‘สุระพงษ์’ ลุยสางปัญหาความเดือดร้อนแท็กซี่ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

‘สุรพงษ์’รับปากกลุ่มแท็กซี่พร้อมดูแลความเดือดร้อน สั่ง ‘กรมขนส่ง’เร่งศึกษาพิจารณาแก้ปัญหาข้อเรียกร้อง 9 ข้อโดยเร็ว เพื่อเป็นธรรมทุกฝ่าย ให้อยู่ร่วมกันได้และไม่มีปัญหาตาม

19 ก.ย. 2566 – เมื่อเวลา 09.30 น. ที่กระทรวงคมนาคม นายวรพล แกมขุนทด รักษาการนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ พร้อมสมาชิกประมาณ 20 คน ได้มอบพวงมาลัยให้กับนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม ในฐานะผู้กำกับดูแลกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พร้อมยื่นหนังสือเรื่องราวความเดือดร้อนของผู้ประกอบการแท็กซี่และคนขับแท็กซี่

นายสุรพงษ์ กล่าวระหว่างรับหนังสือจากแท็กซี่ว่า ได้รับข้อเสนอของแท็กซี่ และมอบหมายให้ ขบ. ไปศึกษาข้อมูลตามข้อเรียกร้อง โดยแบ่งการดำเนินงานตามความเร่งด่วน ระยะสั้น กลาง และยาว ซึ่งต้องให้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด ส่วนกรณีที่แท็กซี่ให้แก้ปัญหารถป้ายดำที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันนั้น ให้ ขบ. ไปศึกษาให้ดำเนินการเป็นธรรมทุกฝ่าย เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้และไม่มีปัญหาตาม

ด้านนายวรพล กล่าวว่า ในวันที่ 20 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. สมาคมฯ จะเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 9 ข้อที่ยื่นวันนี้ เพื่อให้มีความคืบหน้าต่อไป ประกอบด้วย 1.สมาคมขอให้กระทรวงแก้ไขในกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน พ.ศ.2560 เกี่ยวกับเรื่องลักษณะและขนาดของรถยนต์รับจ้าง รวมทั้งขอให้กระทรวงพิจารณาขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ให้รับรองการนำรถยนต์ที่มีสภาพรถยนต์พร้อมใช้งานและอยู่ในสภาพที่ดีมาจดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่ ให้กำหนดรถใหม่จากโรงงานจนถึงรถที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 9 ปี เพื่อลดต้นทุนในการลงทุนกับรถใหม่ที่มาราคาสูง

2.ให้กระทรวงพิจารณาเรื่องประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ พ.ศ.2565 ฉับบนี้ขึ้นใหม่อีกครั้ง เพราะปัจจุบันมีค่าต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพสูง ทำให้มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย

3.ให้กระทรวงช่วยแก้ไขพิจารณาในกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ว่ายังคงดำเนินการต่อหรือไม่ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดความรุนแรงขึ้นระหว่างคนขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ส่วนมากไม่ได้ทำตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ยังมีรถป้ายดำมาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันจำนวนมาก โดยไม่สนกฎกระทรวงหรือประกาศของ ขบ. จึงขอให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับนี้แล้วปรับปรุงแก้ไขเป็นแอปฯ ที่ใช้กับแท็กซี่เท่านั้น เพื่อความสงบสุขเรียบร้อย

4.ขอให้กระทรวงพิจารณาเรื่องประกาศ ขบ. เรื่องกำหนดคุณลักษณะการทำงานระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 สมาคมตั้งขอสังเกตว่า จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มแอปฯ และกลุ่มรถป้ายดำมากเกินไปหรือไม่ ทำให้แท็กซี่เสียเปรียบมากเกินไป เพราะรถป้ายดำได้รับค่าโดยสารที่แพงกว่า

5.เรื่องปัญหาผู้มีอิทธิพลที่ตั้งตนเป็นใหญ่ในเมืองนี้บนถนนหลวงหรือเส้นทางสาธารณะทั่วประเทศ ซึ่งแท็กซี่ประสบปัญหากับผู้มีอิทธิพลไปตั้งจุดจอดตามถนนหลวง ถนนสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ปัจจุบันมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลตั้งจุดจอดวินแท็กซี่เถื่อน หรือเรียกเก็บหัวคิวจากกลุ่มแท็กซี่ทั้งรายวัน รายเดือน ส่งผลกระทบคนขับแท็กซี่เป็นอย่างมาก เพราะหากไม่ยอมจ่ายค่าวิน ค่าคิวจอดรับผู้โดยสาร จะเกิดการทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องและ ขบ. ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการรถแท็กซี่

