เศรษฐกิจโต 'ธพ.' เผยยอดใช้น้ำมันรอบ 4 เดือนโตกว่า 3.1%

ธพ.เผยยอดใช้น้ำมันรอบ 4 เดือนโตกว่า 3.1% ชี้เห็นสัญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจ น้ำมันเครื่องบินขยายตัวต่อเนื่อง คาดกลับมาใกล้เคียงปี 62

8 มิ.ย. 2566 – นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รอบ 4 เดือน ของปี 2566 (ม.ค.– เม.ย.) ว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 158.86 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.1% และคาดว่าในครึ่งปีหลัง การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่างเห็นได้ชัด สำหรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนม.ค.–เม.ย. ของน้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 31.86 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.8% ส่วนการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 74.63 ล้านลิตร/วัน ลดลง 3.4% เนื่องจากเดือนเม.ย. 2565 มีการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วสูง เนื่องจากการคลายความกังวลของประชาชนจากการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลต่อการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 13.89 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 92.4% ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหลายประเทศ, การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 17.18 ล้านกิผดลกรัม/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.3% ขณะที่ การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ล้านกิโลกรัม/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.4%

นางสาวนันธิกา กล่าวถึงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงว่า มีปริมาณการนำเข้ารวมเฉลี่ยอยู่ที่ 1,098,731 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.9% และการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณส่งออกรวม อยู่ที่ 151,539 บาร์เรล/วัน ลดลง 2.6% คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 15,164 ล้านบาท/เดือน ขณะที่ การคาดการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากนี้จนถึงสิ้นปี 2566 คาดว่าภาพรวมโดยเฉพาะครึ่งปีหลังการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการขนส่งและการใช้พลังงานปริมาณมาก โดยคาดว่าจะมีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น น้ำมันกลุ่มเบนซินปรับเพิ่มขึ้น 11.8%, น้ำมันกลุ่มดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 12.1%, น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ปรับเพิ่มขึ้น 23.7%, น้ำมันเตาปรับเพิ่มขึ้น 20.2% และ LPG ปรับเพิ่มขึ้น 7.7% โดยการคาดการณ์ของกรมฯ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“กรมคาดว่า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยทั้งปี 2566 ในภาพรวมยกเว้นน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) จะกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 เนื่องจากหลายประเทศยังคงมาตรการจำกัดการเดินทาง ประกอบกับสายการบินอยู่ระหว่างการฟื้นฟู”นางสาวนันธิกา กล่าว

นางสาวนันธิกา กล่าวว่า สำหรับความคืนหน้าแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) ซึ่งรวมอยู่ใน 5 แผนพลังงานที่รวมไว้ด้วยกันในแผนพลังงานชาติ 2023 (National Energy Plan 2023) ได้เปิดประชาชพิจารณ์กลุ่มย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องรอให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เห็นชอบแผนจากการเปิดประชาพิจารณ์รอบสุดท้ายก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่อนุมัติ

อย่างไรก็ตาม กรอบแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Pan) แบ่งเป็น 1. บริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและสำรองให้เพียงพอในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและกำหนดการสำรองใหม่ภัยใต้ Energy transformation ที่มีผลกระทบจากนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 2. บริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง แบ่งเป็น น้ำมันดีเซล โดยตั้งแต่ปี 2567 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วฐานของประเทศ ให้มีสัดส่วน B100 ที่ 5-9.9% ส่วนน้ำมันเบนซิน E20 เป็นเบนซินฐานของประเทศภายในปี 2570 เช่นกัน ด้าน LPG และ NGV นั้น ภาคขนส่งให้เป็นไปตามกลไกตลาด 3.ส่งเสริมการใช้และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการขนส่งน้ำมันทางท่อให้เป็น Backbone ของประเทศ และส่งเสริมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในสถามีบริการน้ำมัน และ 4. ส่งเสริมธุรกิจใหม่ในอนาคต เช่น ปิโตรเคมี/ปิโตรเคมีขั้นสูง รวมถึงโรงกลั่นชีวภาพ (Bio-Refinery) และ พลังงานหมุนเวียน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธพ.เผยการใช้น้ำมันครึ่งปี 66 โต 2.7%

ธพ.เผยการใช้น้ำมันครึ่งปี 66 โต 2.7% จากสัญญาณฟื้นตัวเศรษฐกิจ และภาครัฐยังอุ่มดีเซลต่อเนื่อง คาดครึ่งปีหลังโตเพิ่ม 2% พร้อมสรุปแผนแก้ไขปัญหาถังก๊าซหุงต้มควบคุมมาตรฐานถัง เปิดช่องทางร้องเรียนจากผู้บริโภค จับตาลักลอบเติมก๊าซเถื่อน

ท่องเที่ยวหนุนยอดใช้น้ำมัน 5 เดือนปี 66 ขยายตัว 3%

ธพ.เผยยอดใช้ใช้น้ำมันช่วง 5 เดือนของปี 66 ขยายตัว 3% จากปีก่อน ชี้เบนซิน และน้ำมันเครื่องบินขยายตัวต่อเนื่อง รับอานิสงส์การท่องเที่ยวกลับมา สวนทางการใช้ดีเซล และ LPG หดตัว

ธพ.เผย 9 เดือนยอดใช้น้ำมันยังโต

ธพ. เผย 9 เดือนสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 15.5% กลุ่มอากาศยานดาวเด่นเพิ่มขึ้น 84%  ด้าน กกพ.สั่งหยุดเดินเครื่องกังหันลมที่ชัยภูมิ พร้อมตรวจสอบความเสียหายและเหตุขัดข้อง

เร่งหาสาเหตุ ไฟไหม้เรือประมงขนาดใหญ่วอดทั้งลำ

ไฟไหม้เรือประมงขนาดใหญ่อย่างรุนแรง ที่จอดบริเวณท่าน้ำสงขลา ต้องระดมรถดับเพลิง 3 คัน ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เรือได้รับความเสียหายทั้งลำ 

ยอดใช้น้ำมัน 7 เดือนโต13% 'โออาร์' เปิดตัวสินค้าอีวี

ธพ.เผยสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 7 เดือนของปี 2565 โตขึ้น 13.5% จากมาตรการผ่อนคลายของรัฐ ด้าน พีทีที ลูบริแคนท์ส เปิดตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า