รฟท.ผุด 'ตาคลี แซนบ๊อกซ์' หนุนเชื่อมขนส่งทางราง

การรถไฟฯ จับมือจ.นครสวรรค์ ชู”ตาคลี แซนบ๊อกซ์”ต้นแบบพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่อ.ตาคลี หวังให้เป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญในระบบการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

10 ก.ค. 2566 – นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสํานักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)เปิดเผยว่า การรถไฟฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาให้จ.นครสวรรค์ให้เป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญใน ระบบการขนส่งทางรางระหว่างภาคเหนือกับจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้ กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 20 ปี โดยกําหนดให้อําเภอตาคลีให้เป็นอําเภอต้นแบบ Takhi Sandbox (ตาคลี แซนบ๊อกซ์) ดังนั้น รฟท.และจ.นครสวรรค์ จึงเล็งเห็นถึง ความสําคัญและโอกาสที่จะพัฒนาการขนส่งทางรางในจ.นครสวรรค์ ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางราง

ทั้งนี้โดยใช้พื้นที่สถานีรถไฟจันเสนเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์หลายรูปแบบ รองรับ การขนส่งทางราง และการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Model shifting) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริมการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และ การส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศจีน ซึ่งมีเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศยุโรป เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่การรถไฟฯ รวมทั้งช่วยยกระดับโลจิสติกส์ของประเทศ ให้สามารถแข่งขันทัดเทียมกับ นานาประเทศ

สำหรับการขนส่งสินค้าทางราง ถือว่าเป็นระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ ประหยัดพลังงาน และ มีความคุ้มค่า สามารถขนส่งได้ครั้งละจํานวนมากกว่าทางถนนหลายเท่าตัว โดยที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้ สนับสนุนกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางการค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทดลองเปิดเดินขบวนรถขนส่ง สินค้าทางรถไฟ ไปยังศูนย์กระจายสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟในหลายเส้นทาง และขณะนี้ยังดําเนินการอยู่อย่าง ต่อเนื่อง อาทิ สินค้าเกลือ ทุเรียน ยางพารา และ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เมล็ดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอีกก้าว สําคัญที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนถ่ายการขนส่งจากทางถนนมาสู่การขนส่งทางราง

นายเอกรัช กล่าวว่า การรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าทางราง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์โดยตรง สามารถนําสินค้าในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนขนส่ง กับทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลิตไปยังจุดหมายปลายต่างๆ ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง ลดมลพิษ ลดระยะเวลาการเดินทาง ช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งให้ภาคประชาชน และเอกชน เพิ่มขีด ความสามารถระบบขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศ ให้สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ และก้าวไปสู่ การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการเกษตรรุกพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตัวเองรอบพื้นที่บ่อดินขาว จ.นครสวรรค์

กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่รอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

สุดตื่นตา! งาน 'I Light Nakhon Sawan' สีสันเมืองศิลปะ 2023 เปิดประสบการณ์ใหม่ นครสวรรค์ มุมมองใหม่ เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) – เทศบาลปากน้ำโพ เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ใหม่ใงาน I Light Nakhon Sawan สีสันเมืองศิลปะ 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรณรงค์สาธิตเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จ.นครสวรรค์

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวข้าวโพดอาหารสัตว์ เกษตรแปลงใหญ่

เช็กที่นี่ รฟท.เพิ่มรถเสริมพิเศษ 10 ขบวน ‘สายเหนือ-อีสาน’ เปิดจองตั๋ว 24 มี.ค.นี้

การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษ 10 ขบวน เส้นทาง ‘สายเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ’รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงสุด 1 แสนคนต่อวัน เริ่มเปิดจำหน่ายตั๋ว 24 มี.ค. นี้

ระทึก! เครื่องบิน 'บิ๊กตู่' ขัดข้อง ลงพื้นที่นครสวรรค์

'บิ๊กตู่' ขอโทษคนนครสวรรค์ มาสายครึ่ง ชม. เหตุเครื่องบินขัดข้อง ปลื้มบริหารจัดการน้ำแผนสี่แควโมเดล ยันวางแผนยุทธศาสตร์เอง รับเหนื่อยแล้วเรื่องความขัดแย้ง ขอให้รักกัน