เสียงแตก หนุน - ค้าน แก้ไขกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด

5 พ.ค. 2566 – นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดทำข้อเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นการทบทวน พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ตามที่พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้กฎหมายที่บังคับใช้ทุกกรอบระยะเวลา 5 ปี ให้หน่วยงานที่ดูแลกฎหมายประเมินผลสัมฤทธิ์ ซึ่งกรมฯ ได้มีการประเมินผลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นและได้นำเสนอผลสรุป และข้อเสนอแนะต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และจากนี้จะนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาศึกษา 

สำหรับผลการเปิดรับฟังความคิดเห็น ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ และมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงในบางประเด็น โดยกลุ่มที่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมาย เห็นว่า จะต้องมีการกำหนดนิยามสินค้าชนิดเดียวกันให้ครอบคลุมถึงสินค้าที่ทดแทนกันได้ เพราะบางกรณี มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) กับสินค้าบางชนิดแล้ว แต่ก็มีสินค้าที่ใกล้เคียงกัน ใช้ทดแทนกันได้ ทำให้มีการเลี่ยงไปนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกใช้เอดีแทน และควรปรับหลักเกณฑ์ กระบวนการดำเนินงานภายใต้กฎหมาย ไม่ให้เกิดภาระจนเกินจำเป็น และไม่ให้นำเกณฑ์ขั้นต่ำที่นำไปสู่การยกเว้นการใช้มาตรการ มาบังคับใช้โดยอนุโลมในกรณีการทบทวนอัตราอากร และการทบความความจำเป็นที่จะบังคับใช้มาตรการต่อ

ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการมีกฎหมายฉบับนี้ เห็นว่า สินค้าที่นำเข้ามามีคุณภาพ และมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ ไม่ควรใช้มาตรการเอดี เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเกิดการผูกขาด แต่ควรส่งเสริมให้มีการค้าเสรี เพราะเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนในการผลิต และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ที่จะบริโภคสินค้าได้ราคาถูกลง

อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานกฎหมาย เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำการปรับปรุงกฎหมาย และทำการศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ต่อส่วนรวม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าก่อน และจากนั้นจะรายงานสรุปประเด็นที่ควรแก้ไขให้กระทรวงพาณิชย์เห็นชอบ และจะทำการยกร่างแก้ไขกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายต่อไป

ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน 2 ช่องทาง คือ ระบบเว็บกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือถึงกรมฯ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์ตรวจเข้มนำเข้าเศษกระดาษ ปิดช่องลักลอบนำเข้าขยะจากต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยกระดับตรวจสอบการนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ เนื่องจากได้รับรายงานว่า มีขบวนการนำเข้าเศษกระดาษปะปนกับขยะและของเสียอื่น เช่น ขยะเทศบาล และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

สนค. เผยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามจากภัยแล้ง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566

พาณิชย์แจ้ง ส่งออกแล็ปท็อป แท็บเล็ต & คอมพิวเตอร์ ไปอินเดียต้องขออนุญาต ดีเดย์ 1 พ.ย. 66 นี้

อินเดียประกาศ Notification No. 26/2023 แก้ไข Notification No. 23/2023 Amendment in Import Policy of Items under HSN 8471 กำหนดให้สินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์พิกัดศุลกากร 8471 ที่จะนำเข้าอินเดียต้องขอใบอนุญาต ตามนโยบาย Make in India หวังเป็น Hub ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และคัดกรอง “คู่ค้าที่เชื่อถือได้” โดยมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายยักษ์ใหญ่ในอินเดีย รวมถึงผู้ส่งออกไทยใน Supply chain ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายใหม่

พาณิชย์โชว์ตัวเลข 8 เดือนต่างชาติขนเงินลงทุนในไทย 65,790 ล้านบาท

8 เดือนปี ‘66 ต่างชาติลงทุนในไทย 65,790 ล้านบาทญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง 21,981 ล้านบาท สิงคโปร์ 13,995 ล้านบาท และจีน 11,851 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 4,491 คน

รัฐบาลพร้อม! ‘ภูมิธรรม’ มั่นใจแถลงนโยบาย ชี้แจงตามที่สัญญาต่อ ปชช.

‘ภูมิธรรม’ เผย รัฐบาลพร้อมแถลง-ชี้แจง นโยบาย ชี้ เป็นภาพรวมก่อนลงรายละเอียดตามกระทรวง รับ นั่งพาณิชย์ หนักใจ แต่ไร้กังวล หลังประชาชนคาดหวังแก้ปัญหา

อินเดียจ่อห้ามส่งออกน้ำตาล คาดทำให้ราคาฯพุ่ง

รัฐบาลอินเดียเตรียมประกาศห้ามส่งออกน้ำตาลฤดูกาลหน้า เพื่อสงวนใช้ในประเทศให้เพียงพอ ปัจจุบัน ราคาน้ำตาลโลกถูกกำหนดโดย 3 ยักษ์ใหญ่ผู้ส่งออก คือ บราซิล ไทย และอินเดีย หากอินเดียดำเนินมาตรการข้างต้นจะส่งผลกระทบให้ราคาน้ำตาลโลกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน