'สุริยะ' ดันแผนพัฒนาอุตฯกัญชงตั้งเป้าสร้างรายได้ 25,000 ล้านบาท

สุริยะดันแผนพัฒนาอุตฯกัญชง ยกระดับสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางพืชกัญชงเชิงอุตฯแห่งอาเซียนภายใน 5 ปี สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 25,000 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น 20,000 บาทต่อไร่

11 ก.ค. 2565 – นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมกัญชงในตลาดโลกมีแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในนานาประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป จีน รวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ หลังจากเริ่มผ่อนคลายกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าตลาดอุตสาหกรรมทั่วโลกในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 1.42 แสนล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 22.4 ต่อปี และคาดว่าภายในปี 2570 จะมีมูลค่าประมาณ 5.58 แสนล้านบาท

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์และมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสูเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจไทย ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ก่อให้เกิดการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทานกัญชง พร้อมตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพืชกัญชงเชิงอุตสาหกรรมแห่งอาเซียน ภายใน 5 ปี สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 25,000 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อไร่

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชง 4 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่กัญชง โดยมีแนวทางในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีให้รองรับในระดับอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

2.มาตรการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปเชิงพาณิชย์ มุ่งส่งเสริมธุรกิจ SMEs ให้ขยายตัว เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรตลอดห่วงโซ่กัญชง สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล

3.มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด โดยจะสร้างช่องทางการตลาดผ่านการจัดงาน Hemp Forum และส่งเสริมการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อเชื่อมโยงการค้าโลก รวมถึงพัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ทางด้านการผลิตตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมกัญชง และกระตุ้นอุปสงค์หน่วยงานภาครัฐ เช่น สนับสนุนการใช้สิ่งทอจากเส้นใยกัญชง

และ 4.มาตรการสร้างปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชง โดยมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ อำนวยความสะดวกด้านการตรวจรับรองเอกสารสำคัญและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล สร้างความมั่นคงภาคเกษตร จัดตั้ง Center of Hemp Excellence (CoHE) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงสนับสนุนทางการเงินและการร่วมลงทุนภาคเอกชน

“พืชกัญชงเป็นพืขที่มีความสำคัญในหลายประเทศ เนื่องจากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ราก ลำต้น เปลือก แกนใน ใบ ช่อดอก และเมล็ด สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้หลายด้านมากกว่า 50,000 ผลิตภัณฑ์ ต่างจากในอดีตที่จะนำไปผลิตส่งทอและกระดาษ ซึ่งแต่ละส่วนของกัญชงมีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุในอุตสาหกรรม S-Curve หากแผนดังกล่าวผ่านความเห็นชอบและนำไปสู่การปฏิบัติฯ คาดว่าพืชกัญชงจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนต่อไป” นายทองชัย กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สุริยะ' ชูใช้ยานยนต์ EV นำร่องสนามบินของ ทอท.

“สุริยะ" หนุนการใช้ยานยนต์ EV เผยกระแสตอบรับดี สอดรับนโยบายแก้ปัญหา PM2.5-ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง สั่งหน่วยงาน เปลี่ยนรถใช้น้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า นำร่องรถให้บริการในสนามบินของ ทอท.

’สุริยะ’ ตั้งกรรมการฯเร่งเมกะโปรเจกต์ 72 โครงการ ชี้ปี 67 เตรียมเปิดประมูลกว่า 5.7 แสนล้าน

’สุริยะ’ ตั้งกรรมการฯ เร่งเมกะโปรเจกต์ ‘บก-น้ำ-ราง-อากาศ’ รวม 72 โครงการ สั่งทบทวนแผนสร้างมอเตอร์เวย์M82 ช่วงบ้านแพ้ว-ปากท่อ คาดเปิดใช้ในปี 74 เปิดประมูล 14 โครงการปี 67 มูลค่ากว่า 5.7 แสนล้าน ลุยสร้างรถไฟทางคู่ขอนแก่น-หนองคาย เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีส้ม-สายสีแดงต่อขยาย-ทางด่วนภูเก็ต-ไฮสปีดไทยจีน เฟส 2

ข่าวดี เลื่อนเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า ‘สายสีชมพู’ ถึงสิ้นปี

’คมนาคม’ แย้มข่าวดี ‘สายสีชมพู’จะเปิดให้ทดลองใช้บริการ ฟรี ข้ามปี เป็นของขวัญให้ประชาชนเริ่มเก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2567

‘คมนาคม’ เล็งเพิ่มโทษรถบรรทุกน้ำหนักเกินจากเดิม 1 หมื่นบาทเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท

‘คมนาคม’ เตรียมเพิ่มโทษปรับรถบรรทุกน้ำหนักเกินจากเดิม 1 หมื่นบาท เพิ่มสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท เตรียมออกประกาศกระทรวงฯ เพิ่มอำนาจตำรวจจราจรในกรุงเทพฯ ตรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ‘สุริยะ’ยันยุคนี้ต้องไม่มีส่วยสติ๊กเกอร์

นายกฯ อึดอัดปัญหาบินไทย มอบ 'สุริยะ' รับเรื่องชุมชนไทยในสหรัฐฯ ร้องขอเที่ยวบินตรง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง พบชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ 180 คน โดยช่วงหนี่งคนไทยได้สอบถามถึงปัญหาวิกฤตสายการบินไทย ที่ขาดทุนมาตลอด

'สุริยะ' ฉายภาพ 'แลนด์บริดจ์' โรดโชว์สหรัฐฯ โชว์ข้อได้เปรียบเพียบ

“สุริยะ” ขึ้นเวที Roadshow สหรัฐฯ ฉายภาพ ‘โครงการแลนด์บริดจ์’ โชว์ความได้เปรียบประเทศไทย พร้อมช่วยร่นระยะทาง-ประหยัดต้นทุน ก้าวสู่จุดศูนย์กลางของการขนส่งทางทะเลของภูมิภาค ชี้ระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี ได้ผลประโยชน์ด้านการเงินไม่น้อยกว่า 10% คืนทุนในปีที่ 24 เผยเบื้องต้นนักลงทุน "สหภาพยุโรป-ตะวันออกกลาง-จีน-ญี่ปุ่น" ให้ความสนใจ