แคนดิเดตผู้ว่าฯกทม.เห็นพ้องค้านขยายสัญญาสัมปทานสายสีเขียว  

เปิดวิสัยทัศน์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 4 คน ถกประเด็นปัญหาขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว  โดยทั้งหมดคัดค้านการขยายสัมปทานให้เอกชนไปอีก 30 ปี พร้อมหนุนการจัดทำค่าโดยสาร ราคาถูก จัดทำตั๋วร่วม เชื่อมต่อรถไฟฟ้า 10 สายราคาเดียว  

14 ก.พ. 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ ผู้สมัครผู้ว่า กทม. อิสระ เปิดเผยในวงเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “รถไฟฟ้าต้องถูกลง ทุกคนต้องขึ้นได้ผู้ว่า กทม. ช่วยได้หรือไม่” จัดโดยสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยมีว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่า กทม. 4 คน เข้าร่วม เเสดงความเห็น ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอส ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาเกิดปัญหาตั้งแต่มีการว่าจ้างให้เอกชนเดินรถส่วนต่อขยาย ไปจนถึงปี 2585โดยใช้อำนาจพิเศษ และไม่มีใครเคยเห็นสัญญา และมีความพยายามที่จะมีการขยายสัมปทานไปอีก 30 ปี ถึงปี 2602 มีการกำหนดราคา สูงสุด 65 บาท โดยไม่ผ่านกระบวนการ กฎหมาย พรบ.ร่วมทุนฯ ทำให้มีปัญหาความโปร่งใสตั้งแต่ต้น  

ทั้งนี้ขอเสนอ ประเด็น 5 ข้อ 1. ต้องไม่มีการขยายสัมปทานให้เอกชน ที่จะเป็นภาระให้แก่คนรุ่นไปอีก 1 เจนเนอเรชั่น และนำกลับมาสู่กระบวนการกฎหมายร่วมทุน 2 . กทม. ต้องเร่งเจรจาแก้ปัญหาหนี้ค่าจ้างเดือนรถ /และภาระหนี้จากการรับโอนโครงข่าย 100,000 ล้านบาท  โดย กทม. ไม่ควรเข้าไปแบกรับภาระการก่อสร้างส่วนต่อขยายสายสีเขียว เพราะที่ผ่านมารถไฟฟ้าเส้นอื่นๆ รัฐบาลก็รับภาระค่าก่อสร้างงานโยธา 

3. ต้องเร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปเรื่องค่าโดยสารส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ซึ่งเปิดวิ่งมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่มีความชัดเจนเรื่องการเก็บค่าโดยสาร 4.ต้องเอาสัญญาค่าจ้างเดินรถ ถึงปี 2585 มาเปิดเผยเพื่อให้รู้ต้นทุนที่แท้จริง นำไปสู่ การคำนวณค่าโดยสารที่ถูกต้อง หลังหมดสัญญา สัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอสในปี 2572 และ 5. ต้องนำเส้นทางทั้งหมดมาจัดหารายได้ เช่นค่าโฆษณาในสถานีตามแนวเส้นทางสายสีเขียว  ทั้งนี้มองว่าราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า สายสีเขียวนั้น สามารถดำเนินการได้ในอนาคตสามารถจัดเก็บได้ในราคา 25 – 30 บาท/คน 

นางรสนา โตสิตระกูล ว่าที่ ผู้สมัครผู้ว่า กทม. อิสระ  กล่าวว่า รัฐบาลจะต้องไม่มีการขยายสัมปทานให้เอกชน  เนื่องจากในสัญญาสัมปทานที่จะต่อนั้นมีเงินนำส่งรายได้ที่เอกชนต้องจ่ายให้ กทม. 200,000 ล้านบาท  ซึ่งถือเป็นค่าต๋ง ซึ่งเป็นที่มาที่ประชาชนต้องจ่ายค่าโดยสาร 65 บาท หากได้เป็นผู้ว่าราชการ กทม. ตนจะมีการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียว กลับไปให้รัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลนำเอารถไฟฟ้าทุกสายกลับไปทำระบบตั๋วร่วม หรือ ตั๋วราคาเดียว  เพราะที่ผ่านมาการทำโครงข่ายรถไฟฟ้า กว่า 10 เส้น 

“เมื่อเกิดการเดินทางเชื่อมโยงรถไฟฟ้าทุกสายเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว  ใช้บริการทุกโครงข่าย ไม่เกิน 40 -45 บาท ก็จะทำให้มีผู้มีใช้บริการระบบรถไฟฟ้า เพิ่มขึ้น จากวันละ 1.2 ล้านคน เป็น 3-5 ล้านคน ในอนาคต  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างยั่งยืน”นายรสนา กล่าว 

