กนอ. ลุยขยายพื้นที่นิคมระยอง 500 ไร่ ชี้เอกชนสนใจจองแล้ว

กนอ.ลุยขยายพื้นที่นิคมระยอง 500 ไร่ ชี้เอกชนสนใจจองแล้ว พร้อมเตรียมเดินหน้าใช้ AI มอนิเตอร์การทำงานของอุปกรณ์-เครื่องจักร ในพื้นที่นิคมทั่วประเทศ เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดระบบ “Digital Twin”

27 ก.ค. 2566 – นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง เริ่มที่นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ซึ่งนิคมฯ แห่งนี้ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี 2539 บนพื้นที่ 2,000 ไร่ โดยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย และได้รับการตรวจประเมินเป็นนิคมอุตสาหกรรมระดับ Eco World Class ตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ (EHIA) เพื่อขยายพื้นที่ในนิคมฯ ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุนแสดงความสนใจเข้าจับจองพื้นที่แล้ว

“มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด หรือ MOC ซึ่งได้บรรยายภาพรวมการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้านความปลอดภัย และติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้เดินทางไปยัง บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ซึ่งบริษัทแห่งนี้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี โดยใช้ AI ช่วยในการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนที่เกิดความสูญเสียจากความผิดปกติของเครื่องจักร จนเกิดเป็นธุรกิจใหม่ สำหรับการนำระบบ AI มาช่วยในการทำงานของโรงงานแห่งนี้ เป็นสิ่งที่ กนอ. ให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากสอดคล้องกับระบบ Digital Twin ที่ กนอ. เริ่มนำร่องใช้ในการบริหารงานที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตั้งแต่กลางปี 2565 ซึ่งโครงการแล้วเสร็จเมื่อมิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา และจะนำไปขยายผลในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. ต่อไป”นายวีริศ กล่าว

ทั้งนี้ ระบบ Digital Twin คือ การทำแบบจำลองเสมือนของพื้นที่อาคาร และอุปกรณ์ในอาคารในรูปแบบ 3 มิติ BIM (Building Information Modelling) ซึ่งนอกจากจะเก็บข้อมูลทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว ยังเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมระบบระบายน้ำการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศของนิคมฯ การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการจากระบบอนุมัติ-อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการระงับเหตุจากระบบฐานข้อมูลการระงับเหตุ ข้อมูลการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

รวมถึงข้อมูลการระบายมลพิษจากระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง ข้อมูลด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตและสารเคมีอันตรายจากระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องกับ SMART I.E. ด้วย โดยใช้ AI เป็นตัวประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ด้วยการใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กนอ. ลุยยกระดับ 'เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ' ปี’66 สำเร็จตามเป้า

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผย ยกระดับ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ปี’66 สำเร็จตามเป้า พร้อมลุยต่อแผนปีงบประมาณ 2567 ให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 13 เป้าหมาย ย้ำยังผลักดัน สิทธิประโยชน์ทั้งการลดหย่อน /ยกเว้น ค่าบริการอนุญาตในระบบ e-PP

กนอ.เข้มผุดระบบคุมขนกากเสีย

กนอ. เข้มลุยระบบติดตามเคลื่อนย้ายกากของเสียโรงงานอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ ในนิคมฯ ครอบคลุมพื้นที่นิคม 14 แห่ง ป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม หวังสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม

กนอ. ผนึก 4 บริษัทยักษ์ใหญ่พลังงาน ปั้นสาธารณูปโภคอัจฉริยะในนิคมฯ สมาร์ท ปาร์ค

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผนึก 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน ศึกษาความเป็นไปได้ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือ กนอ. ให้บริการด้านพลังงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park)

กนอ.จ่อโรดโชว์ดูดต่างชาติ เร่งนำคณะเยือนญี่ปุ่น

กนอ.จ่อโรดโชว์ดูดต่างชาติลงทุน ดันกลุ่มยานยนต์ญี่ปุ่น เมติเชิญ 'พิมพ์ภัทรา' นำคณะเยือนญี่ปุ่น โวยอดขาย/เช่าที่ดินปีงบ 67 แตะเป้า 3,000 ไร่ ปลื้มยอดขาย/เช่าที่ดินปีนี้ 5,693 ไร่ โต 182%

กนอ. มอบรางวัล 'ISB Award 2023' กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกนอ. (I-EA-T Sustainable Business : ISB) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2