ก.ล.ต. ชี้ บล.เอเชีย เวลท์ (AWS) ทำผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์

18 พ.ย. 2565 – นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีโบรกเกอร์แห่งอื่นมีปัญหาทางด้านฐานะการเงินนำเงินลูกค้าไปใช้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นกับบล.เอเชีย เวลท์(ASW)เกิดขึ้นกับรายบริษัท ซึ่งโดยปกติโบรกเกอร์จะรายงาน NCR ให้กับก.ล.ต.รายเดือน และในกรณีระดับเงินกองทุนมีปัญหาจะรายงานกับก.ล.ต. ทราบในทันที

ทั้งนี้ ต้องติดตามว่าในวันที่ 20 พ.ย. นี้ ASW จะสามารถนำเงินมาชำระคืนลูกค้าได้หรือไม่ ในกรณีไม่สามารถคืนเงินได้ทันตามกำหนด แต่นับว่าเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ ส่วนจะผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่คงจะมีการตรวจสอบและส่งเรื่องไปให้พนักงานสอบสวนต่อไป

จากกรณีดังกล่าว ทางก.ล.ต.ได้พิจารณาภาพรวมใน 3 โจทย์ใหญ่ คือ 1.การกระทำไม่เป็นธรรมตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ 2.โบรกเกอร์ปฎิบัติตามเกณฑ์หรือไม่ และ 3.คุณภาพหุ้น ซึ่งจะประสานกับตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเรื่องเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ทั้งในส่วนของIPO และPO

ส่วนตรวจสอบประเด็นการปั่นหุ้นMORE ได้ทำงานใกล้ชิดประสานกับทางตลาดหลักทรัพย์ แต่ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบวงกว้าง เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีข้อสรุปเร็วกว่าปกติ

ด้านบมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (AWS) ในสัดส่วน 60% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว AWS และได้ทำการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อกำหนดตามสัญญา และบริษัทฯ ยังไม่ได้รับโอนหุ้นของ AWS

โโยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาเห็นว่าจากการที่บริษัท AWS ถูกระงับการดำเนินกิจการชั่วคราวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเข้าลงทุนของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการลงทุนในบริษัท AWS และยกเลิกสัญญาการซื้อขายหุ้นของ AWS ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. ฟันผู้กระทำความผิด 5 ราย ขายหุ้น DCON

ก.ล.ต. เผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีขายหุ้นบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (DCON) หลังเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน และกรณียินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน ปรับเป็นเงินรวม 2,983,040 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ก.ล.ต.แจกของขวัญเว้นค่าธรรมเนียม SRI Fund-โบรกฯเลิกกิจการ

ก.ล.ต. มุ่งส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ฯ) ที่แจ้งหยุดประกอบกิจการ

ก.ล.ต. เข้มสั่งบอร์ด MORE แจงขายหุ้นเพิ่มทุน

ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash)

เสี่ยง! ก.ล.ต.เตือนเรื่องเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี

ก.ล.ต.ออกโรงเตือนประชาชนระมัดระวังตัดสินใจลงทุนในเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี ชี้มีความเสี่ยงและไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