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ผู้สมัครผู้ว่า กทม.  พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการขยายสัมปทานทำให้คนรุ่นลูกต้องมาแบกรับภาระค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพงรวมแล้วอีก 38ปี  และที่สำคัญคือ ต้องไปดำเนินการให้ชัดเจนและทำการเจรจา 2 ส่วน คือ ไม่ไปแบกรับภาระหนี้การดำเนินการ ก่อสร้าง ส่วนต่อขยาย จาก รฟม.และไปเจรจาภาระหนี้ค่าจ้างเดินรถที่มีกับเอกชน 37,000 ล้านบาท และ เงินลงทุนจัดหารถอีก 20,000 ล้านบาท โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส  และหากจะมีการกำหนดค่าโดยสาร ให้คน กทม. ได้ประโยชน์ สามารถใช้บริการได้  ก็สามารถไปหาข้อสรุปว่า กทม. จะมีการอุดหนุนค่ารถไฟฟ้า เท่าไหร่  แต่ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส 

นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ ผู้สมัครผู้ว่า กทม.  จากพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  เนื่องจากกระทรวงคมนาคมในอดีต ไม่ได้คิดวางแผนการพัฒนาเส้นทางการจัดการเดินรถและเก็บค่าโดยสาร  โดยคิดให้รอบด้าน  ให้จบในครั้งเดียว  พร้อมเสนอแนวคิดว่า สามารถผลักดันนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า ราคา 20 ถึง 25 บาท ให้เกิดขึ้นจริงได้  โดยกทม.สามารถออกพันธบัตร โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อระดมทุนมาแก้ภาระหนี้ 30,000 ล้านบาท  เพื่อนำรายได้มาแก้ไขปัญหา หนี้ของ กทม . และค่าจ้างเดินรถในอนาคต  ด้วยส่วนความเห็นที่สภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุว่ารัฐบาลยังมีความพยายามที่จะนำเรื่องการขยายสัมปทานกับเอกชนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้านั้นม ว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่า กทม. ทุกคนระบุว่า รัฐบาลไม่ควรเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากกว่าจะหมดอายุสัมปทานยังมีเวลาอีก 8 ปี และควรรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'รสนา' จับตาปมเกาะกูด ไทยสุ่มเสี่ยงเสียดินแดน-ผลประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลเพิ่มขึ้น

น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า คนไทยได้อะไรถ้าทักษิณ - ฮุนเซนตกลงผลประโยชน์ก๊าซในทะเลได้สำเร็จ !?! ตั้งแต่ปี2515 กัมพูชาลากเส้นอาณาเขตทางทะเลผ่านเกาะกูดซึ่งเป็นของประเทศไทย

เด็กเฮ! บีทีเอส-สายสีทอง-บีอาร์ที เปิดให้นั่งฟรีตลอดสาย

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

'รสนา' เตือน 'ชัชชาติ' อนุมัติเก็บเงินค่าโดยสารส่วนต่อขยายสายสีเขียว ระวังผิดกฎหมาย

นางสาวรสนา โตสิตระกูล อนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สภาผู้บริโภค โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัว

ได้เวลาแล้ว กทม. จ่อเก็บเงินค่ารถไฟฟ้าต่อขยายสายสีเขียว 15 บาท เริ่ม 2 ม.ค.นี้

“กทม.”ออกประกาศเก็บค่าโดยสาร “ถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว” 15 บาท มีผลบังคับใช้วันที่ 2 ม.ค.นี้ พร้อมเปิดเรทค่าโดยสาร-เส้นทางไหนบ้าง

ข้องใจ 'เศรษฐา' มอบ 'พีระพันธุ์' กำกับยุติธรรม เพิ่มงานเป็นกระบุง ลดทอนโฟกัสแก้พลังงาน

น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า นายกฯเศรษฐามอบหมายงาน รมว.พีระพันธุ์เพิ่มเป็นกระบุง หวังบั่นทอนความจดจ่อแก้ปัญหาพลังงานหรือไม่!?

‘รสนา’ บี้ ’พีระพันธุ์’ คุย ‘พณ.’ แก้เผื่อเหลือเผื่อขาด อย่าให้ปั้มเอาเปรียบ ปชช.

กรณีปั๊มเติมน้ำมันไม่เต็มจำนวน แต่ให้เก็บเงินได้เต็มจำนวน รัฐบาลปล่อยให้ผู้ค้าน้ำมันเอาเปรียบประชาชนมานานมากแล้ว ควรต้องรีบแก้ไขโดยด่วนให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนในเรื่องนี้ได้แล้ว