กรอ.จี้ 6.5 หมื่นโรงงานเร่งส่งรายงานการกำจัดของเสีย 1 มี.ค.

กรอ.จี้ 6.5 หมื่นโรงงาน ส่งรายงานการกำจัดของเสียประจำปี ภายใน 1 มี.ค. นี้ เตือนผู้ก่อกำเนิดของเสีย ผู้รวบรวมและขนส่ง และผู้บำบัดและกำจัดของเสียทั่วประเทศ ลั่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท

18 ก.พ. 2565 – นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ กรอ. พบว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบกิจการโรงงานจำนวนมากกว่า 65,000 โรงงาน ทำให้เกิดของเสียอุตสาหกรรมหรือวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต จำแนกเป็นของเสียอันตราย ประมาณ 1.5 ล้านตัน และของเสียไม่อันตราย ประมาณ 17 ล้านตัน ที่จะต้องได้รับการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย และผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องรายงานข้อมูลการผลิต การใช้วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นต่อ กรอ. ภายในวันที่ 1 มี.ค. ของทุกปี

นอกจากนี้พบว่ายังมีโรงงานเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ส่งรายงานเกี่ยวกับการกำจัดของเสียประจำปี 2564 ซึ่งมีกำหนดส่งภายในวันที่ 1 มี.ค. 2565 โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศรวมถึงโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีหน้าที่ต้องส่งรายงานดังกล่าวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. โรงงาน ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท ซึ่ง กรอ. จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

“กรอ. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ก่อกำเนิดของเสีย ผู้รวบรวมและขนส่ง และผู้บำบัดและกำจัดของเสีย สามารถส่งรายงานตามแบบฟอร์มใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) /ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้รวบรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.4) /ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.5) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือส่งเป็นเอกสารได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ”นายวันชัย กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมอ.ถก 8 สถาบันเครือข่ายอุตสาหกรรม ร่วมกำหนดมาตรฐานปี 67

สมอ.เด้งรับลูก'พิมพ์ภัทรา' เรียก 8 สถาบันเครือข่ายอุตสาหกรรม ร่วมกำหนดมาตรฐานปี 67 พร้อมเร่งผุดแผนทำงานไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

กรมโรงงาน ดีเดย์ ผู้ใช้สาร 'ไซยาไนด์' ทุกกลุ่ม ต้องลงทะเบียนครอบครอง 15 มิ.ย. นี้

กรอ. ดีเดย์ 15 มิ.ย. นี้ ผู้ใช้สาร 'ไซยาไนด์' ทุกกลุ่ม ต้องลงทะเบียนกับกรม พร้อมลดครอบครองใบอนุญาตเหลือแค่ 1 ปี ขอ สคบ.คุมเข้มห้ามขายสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ รอตำรวจสรุปสำนวนคดีไอซ์ - แอม ก่อนลงโทษต่อไป

กรอ. สั่งคุมเข้มใช้ ‘ไซยาไนด์’ ลั่นก่อนซื้อต้องลงทะเบียนแจ้งจุดประสงค์การใช้

กรอ. สั่งคุมเข้าใช้ ‘ไซยาไนด์’ ลั่นก่อนซื้อต้องลงทะเบียนแจ้งจุดประสงค์การใช้ การรือร่วม ผบ.ตร. คาดประกาศสัปดาห์หน้า

สุริยะ สั่ง กรมโรงงานฯ เร่งอบรมเจ้าหน้าที่ กทม. เตรียมพร้อมรับถ่ายโอนภารกิจ

สุริยะ สั่ง กรมโรงงานฯ เร่งเครื่อง อบรมเจ้าหน้าที่ กทม. พร้อมเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายโอนภารกิจกำกับดูแลโรงงานจำพวกที 1 และ 2 เน้นทำงานได้จริง สอดคล้องนโยบายใหม่กระทรวงอุตฯ