รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน จับมือเอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มระบบจัดการจราจรทางอากาศ

18 ต.ค.2565- ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทุกด้าน ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มควบคุม และระบบจัดการจราจรทางอากาศ โดยกระทรวงคมนาคม (บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องด้านการจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท AI and Robotics Ventures จำกัด (ARV) เพื่อพัฒนาและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (UAS Flight Operations and Fleet Management) เข้ากับระบบการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System Traffic Management: UTM) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ UTM Ecosystem ให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการห้วงอากาศทั้งหมด และมีความปลอดภัย

โดยใช้โครงการวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่นำร่องและจะขยายผลการใช้งานไปยังพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) อย่างต่อเนื่อง และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลยังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะอีกด้วย เช่น การเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียนด้านดิจิทัล ภายใต้ ADGSOM และ ATRC ประจำปี 2565 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือการผลักดันผลลัพธ์สำคัญของการประชุมกรอบอาเซียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Master Plan 2025) และการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการสำหรับดำเนินการในปี 2566 ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย เท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน การเตรียมพร้อมของภูมิภาคอาเซียนในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ครอบคลุม ตลอดจนการหารือแผนงานความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาปี 2566 เป็นต้น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เล่นบทเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ระวังถูกหลอกดูดเงินจากบัญชี

โฆษกรัฐบาล เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อกลโกงมิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินสำรวจผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งป

สกสว. จับมือ World Bank ถ่ายทอดความรู้ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมให้เอกชนไทย

นายกฯ ส่งเสริมความร่วมมือ สกสว. กับ World Bank ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันการพัฒนานวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพของภาคเอกชนไทย

ปลื้ม นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยทะลุ 1 ล้านคน

นายกฯ ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยด้านในเรื่องการท่องเที่ยว ยินดีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 98% เที่ยวไทยแล้วกว่า 1 ล้านคน

นายกฯ ยินดียูเนสโกรับรอง 'คัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ' เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์

รทสช. ยกเครื่อง! ตั้งคณะทำงานหลายสาขา ปรับกลยุทธ์สื่อสาร ย้ำไม่ใช่รีแบรนด์พรรค

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พรรครทสช. เตรียมที่จะมีการปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนให้เข้าใจ

นายกฯ หนุนงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยส่งต่อถึงลูกหลาน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อยกย่องเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม