เฮ ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ยังตรึงดอกเบี้ยเงินกู้

ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำสูงสุดร้อยละ 0.20 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า พร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระให้กับลูกค้าในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

20 ธ.ค. 2565 – นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทในการดูแลภาคการเกษตรและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนนโยบายในการแบ่งเบาภาระและสนับสนุนการออมเกษตรกร ด้วยการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ A-Savings สำหรับลูกค้าทั่วไป ร้อยละ 0.05 เงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษสำหรับลูกค้านิติบุคคล

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.05 – 0.10 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าทุกประเภท ร้อยละ 0.12 – 0.20 ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ A-Savings สำหรับลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นจากร้อยละ 0.45 เป็น 0.50 เงินฝากประเภทออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล ปรับขึ้นจากร้อยละ 0.15 เป็น 0.25 ต่อปี ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปรับขึ้นจากร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.35 ต่อปี และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับลูกค้านิติบุคคล ปรับขึ้นจากร้อยละ 0.20 เป็นร้อยละ 0.30 ต่อปี และส่วนราชการ ปรับขึ้นจากร้อยละ 0.30 เป็นร้อยละ 0.40 ต่อปี

สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ ลูกค้าทั่วไปที่มีบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นจากร้อยละ 0.50 เป็น ร้อยละ 0.62 ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือน จากร้อยละ 0.50 เป็นร้อยละ 0.65 ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือน และ 24 เดือน จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 1.15 และ 1.20 ต่อปี ตามลำดับ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน ปรับขึ้นจากร้อยละ 1.10 เป็นร้อยละ 1.30 ต่อปี และลูกค้านิติบุคคล ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นจากร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.37 ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือน จากร้อยละ 0.25 เป็น ร้อยละ 0.40 ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือน จากร้อยละ 0.48 เป็นร้อยละ 0.63 ต่อปี เงินฝากประจำ 24 เดือน จากร้อยละ 0.48 เป็นร้อยละ 0.68 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน ปรับขึ้นจากร้อยละ 0.70 เป็นร้อยละ 0.90 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ยังคงตรึง ทั้งอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบันและนิติบุคคลชั้นดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ไว้ให้นานที่สุด เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรลูกค้า สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร ให้มีกำลังในการฟื้นตัวจากผลกระทบ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่านทุกสาขา หรือ Call Center 02 555 0555

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกรเตรียมตัว ธ.ก.ส. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25%

ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สูงสุดร้อยละ 0.60 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 0.25 ต่อปี ตามมติ กนง. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

ธ.ก.ส. เปิดขายสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดใหม่ วงเงิน 30,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4” ช่วงที่ 2 สำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท หน่วยละ 500 บาท ฝากครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 5 บาท พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 107 ล้านบาทต่อเดือน เปิดรับฝากผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile Plus และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์แสนล้าน หน่วยละ 500 บาทดีเดย์จองสิทธิ์ 13-18 มี.ค.นี้

“ธ.ก.ส.” เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 หน่วยละ 500 บาท จำนวน 200 ล้านหน่วย วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท ฝากครบ 3 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 5 บาท พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท ดีเดย์เปิดจองสิทธิ์ฝาก 13-18 มี.ค. นี้

ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดร้อยละ 0.52 ตั้งแต่ 17 ก.พ. 66

ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำสูงสุดร้อยละ 0.52 ต่อปี   สอดรับกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและสนับสนุนการออมให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อ ลดภาระจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ธ.ก.ส. หนุนธุรกิจชุมชน อัดฉีดสินเชื่อดอกเบี้ยถูกวงเงิน 50,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ระยะที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาล หนุนผู้ประกอบการเป็นหัวขบวนขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน อัดฉีดวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปีใน 3 ปีแรก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี สามารถติดต่อขอรับสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ธ.ก.ส. เตือนภัย มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการหลอกโอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร

ธ.ก.ส. เตือนภัย ! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการส่งลิงก์ให้คลิกและติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงมากับมัลแวร์ ผ่านทาง SMS และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพสามารถควบคุมโทรศัพท์และทำการโอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร จึงควรใช้ความระมัดระวังในการติดต่อหรือทำธุรกรรมออนไลน์