บอร์ดกพฐ. ชงจัดทำฐานข้อมูล นร.รายบุคคล เชื่อมโยงข้อมูลเด็กหลุดจากระบบฯ ของทุกหน่วยงาน

11 เม.ย.65-นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุม กพฐ. ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ด้าน ได้แก่ อนุกรรมการด้านความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา อนุกรรมการด้านคุณภาพและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ อนุกรรมการด้านความปลอดภัย อนุกรรมการด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ อนุกรรมการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการด้านการพัฒนาผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ที่ประชุมได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการด้านความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ซึ่งได้มีการนำเสนอรูปแบบแนวทางเกี่ยวกับการนำเด็กเข้าเรียน การป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของผู้เรียน ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา

นายบัณฑิต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้นำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานเรื่องสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การดำเนินงานเกี่ยวกับการนำเด็กเข้าเรียน 2.การป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของผู้เรียน 3.การช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา และ 4.การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งมีแนวทางขับเคลื่อน ดังนี้จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เชื่อมโยงข้อมูลเด็กหลุดจากระบบการศึกษาของทุกหน่วยงานอย่างแท้จริงในการสร้างโอกาสทางการศึกษาภายในระยะเวลา 1-2 ปี จะต้องสำเร็จ ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง การปรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน รวมถึงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้รับทราบการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวและจะนำไปเป็นแนวทางการสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธาน ทปอ. ชี้เทรนด์ มหา'ลัย ยุคใหม่ มธ. จ่อเปิด 'ท่าพระจันทร์ Metaverse City' เนรมิตพื้นที่ 50 ไร่ ตอบโจทย์อนาคต

“ธรรมศาสตร์” เจ้าภาพการจัดประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย The Future of Higher Education ประกาศเปิดตัว “ท่าพระจันทร์ Metaverse City” เนรมิตพื้นที่ 50 ไร่ ตอบโจทย์การเรียนรู้-ท่องเที่ยว