IEEE PES ประเทศไทยพร้อมจัดประชุม IEEE International Smart Cities ยกระดับเมืองอัจฉริยะ

IEEE PES ประเทศไทย แถลงความพร้อมจัดประชุม IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ

29 พ.ค. 2567 – นายนพพร ลีปรีชานนท์ อุปนายกด้านการจัดประชุมวิชาการ (IEEE PES Vice Chair Meeting and Conference) กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่งานด้านเมืองอัจฉริยะและพลังงานระดับนานาชาติได้มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และนับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน หลังจากได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในหลากหลายประเทศ ทั้งในยุโรปและอเมริกา ซึ่ง IEEE International Smart Cities Conference เป็นงานที่ครอบคลุมทั้งการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ นำโดย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ นายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) เป็นองค์กรหลักในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ 10th IEEE International Smart Cities Conference (IEEE-ISC2-2024) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567  ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Cities : Revolution for Mankind”

โดยได้เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเป็นหมุดหมายในการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาต่างๆ รวมถึงนักศึกษา  ในด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาและดำเนินการเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกับผู้บริหารเมืองอัจฉริยะทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านเมืองอัจฉริยะ จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทยในการแสดงศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กระตุ้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายจอร์จส ซิสิส Chair, IEEE Smart Cities กล่าวว่า IEEE Smart Cities มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรวิชาชีพชั้นนำที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาความยั่งยืน ความยืดหยุ่น ความเสมอภาค และความเป็นส่วนตัว เคารพความเป็นเมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยี และระบบที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน จากทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่เห็นความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้

นายมนตรี วิบูลยรัตน์ Conference Chair, ISC2 2024 กล่าวว่า Smart Cities ถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของยุคสมัยใหม่ ความก้าวหน้าเหล่านี้ช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด แน่นอนว่ายุคการลดคาร์บอนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่และฟื้นตัวได้เร็ว ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองในการตัดสินใจเลือกเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และสร้างความมั่นใจว่า Smart Cities ยุคใหม่จะเจริญเติบโตอย่างสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2024 IEEE International Smart Cities Conference ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ นักศึกษา นักวิเคราะห์นโยบาย สถาปนิก วิศวกร ของหน่วยงานและองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ในด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนผู้บริหารเมืองอัจฉริยะและผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 500-700 คน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

depa ดัน จ.อุดรธานี เป็นเมืองอัจฉริยะ รับงานพืชสวนโลก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (กลุ่มงานกิจการสาขา) พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง และ นายพิชชากร วัชรานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล

ยกระดับไปอีกขั้น! รัฐบาลประกาศ เมืองอัจฉริยะแล้ว 25 จังหวัด

รัฐบาลประกาศ Smart City เมืองอัจฉริยะ 36 พื้นที่  25 จังหวัด พร้อมวางแผนตั้งเป้าเพิ่มอีก 15 เมือง เชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมืองกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รมว. ดีอีเอส ดัน 30 เมืองอัจฉริยะ สร้างโอกาสการลงทุน 6 หมื่นล้านบาท

รมว. ดีอีเอส คาด 30 เมืองอัจฉริยะ สร้างโอกาสการลงทุน 6 หมื่นล้านบาทพร้อมลงพื้นที่ จ.ประจวบฯ ผลักดันหัวหินสู่เมืองอัจฉริยะ