รอก่อน โออาร์-บางจากลดราคาน้ำมัน 40-50 สตางค์/ลิตร

1 ธ.ค. 2564 – บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลง 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้นดีเซล E85 ปรับลด 30 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลด 40 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2564 เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 37.36 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.95 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 29.68 บาท/ลิตร E20 ราคา 28.44 บาท/ลิตร E85 ราคา 22.99 บาท/ลิตร ดีเซล(บี7) ราคา 27.84 บาท/ลิตร ดีเซล(บี10) ราคา 27.84 บาท/ลิตร B20 ราคา 27.84 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม 33.46 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)