คาดการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ทำเงินสะพัด 30,000 ล้านบาท

22 ธ.ค. 2565 – ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี เป็นอีกช่วงเวลาที่คนไทยจะมีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดที่หนาแน่น การเดินทางท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายทั้งกลุ่มที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวพักค้างในพื้นที่ และการเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับบ้านเพื่อเยี่ยมญาติและมีการท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางทั้งในและนอกพื้นที่ โดยจากผลสำรวจแผนการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด แต่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการท่องเที่ยว ซึ่งยังขึ้นอยู่กับการระบาดของโควิดเนื่องจากในช่วงนี้ยังพบผูติดเชื้อจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วง 4 วัน ของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ม.ค 2566 (ทางรัฐบาลได้ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 1 วัน ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ซึ่งหน่วยงานเอกชนบางแห่งอาจจะมีการหยุดเพิ่มเติมเช่นกัน) น่าจะสร้างรายได้สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14,500 ล้านบาท

สำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่คนไทยนิยมนั้น จากการรวบรวมข้อมูลการค้นหาที่พักผ่าน Destination Insights with Google พบว่า จังหวัดที่มีการค้นหาสูงเป็นลำดับต้นๆ ยังคงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวภูเขา/ยอดดอย เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นและชมแสงอาทิตย์แรกของปี โดยจังหวัดส่วนใหญ่จะมีจุดหมายปลายทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางภูเขาที่เป็นที่นิยมของคนไทย เช่น เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน เชียงราย เลย และแม่ฮ่องสอน เป็นต้น สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่คนไทยค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวลำดับต้นๆ อาทิ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 นักท่องเที่ยวต่างชาติยังให้ความสนใจเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ซึ่งจากข้อมูล Destination Insights with Google พบว่า ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีการค้นหาข้อมูล (Fastest growing destination globally) ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2565 ชาวต่างชาติยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่า ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ชาวต่างชาติจะให้ความสนใจเดินทางมามากขึ้น ด้วยหลายเมืองในประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้นของโลกในการมาเฉลิมฉลอง Countdown อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เป็นต้น และในปีนี้ทางหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ ซึ่งน่าจะช่วยหนุนบรรยากาศการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติกลับมาคึกคักมากขึ้น นอกจากนี้ หลายสายการบินเปิดเส้นทางบินตรงและเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินมายังประเทศมากขึ้น รวมถึงตลาดทัวร์เครื่องเช่าเหมาลำจากยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายปี

โดยในภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากทุกภูมิภาค รวมถึงนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป ที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าศักยภาพหรือเทียบกับปกติที่ในช่วงเวลานี้มักจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตพลังงาน จากบรรยากาศดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วง 4 วันระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ม.ค. 2566 จะมีมูลค่าประมาณ 15,500 ล้านบาท สำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี (เช่น พัทยา) ภูเก็ต (เช่น ป่าตอง หาดราไวย์) กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วง 4 วัน (ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ม.ค. 2566) น่าจะสร้างรายได้สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (ก่อนการระบาดของโควิด)

อย่างไรก็ดี แม้จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจท่องเที่ยวยังมีโจทย์เฉพาะที่ต้องติดตามเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจได้ทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและโลกที่จะมีผลต่อกำลังซื้อ การปรับพฤติกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวตามเทรนด์ที่เกิดขึ้น การแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่สูงขึ้นจากผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ที่เห็นโอกาสในธุรกิจ ขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมีการกระจายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงมีผลต่อรายได้ของธุรกิจเช่นกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ปลื้มศูนย์วิจัยฯ เชื่อแนวโน้มหนี้ครัวเรือนปีนี้ลดลง!

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีหนี้ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มลดลง มุ่งร่วมมือกับทุกภาคส่วนรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน พร้อมส่งเสริมแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน

'เบิร์ด ธงไชย' ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยว ไทยครั้งใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จัดทำ ภาพยนตร์โฆษณา ชุด โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เพื่อปลุกกระแสสร้างบรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้คึกคักอีกครั้ง พร้อมชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์เที่ยวไทยครั้งใหม่ในปีท่องเที่ยวไทย 2566

นายกฯ วอนผู้ประกอบร้านอาหาร-โรงแรมอย่าขูดรีดนักท่องเที่ยวเกินเหตุ

นายกฯ รับทราบปัญหาราคาโรงแรม ร้านอาหาร พุ่งเท่าตัวหลังท่องเที่ยวฟื้นเร็ว มอบหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแล วอนผู้ประกอบการกำหนดค่าบริการเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจนเกินไป

กสิกรไทยประเมินวิกฤตธนาคารของโลกกดดันส่งออกไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดมุมมองทิศทางเศรษฐกิจ คงประมาณการจีดีพีปี 2566 ที่ 3.7% ขณะที่ปรับลดตัวเลขส่งออกลงจากเดิมที่ -0.5% มาที่ -1.2% ด้านการท่องเที่ยวขยับดีขึ้น ตามสถานการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี ประเมินวิกฤตธนาคารชาติตะวันตกต่อไทยอยู่ในกรอบจำกัด