6.ขอให้กระทรวงจัดสถานที่จุดจอดรถแท็กซี่ทุกสถานีรถไฟฟ้า โดยใช้พื้นที่เว้าขอบทางเดินให้จอดได้สัก 10 คัน โดยประสานกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยให้กระทรวงคมนาคมในเรื่องนโยบายของผู้ขับรถแท็กซี่ 7.ขอให้ตั้งศูนย์แอปพลิเคชันให้บริการบนแฟลตฟอร์ม เพื่อใช้ดาวน์โหลดเรียกใช้บริการแท็กซี่ ปล่อยสัญญาณผ่านแฟลตฟอร์มให้ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกดาวน์โหลดใช้บริการ

8.ขอให้ช่วยเหลือเรื่องพลังงานออกบัตรส่วนลดพลังงานให้รถแท็กซี่และรถรับจ้างให้บริการสาธารณะ เช่น NGV ราคาไม่เกิน 12.50 บาท/ลิตร และ LPG ราคาไม่เกิน 11.40 บาท/ลิตร และ 9.ช่วยนำโครงการนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาท มาใช้จ่ายเป็นค่ารถแท็กซี่ได้ด้วย เพราะทำให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ได้รับเงินจากนโยบายนี้ไปพร้อมกับร้านค้า เพื่อส่งเสริมรายได้รวมให้สังคมทั่วไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. เคาะต่อวาระอายุราชการ ‘สราวุธ - จิรุตม์’

ครม.ต่อวาระอายุราชการ ‘สราวุธ-จิรุตม์’อีก 1 ปีหลังนั่งเกล้าอี้อธิบดีครบ 4 ปี มั่นใจเหมาะสมเดินหน้างานใหม่สานต่องานเดิมได้ต่อเนื่อง พร้อมแต่งตั้ง ’พิศักดิ์’นั้งเก้าอี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน โยก‘มนตรี’ นั่งรองปลัดคมนาคม

ข่าวดี! ศาลปกครองกลาง สั่งเพิกถอนคำชี้ชาดอนุญาโตตุลาการ คดีค่าโง่โฮปเวลล์ 2.4 หมื่นล้านบาท

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ชดใช้ ค่าโง่โฮปเวลล์2.4 หมื่นล้าน พร้อมดอกเบี้ยแก่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หลังศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65

‘สุริยะ’ นั่งหัวโต๊ะสั่งการบ้านสรุปแผนโปรเจกต์คมนาคมขีดเส้นเดดไลน์ภายในสิ้นเดือนนี้

‘สุริยะ’สั่งการบ้านกำหนดแผน-สรุปโปรเจกต์ เดดไลน์ส่งภายในสิ้นเดือนนี้ วางแนวทางการทำงาน 4 ด้าน ครอบคลุม ‘บก-น้ำ-ราง-อากาศ’ก้าวสู่ศูนย์กลางการเดินทาง-ขนส่ง ชูนโยบายเปิดฟรีวีซ่าลุยจัดตารางการบินช่วงฤดูหนาวเพิ่มขึ้น 15% รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 5 ล้านคน

‘สุริยะ’ แบ่งงาน 2 รมช.คมนาคม โยน ‘สุรพงษ์’ดูระบบราง

‘สุริยะ’แบ่งงานคมนาคม มอบ ‘สุรพงษ์’รัฐมนตรีช่วยคุม 8 หน่วยรวมระบบราง เดินหน้าสางปมสายสีส้ม พร้อมเจรจาเอกชนเข้าร่วมนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ต้องเกิดภายใน 2 ปี

‘สุริยะ’ โชว์ฟิตประกาศลุยสางปัญหาสายสีส้มดันพัฒนาขนส่งระบบรางให้มีประสิทธิภาพ

‘สุริยะ’ เข้ากระทรวงคมนาคมวันแรก ประกาศสางปัญหารถไฟฟ้า ‘สายสีส้ม’ ส่วนหนี้สิน ‘บีทีเอส’ โยนมหาดไทยพิจารณา พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางราง เตรียมเข็นประมูลรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ย้ำจะทำงานเดินหน้าร่วมมือกันก้าวข้ามความขัดแย้ง

7 ก.ย.นี้ ‘แท็กซี่’ เตรียมบุกคมนาคมยืน 7 ข้อวอนแก้ปัญหาปากท้อง

7 ก.ย.นี้ ‘แท็กซี่’นัดรวมตัวยื่นหนังสือ ‘สุริยะ’หลังเข้าทำงานตำแหน่งเจ้ากระทรวงคมนาคมใหม่ป้ายแดงวันแรก วอนแก้ปัญหาปากท้อง 7 ข้อ ขึ้นค่าโดยสาร-แก้หนี้เสีย-รถป้ายดำ-หนุนใช้แท็กซี่ไฟฟ้า