'สคร.' โชว์รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายพุ่ง 2.12 แสนล.

“สคร.” โชว์ผลงานรัฐวิสาหกิจเร่งเครื่องเบิกจ่ายพุ่ง 2.12 แสนล้านบาท พร้อมจี้เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง หนุนเบิกจ่ายปีงบ 2566 เดินหน้าตามเป้าหมาย 95% ชู “ปตท.-รฟท.-กฟผ.-กฟภ.-รฟม.” แชมป์ลงทุนเก่ง

26 ส.ค. 2565 – นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร.กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2565เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 212,779 ล้านบาท หรือคิดเป็น 101% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ต.ค.64 – ก.ค.65) 34 แห่ง จำนวน 83,691ล้านบาท หรือคิดเป็น 91% ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ม.ค. – ก.ค.65) 9 แห่ง จำนวน 129,088 ล้านบาท หรือคิดเป็น 108% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

“ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน โดย รมว.การคลังได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมการลงทุนก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2566 ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19คลี่คลายลง โดยได้กำชับให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุนด้วย” นางปานทิพย์ กล่าว

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ (สคร.)กล่าวว่า ณ สิ้นเดือนก.ค. 2565โครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ เบิกจ่ายได้ 9,014 ล้านบาท คิดเป็น 101% ของแผนการเบิกจ่าย,โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรีเบิกจ่ายได้ 7,473 ล้านบาท คิดเป็น 101%,โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต (โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง))เบิกจ่ายได้ 8,736 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย

แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12ปี 2560 – 2564ของการไฟฟ้านครหลวงเบิกจ่ายได้ 4,089 ล้านบาท คิดเป็น 104% ของแผนการเบิกจ่าย, โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เบิกจ่ายได้ 4,064 ล้านบาท คิดเป็น 110%และแผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เบิกจ่ายได้ 2,988 ล้านบาท คิดเป็น 97%

ส่วนมีบางโครงการที่ยังคงประสบปัญหา เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายได้ตามแผนและมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เบิกจ่ายได้ 66,672 ล้านบาท คิดเป็น 116% ของแผนการเบิกจ่าย, การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เบิกจ่ายได้ 36,464 ล้านบาท คิดเป็น 98% ของแผนการเบิกจ่าย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เบิกจ่ายได้ 22,416 ล้านบาท คิดเป็น 103% ของแผนการเบิกจ่าย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เบิกจ่ายได้ 18,644 ล้านบาท คิดเป็น 95% และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เบิกจ่ายได้ 16,656 ล้านบาท คิดเป็น 101% ของแผนการเบิกจ่าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน HR ปีที่ 2

6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

'สคร.' ฟุ้งรัฐวิสาหกิจลงทุนพุ่ง 1.12 แสนล้าน

“สคร.” ฟุ้ง พ.ค. 2566 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนพุ่ง 1.12 แสนล้านบาท คิดเป็น 108% ของแผน พร้อมกำกับใช้งบให้เป็นไปตามเป้าหมาย “รฟท.-รฟม.-กฟผ.” แชมป์ลงทุนเก่ง โครงการขนาดใหญ่เบิกจ่ายคึกคัก

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบฯแล้วกว่า 1.8 ล้านล้านบาท หวังกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ

รองโฆษกรัฐบาล เผย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบประมาณผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.8 ล้านล้านบาท

'สคร.' กางยอดเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจพุ่ง 5.6 หมื่นล้าน

“สคร.” กางยอดเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจ พุ่ง 5.63 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 111% ของแผนการเบิกจ่าย “รฟท.-รฟม.-กปน.-กฟผ.และกทพ.” พาเหรดลงทุนติดท็อป 5 พร้อมติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด เข็นโตตามเป้าไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบงบลงทุนทั้งปี

'คนร.'กำชับรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องตามแผน 5 ปี

“คนร.” กำชับรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องตามแผน 5 ปี ชงปรับตัวให้เข้าสถานการณ์โลก เพิ่มรายได้ ปรับปรุงภาพลักษณ์ ลดต้นทุน พร้อมจี้ 6 รัฐวิสาหกิจเร่งแก้ปัญหาองค์กรตามแผนฟื้นฟู สั่งรายงานความคืบหน้าต่อเนื่อง

คลังกางผลงานเบิกจ่ายลงทุนปี 65 ชู 'ปตท.-กฟผ.-รฟท.' ติดท็อป

“สคร.” กางผลงานรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 กว่า 3.25 แสนล้านบาท คิดเป็น 93% ของกรอบงบลงทุน ชู “ปตท.-กฟภ.-รฟท.-กฟผ.-รฟม.” ท็อป 5 แชมป์ลงทุนเก่ง พร้อมจี้ปรับแผนลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น