ธอส. ยิ้ม ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ระดับ AAA 4 ปีซ้อน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผย ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรในระดับ AAA เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. ที่ระดับคงที่ (Stable) สะท้อนความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของธนาคาร

6 ธ.ค. 2566 – นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ทริสเรทติ้ง สถาบันการจัดอันดับเครดิตที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากล ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส. ในระดับ “AAA” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. ระดับ “คงที่” (Stable) สะท้อนถึงการเป็นสถาบันการเงินที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นคง และมีเสถียรภาพ ซึ่ง ธอส. เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินของรัฐ โดยตลอด 70 ปี ได้ดำเนินการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้จำนวน 217,752 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 92.5% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 235,480 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าทั้งปี 2566 จะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ธอส. เป็นสถาบันการเงินที่เป็นผู้นำตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศ มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 34.1% หรือ 1 ใน 3 ของระบบสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,670,733 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 80% ของสินเชื่อคงค้างรวม เป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ทำให้เห็นว่า ธอส. เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ตอบโจทย์การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางอย่างแท้จริง ขณะที่สินทรัพย์รวมมีสูงกว่า 1.7 ล้านล้านบาท และมีกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ระดับ 15.08% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดที่ 8.5% ดังนั้นการคงอันดับเครดิต ธอส. ของทริสเรทติ้งในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเครดิต และประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีในด้านการบริหารจัดการทางการเงินและการขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Sustainable Bank ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Moody’s คงอันดับเครดิตองค์กร ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผย Moody's Investors Service สถาบันการจัดอันดับเครดิตระดับสากล ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส. ในระดับ Baa1

ธอส. ปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 66 เข้าเป้า 2.3 แสนล้าน แย้มคุม NPL อยู่หมัด

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2566

'ธอส.' เตรียมวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท ปล่อยกู้ดอก 0% 3 เดือน ผ่อนเริ่มต้น 3,300 บาท

“ธอส.” เตรียมกรอบวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 0% นาน 3 เดือนแรก ชูผ่อนชำระเงินงวดล้านละ 3,300 บาทต่อเดือน หนุนคนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง

ธอส. เผย 9 เดือนแรก ปล่อยสินเชื่อ 1.74 แสนล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึง 138,184 บัญชี 174,272 ล้านบาท คิดเป็น 74% ของเป้าหมายในปี 2566 ที่ตั้งไว้ 235,480 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 มียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,669,492 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 1,721,295 ล้านบาท เงินฝากรวม 1,475,077 ล้านบาท หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน 70,809 ล้านบาท คิดเป็น 4.24% ของยอดสินเชื่อรวม ตั้งสำรองเตรียมพร้อมรองรับหนี้เสียจำนวน 141,808 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPL สูงถึง 200.27% พร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ในระดับปัจจุบันต่อไป