“เคาน์เตอร์เซอร์วิส” คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก

20 พ.ค. 2565- นายวีรเดช อัครผลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่าได้รับถ้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564  โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ โดยเริ่มเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปี 2549 และได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC (Thailand Quality Class: TQC) ถึง 4 ครั้ง จากความพยายามในการพัฒนางานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ให้ความสำคัญในการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ปัจจุบันเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2564 การันตีถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่ากับองค์กรในระดับสากล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับองค์กรไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและยืนหยัดท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

“เคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นบริษัทแรกในไทยที่ริเริ่มและเป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราให้บริการสะดวกจ่าย สบายรับ กับทุกชุมชน” ที่ต้องการเป็นจุดให้บริการรับชำระที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อความสะดวกกับทุกชุมชน และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าผ่านนวัตกรรมบริการ 2 กลุ่มคือ Bill Payment และ Daily Life Service เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญมากมาย ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง”นายวีรเดช กล่าว

เพิ่มเพื่อน