ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์แสนล้าน หน่วยละ 500 บาทดีเดย์จองสิทธิ์ 13-18 มี.ค.นี้

“ธ.ก.ส.” เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 หน่วยละ 500 บาท จำนวน 200 ล้านหน่วย วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท ฝากครบ 3 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 5 บาท พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท ดีเดย์เปิดจองสิทธิ์ฝาก 13-18 มี.ค. นี้

1 มี.ค. 2566 – นายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 จำนวน 200 ล้านหน่วย หน่วยละ 500 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้าผู้ฝากสลากทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนสามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส.ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นทางเลือกในการออมเงินสำหรับผู้ที่สนใจฝากเงินประเภทสลากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยและมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัล โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ทั้งนี้ แบ่งการเปิดรับฝากเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เปิดรับฝากวันที่ 20 – 23 มี.ค. 2566 วงเงินรับฝาก 70,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรลูกค้าและผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. – 15 มี.ค. 2566 และช่วงที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป วงเงินรับฝาก 30,000 ล้านบาท โดยฝากผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile plus ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมแล้วไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อวัน ต่อราย และ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ทั่วประเทศ ครั้งละไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อวัน ต่อราย

โดยเกษตรกรลูกค้าและลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3ที่สลากครบกำหนดไถ่ถอน และเป็นผู้ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile Plus สามารถใช้สิทธิ์ผ่านระบบจองสลาก ธ.ก.ส. ได้ก่อนใคร ผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th ในวันที่ 13 – 18 มี.ค. 2566โดยธนาคารจะทำการแจ้งเตือนการหักเงินฝากล่วงหน้าในวันที่19 มี.ค. 2566 และฝากสลากในวันที่ 20 มี.ค. 2566 กรณีต้องการฝากสลาก ณ ธ.ก.ส. สาขา สามารถติดต่อจองและฝากเงินเข้าบัญชีได้ระหว่างวันที่ 20 – 23 มี.ค. 2566 โดยวงเงินการรับฝากสลากลูกค้าเกษตรกร สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท

และสำหรับผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 เดิม สามารถจองฝากสลากได้สูงสุดไม่เกินวงเงินรับฝากสลากเดิม แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

สำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 มีอายุการรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 5 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.333% ต่อปี และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม 36 ครั้ง ในทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 ม.ค. ของทุกปี ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000,000 บาท, รางวัลที่ 1 ต่างหมวด จำนวน 19 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท, รางวัลที่ 2 จำนวน 60 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท, รางวัล ที่ 3 จำนวน 200 รางวัล รางวัลละ 12,000 บาท, รางวัลที่ 4 จำนวน 400 รางวัล รางวัลละ 9,000 บาท, รางวัลที่ 5จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท, รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 20,000 รางวัล รางวัลละ 250 บาทและรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 400,000 รางวัล รางวัลละ 150 บาท รวมรางวัลต่องวดสูงสุดทั้งสิ้น 422,680 รางวัลวงเงินรวม 107,700,000 บาทต่อเดือน ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 เม.ย. 2566

“มั่นใจว่าสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 0.33% ต่อปี และยังมีรางวัลมากมาย ซึ่งน่าจะสร้างความสนใจให้กับผู้ฝากเงินได้” นายมานพ กล่าว

นายมานพ กล่าวอีกว่า ในปีบัญชี 2566 (1เม.ย.66-31มี.ค.67) ธนาคารตั้งเป้าหมายยอดเงินฝากเติบ 12,000ล้านบาท จากปีบัญชี 2565 (1เม.ย.65-31มี.ค.66) ยอดเงินฝากของธนาคารมีแนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมายราว 20,000 ล้านบาท จากต้นปีที่ตั้งเป้ายอดเงินฝากโต 10,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวไม่เต็มที่ และลูกค้าเกษตรกรส่วนใหญ่ของ ธ.ก.ส. เป็นรายย่อย จึงอาจได้รับผลกระทบจากส่วนนี้ โดยปัจจุบันธนาคารมียอดเงินฝากคงค้าง ที่ 1.87 ล้านล้านบาท ซึ่งยังเพียงพอในการรองรับการปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคเกษตร ที่ 1.7 ล้านล้านบาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ธ.ก.ส.' เสริมแกร่งสถาบันเกษตรกรอัดฉีดพันล้านรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

“ธ.ก.ส.” เตรียม 1,000 ล้านบาท อัดฉีดสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมแกร่งสถาบันเกษตรกร เคาะดอกเบี้ย 4% รัฐชดเชย 3%

'ธ.ก.ส.' ปักหมุดภารกิจสางหนี้เน่าตั้งเป้าหมายปีนี้เหลือไม่เกิน 5.5%

“ธ.ก.ส.” ปักหมุดภารกิจสางหนี้เน่า ตั้งเป้าหมายปีนี้เหลือไม่เกิน 5.5% เร่งเครื่องปั๊มสินเชื่อเติมกลุ่มขนาดใหญ่ 5 หมื่นล้านบาท พร้อมเตรียมเปิดตัวสินเชื่อรวมกลุ่มเกษตรกรขายคาร์บอนด์เครดิต

ธ.ก.ส.เตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้

ธ.ก.ส. ร่วมมือกรมการค้าภายใน สนับสนุนผู้ประกอบการในการรวบรวมและรับซื้อผลไม้ฤดูกาลผลิต 2566 รวม 8 ชนิด เพื่อกระตุ้นให้มีปริมาณผลไม้หมุนเวียนในตลาดและส่งถึงมือผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทันตามฤดูกาล โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 3 ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 พฤษภาคม 2566

'ธ.ก.ส.'ฟุ้งปี 65 อัดสินเชื่อสู่ชนบท 8.7 แสนล้าน

“ธ.ก.ส.” โชว์ผลดำเนินงานปีบัญชี 65 อัดสินเชื่อสู่ภาคชนบท 8.7 แสนล้านบาท กวาดกำไรเฉียด 8 พันล้านบาท กางแผนปีบัญชี 66 สินเชื่อโตเพิ่มมากว่า 3.5 หมื่นล้านบาท เงินฝากโต 1.2 หมื่นล้านบาท เดินเครื่องแก้หนี้เสีย ปักหมุดเหลือไม่เกิน 6.7% พร้อมคาดจีดีพีภาคเกษตรปี 66 โต 2.4% โอดเศรษฐกิจโลกชะลอกดดันการส่งออกสินค้าเกษตรแผ่ว

บอร์ด ธ.ก.ส.เคาะประกันรายได้สวนยาง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 8.2 พันล้าน

บอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 และประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 วงเงินรวมกว่า 8,282 ล้านบาท

เกษตรกรเตรียมตัว ธ.ก.ส. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25%

ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สูงสุดร้อยละ 0.60 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 0.25 ต่อปี ตามมติ กนง. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป