบายแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท ทำได้แต่ต้องคุ้มค่า-ตรงจุด พร้อมเปิดสเปค รมว.การคลัง ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับ และสามารถเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์ประชาชน

เอกชนยันพร้อมทำงานทุกขั้ววอนเร่งตั้งรัฐบาลด่วน

“เอกชน” แจงพร้อมทำงานกับทุกขั้ว วอนตั้งรัฐบาลใหม่เร็วที่สุด หวั่นยืดเยื้อกระทบเศรษฐกิจ ทุบท่องเที่ยว กางภารกิจเร่งด่วนติดเครื่องจัดทำงบประมาณ-มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดึงลงทุนใน-นอกประเทศ