อาเซียนมุ่งหน้าเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มตัว

คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ประกาศเริ่มต้นเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน (DEFA) อย่างเป็นทางการ เริ่มรอบแรก พ.ย.66 ตั้งเป้าสรุปผลภายใน 2 ปี พร้อมเคาะผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ยุทธศาสตร์คาร์บอน เศรษฐกิจภาคทะเล การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระยะ 20 ปีข้างหน้า เตรียมชงผู้นำ 5-7 ก.ย.นี้

5 ก.ย. 2566 -นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2566 ที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมระดับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่กำกับดูแลการดำเนินการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งหมด โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสนอต่อผู้นำอาเซียน ในช่วงวันที่ 5-7 ก.ย.2566 พร้อมทั้งร่วมกำหนดทิศทางของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนใหม่หลังปี 2568

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ประกาศเริ่มต้นการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน (DEFA) อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการประสานงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน หรือ ACCED กำหนดเริ่มเจรจารอบแรกในเดือน พ.ย.2566 และตั้งเป้าสรุปผลภายใน 2 ปี โดยความตกลงดังกล่าว จะช่วยให้อาเซียนมีกรอบกติกาด้านการค้าดิจิทัลที่เหมือนกัน เปิดกว้าง และปลอดภัยในการทำธุรกรรมด้านดิจิทัลระหว่างกัน เช่น การยืนยันและพิสูจน์ตัวตน การใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงและยอมรับร่วมกันได้ภายในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการค้าผ่านระบบดิจิทัลระหว่างกันอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งจะเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันและลดช่องว่างด้านดิจิทัลระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค และที่สำคัญจะช่วยดึงดูดการลงทุนภายในอาเซียนและจากต่างประเทศเข้ามายังภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าผ่านระบบดิจิทัลในอาเซียนถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573

ขณะเดียวกัน ได้รับรองและเห็นชอบผลการดำเนินงานที่สำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจภาคทะเล และปฏิญญาผู้นำเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการดำเนินงานด้านการสร้างเครือข่ายการผลิตใหม่และห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นภายในภูมิภาคที่มากยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบการดำเนินงานสำหรับโครงการพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเสนอผลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนต่อไป

นอกจากนี้ อาเซียนได้ร่วมพิจารณาวางแนวทางการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะ 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2569-2588) โดยมุ่งหมายจะยกระดับการรวมตัวให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เสริมศักยภาพด้านความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคด้วยปัจจัยใหม่ ๆ ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก และสามารถปรับตัวต่อโอกาสและความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาเซียนจะหารือเพื่อพิจารณาทำแผนการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยได้อันดับที่ 35 ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ตั้งเป้าให้ติด 1 ใน 30

โฆษกรัฐบาล เผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย2566 ไทยได้อันดับที่ 35 ดีขึ้น 5 อันดับ ปัจจัยหลักดีขึ้นทุกด้าน พร้อมตั้งเป้าให้ติด 1 ใน 30 อันดับ ภายในปี 2569

พาณิชย์เผยอาเซียนเนื้อหอมดูดเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาเซียนกลายเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จากการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจพร้อมกับการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน

รัฐเดินหน้าร่วมมือพันธมิตรภาคเอกชน ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

โฆษกรัฐบาล เผยรัฐเดินหน้าร่วมมือพันธมิตรภาคเอกชน จัดฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรไทยให้เท่าทันความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสให้ตนเอง ครอบครัว และประเทศไทยในการแข่งขันโลก

นายกฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย เผยสนใจอาเซียนเสนอเจ้าภาพบอลโลก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวถึงการเข้าเฝ้าฯ สุลต่าน อับดุลละฮ์ เรียยาตุดดิน อัล-มุซตาฟา บิลละฮ์ ชะฮ์ อิบนี อัล-มาร์ฮุม สุลต่าน ฮาจี อะฮ์มัด ชะฮ์ อัล-มุซตาอิน บิลละฮ์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

คนเมืองเฮ! อีเกีย ปักธงเปิดสาขา ‘สุขุมวิท’ วันที่ 1 ธันวาคมนี้

อิเกีย ประเทศไทย ประกาศกำหนดวันเปิดทำการ ‘อิเกีย สุขุมวิท’ สโตร์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์การค้า The Emsphere ซึ่งความพิเศษของสาขานี้ คือ การ สโตร์กลางเมืองแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คลังไม่ถอยดิจิทัลวอลเล็ต พร้อมขยายใช้ได้ทั้งจังหวัด ชี้ ต.ค.นี้สรุปเงื่อนไขจบ

คลังไม่ถอยดิจิทัลวอลเล็ต ดูแลวินัยการคลังเต็มสูบ พร้อมขยายใช้ได้ทั้งจังหวัด หวังดันเศรษฐกิจโต 5% เคาะไทม์ไลน์โครงการจบใน ต.ค.