ทอท.คาดผู้โดยสารเดินทางช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนคน

“สุวรรณภูมิ”พร้อมรับผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่65 คาดผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ย 5.9 แสนคน เพิ่มขึ้น 72% เที่ยวบิน 5.9 พันเที่ยวบิน พร้อมคุมเข้มมาตรโควิด-19

25 ธ.ค.2564-นายกิตติพงศ์  กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 (รวม 12 วัน) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวม ที่เดินทางผ่าน ทสภ. รวมทั้งสิ้นประมาณ 591,090 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 49,258 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทสภ. จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านเข้า – ออก เพิ่มขึ้น 72.24 %โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) ประมาณ 188,637 คน และ ผู้โดยสารในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) ประมาณ 402,453 คน 

สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,961 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 497 เที่ยวบินต่อวัน หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 11.82 %โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 3,071 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 92.18%และ เที่ยวบินในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 2,890 เที่ยวบิน ลดลง 22.58%โดยมีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จำนวน 12 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ (Extra  Flight) จำนวนทั้งสิ้น 282 เที่ยวบิน 

ทั้งนี้แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 223 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 59 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้า – ออก) คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 169 เที่ยวบิน สายการบินไทยสมายล์ จำนวน 50 เที่ยวบิน และ สายการบินทีเวย์ จำนวน 17 เที่ยวบิน

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า เพื่อให้การบริการผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของผู้โดยสารขาออก ทสภ. ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อาทิ จัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำและจุดสัมผัสร่วม 

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ อาทิ เพิ่มเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสาร เพิ่มเจ้าหน้าที่จราจรบริเวณด้านหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เพื่อแก้ไขการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาที่มีรถเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ EOD ในการตรวจพื้นที่ และตรวจสอบเฝ้าระวังวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ทสภ. ยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำในการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยานรวมถึงบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสตลอด 24 ชั่วโมง

นายกิตติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ให้ปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยระงับ การลงทะเบียนชั่วคราวประเภท Test & Go และ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 สายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ภายใต้เงื่อนไขการเข้าประเทศแบบ Test & Go และ Sandbox แล้วยังคงสามารถทยอยเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามแผนการเดินทางเดิม ทั้งนี้ในกรณีที่รถโรงแรมที่มารับผู้โดยสารที่เข้าระบบ Thailand Pass ไม่เพียงพอ ทสภ. ได้จัดให้มีรถแท็กซี่ที่ผ่านมาตรฐาน Sha plus เตรียมพร้อมให้บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่จองโรงแรมไว้ล่วงหน้าตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งผู้โดยสารที่เข้มงวด โดยมีเคาน์เตอร์ตั้งให้บริการอยู่ชั้น 2 ประตู 10 

นายกิตติพงศ์ กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ร่วมฉลองส่งมอบความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2565 ทสภ. ได้ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่ง ระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสาร ทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ทสภ. ได้มีการติดตั้งต้นคริสต์มาส พร้อมประดับตกแต่งและติดไฟอย่างสวยงาม บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 และมีการจัดจุดถ่ายภาพบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 2 ประตู 1 เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้โดยสาร ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565

อนึ่ง ทสภ. ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ ทสภ. ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้ามายังสนามบิน 2 – 3 ชั่วโมง ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปรบมือดังๆ แท็กซี่น้ำใจงามเก็บเงิน 1.6 แสนบาทในรถคืนเจ้าของ

ชื่นชมแท็กซี่คนดีเก็บเงินได้ดออลาร์ฮ่องกง มูลค่ากว่า 1.6 แสนบาท รีบประสาน สวพ.FM91 คืนเจ้าของชาวลาว บอกเคยทำโทรศัพท์หายยังเสียใจนี่เงินจำนวนมาก

ทอท.กางแผนเข้าบริหาร 3 สนามบินภูมิภาค

ทอท.เตรียมแผนเข้าบริหาร 3 สนามบินภูมิภาค ทย. “กระบี่-อุดรฯ-บุรีรัมย์” เร่งแก้ข้อสังเกตตามความเห็น กพท. พร้อมลุยขอใบอนุญาตสนามบินสาธารณะ คาดเสร็จภายใน 3-4 เดือนนี้ ก่อนชง ครม.ใหม่ ไฟเขียว

ทอท.ฟันธงธุรกิจการบินฟื้นตัวมั่นใจปี 67 มีกำไร

“กีรติ”เตรียมพร้อมสนามบินรับผู้โดยสารเดินทาง หลังอุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวเดินทางในประเทศกลับมา100% ระหว่างประเทศ 70% มั่นใจปี 66 ไม่ขาดทุน ส่วนปี 67 รายได้กลับมาเติบโตและมีกำไร

'ทอท.' ผุดแผนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยประหยัดค่าไฟ

“กีรติ” เดินหน้าตั้งเป้าสนามบิน 6 แห่ง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ภายใน 4 ปีนี้ เผยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รับเทรนด์ของโลกช่วยประหยัดค่าไฟ พร้อมผุดแผนเปลี่ยนใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายใน 2 ปี

ทอท. ไฟเขียวลงทุน ดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท รับผู้โดยสารเพิ่ม 40 ล้านคน

บอร์ด ทอท.ไฟเขียวแต่งตั้ง “ศิโรตม์ ดวงรัตน์”นั่งรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ มีผล 20 เม.ย.นี้ พร้อมไฟดฃเขียวแผนพัฒนาโครงการท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถ 40 ล้านคน ขึ้นแท่นศูนย์กลางการบินภายในประเทศ