"พาณิชย์" ถกผู้ให้บริการปั๊มน้ำมัน สั่งตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันทั่วประเทศ

8 ส.ค. 2566 – นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังประชุมแนวทางกำกับดูแลสถานีบริการน้ำมันว่า ได้เชิญผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) จำนวน 10 ราย ได้แก่ บางจาก ซัสโก้ พีโอ ออยล์ ทีพีไอ เซฟรอน โออาร์ เซลล์ พีที เอสโซ่ และปตท. มาหารือกำกับดูแลหัวจ่ายน้ำมัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ประกอบการเร่งตรวจสอบมาตรวัดของหัวจ่ายน้ำมันทั่วประเทศจำนวน 450,000 หัวจ่าย ในสถานบริการน้ำมัน 24,711 แห่งว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ แล้วรายงานกลับมาที่กรมภายในวันที่ 11 ส.ค.2566

ทั้งนี้ กรมยังจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติม จากปกติที่การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันจะทำทุกเดือน และรับรองหัวจ่ายน้ำมันให้กับสถานบริการน้ำมันทุก 2 ปี แต่หลังจากนี้ จะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น โดยจะตรวจสอบทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และหากพบว่ามีการกระทำความผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

“ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ค้าน้ำมันได้ยืนยันว่าให้ความสำคัญ และไม่สบายใจ โดยพร้อมที่จะจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบด้วย และหากการตรวจสอบพบกรณีหัวจ่ายน้ำมัน ไม่ได้รับการรับรองน้ำมันเต็มลิตร หรือสิ้นอายุการรับรอง มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีตรวจสอบหัวจ่ายแล้วไม่ตรง มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลง คลาดเคลื่อน มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 2.8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สำหรับผู้ค้าน้ำมันที่เป็นแฟรนไชส์ หากพบว่ามีเจตนาที่จะกระทำความผิด เจ้าของเเฟรนไชส์ จะยกเลิกสัญญากับผู้ให้บริการรายนั้น ๆ และลงโทษผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการน้ำมัน

ส่วนการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันในช่วง 7 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ก.ค.) ตรวจสอบไปแล้ว 7,827 ครั้ง 172,156 หัวจ่าย ทั่วประเทศ พบความผิด 802 หัวจ่าย โดยความผิดส่วนใหญ่มี 2 กรณี คือ หัวจ่ายสิ้นอายุการรับรอง และหัวจ่ายมีค่าความคลาดเคลื่อน ไม่ตรง ดำเนินคดีไปแล้ว 210 คดี และการร้องเรียนหัวจ่ายน้ำมัน ผ่านสายด่วน 1569 ในช่วง 7 เดือน พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา 45 เรื่อง ส่วนใหญ่ที่ร้องเรียนเป็นสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ต่างจังหวัด และร้องเรียนจเรื่องหัวจ่ายไม่ตรง เป็นต้น   

อย่างไรก็ตาม กรมขอให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ให้ตรวจสอบตราสัญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตร ที่ได้การรับรองจากกรมว่าเป็นปีปัจจุบันหรือไม่ หากประชาชนมีข้อสงสัยในการใช้บริการเติมน้ำมัน หรือพบการกระทำความผิด สามารถแจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน 1569

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์ลุยจัดงานลดค่าครองชีพช่วงปีใหม่ ชี้ช่วยประชาชนประหยัดเงินกว่าพันล้าน

“ภูมิธรรม”เชิญ เศรษฐา กดปุ่มมหกรรมของขวัญปีใหม่ ลดข้ามปี ช่วยค่าครองชีพ กว่า 30  วัน ประหยัดเงินในกระเป๋ากว่า1,000 ล้าน

เริ่มแล้ว!ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพชาวเชียงราย

เริ่มแล้ว งาน “ธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดเชียงราย” นำสินค้าส่งตรงจากโรงงานคุณภาพดีมาจำหน่ายให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง ณ ตลาดล้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สนค.ขานรับนโยบายรัฐบาลหนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้า

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์นโยบายและมาตรการสำคัญที่สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ของประเทศสำคัญ พบว่ามียุทธศาสตร์และมาตรการสนับสนุนอย่างชัดเจน ทั้งด้านภาษีและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับเป้าหมายการเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065

พาณิชย์เล่นไม้แข็งขึ้นบัญชีคุมน้ำตาลทราย

กกร. เล่นไม้แข็ง ขึ้นบัญชีคุมน้ำตาลทราย กำหนดราคาขายหน้าโรงงานและราคาขายปลีกเหมือนเดิม หลัง สอน. ประกาศให้ขึ้น พร้อมคุมเข้มส่งออกเกิน 1,000 กก. ต้องขออนุญาต