ดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลเพิ่มสูงสุดรอบในรอบ 3 ปี

ดีป้าเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 1/2566 อยู่ในระดับเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน และเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี

31 พฤษภาคม 2566 – ดีป้า เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 1 ปี 2566 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 4 ปีก่อน และอยู่ในระดับเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของสถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศ แต่ในทางกลับกัน ปริมาณความต้องการบุคลากรดิจิทัลจะสูงขึ้นจากการ Transform และการขยายกำลังการผลิตของภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนกำลังคน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านบุคลากร ขณะที่เอกชนแนะรัฐควรปรับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ตรงจุด ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาเติมเต็มความต้องการกำลังคนดิจิทัลที่สูงขึ้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Sentiment Index) ไตรมาส 1 ประจำปี 2566 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Device) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) โดยดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ระดับ 54.0 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 49.0 ของไตรมาส 4 ปี 2565 ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นฯ ไตรมาส 1/2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 3 ปี และอยู่ในระดับเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน อีกทั้งเพิ่มขึ้นในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลประกอบการ ด้านปริมาณการผลิตฯ ด้านการจ้างงาน ด้านการลงทุนเพื่อประกอบการ และด้านต้นทุนประกอบการ อย่างไรก็ตามมีเพียงดัชนีความเชื่อมั่นฯ ด้านคำสั่งซื้อฯ เท่านั้นที่ปรับตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของสถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้กำลังซื้อภาคเอกชนปรับตัวสูงขึ้นตาม พร้อมกันนี้ ความต้องการทำ Digital Transformation ในหลายอุตสาหกรรมส่งผลดีต่อดัชนีในภาพรวม นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจากต่างประเทศและการขยายฐานการผลิตของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกในประเทศไทยยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่คาดหวังจะลดต้นทุนการผลิตและขยายกิจการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต อีกทั้งเปิดโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดจะทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยมีแนวโน้มเติบโต

แต่ในทางกลับกัน ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจะสูงขึ้นตามการ Transform และการขยายกำลังการผลิตในหลากหลายกิจการ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านบุคลากร อีกทั้งมีความกังวลว่า ความสามารถในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลของไทยยังไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมได้

หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะพบว่า 3 อุตสาหกรรมย่อยที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าระดับ 50 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ อยู่ที่ระดับ 57.1 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ อยู่ที่ระดับ 59.3 และ กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อยู่ที่ระดับ 58.6 ขณะที่ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อยู่ที่ระดับ 49.8 และ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล อยู่ที่ระดับ 48.9

“ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยคาดหวังให้ภาครัฐปรับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ตรงจุด ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ และอีกประเด็นสำคัญคือ การดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Talent) จากต่างประเทศเข้ามาเติมเต็มปริมาณความต้องการกำลังคนดิจิทัลที่สูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการค้าเชิงรุกในตลาดต่างประเทศ” อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 1 ประจำปี 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.depa.or.th/th/depakm/digital-indicators

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีป้า ประกาศเข้าลงทุนใน VISAI นักพัฒนา AI สัญชาติไทย

ดีป้า ประกาศเข้าลงทุนครั้งใหญ่ ขับเคลื่อน VISAI ดิจิทัลสตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจทะยานสู่ระดับ Pre-Series A เร่งเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจ และมุ่งให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยที่ทุกคนเข้าถึงได้ อีกทั้งเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล

ก.แรงงาน เร่งเสริมทัพ upskill แรงงานป้อนอุตสาหกรรมดิจิทัลปีละกว่า 2 หมื่นคน

ปลัดกระทรวงแรงงาน สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกทักษะแรงงานป้อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ตั้งเป้าปีละกว่า 2 หมื่นคน ลั่น ! อยู่ไหนก็เรียนรู้ได้

‘ดีป้า’ เผยอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าโตต่อเนื่องขยายตัว 3.99%

ดีป้า เผยผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า ปี 2563 ชี้ภาพรวมอุตสาหกรรมขยายตัว 3.99%  โดยมี COVID-19 เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมผู้ใช้บริการบิ๊กดาต้าในการใช้งานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตมากขึ้น

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์โตต่อเนื่องคาดปี 66 มูลค่าแตะ 7.2 หมื่นล้าน เตรียมหนุนเกมไทยตีตลาดโลก

ดีป้า เผยผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2563 และคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ระบุภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 26.55 มีมูลค่าอยู่ที่ 39,332 ล้านบาท โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรมเกมที่เติบโตอย่างมาก พร้อมคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยจะขยายตัวต่อเนื่องถึงปี 2566 ด้วยมูลค่าอุตสาหกรรมที่ 72,703 ล้านบาท