กพฐ. คาดเปลี่ยนใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ใหม่ ปี 67 'บัณฑิต' เผยมีการนำร่อง ใช้ใน รร.เขตพื้นที่นวัตกรรมแล้ว

7 เม.ย.65-นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุม กพฐ.ว่า ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ด้าน ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการด้านความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 2.คณะอนุกรรมการด้านคุณภาพและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3.คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย 4.คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 5.คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และ7.คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ที่ประชุมได้รับรายงานการนำเสนอข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะจากอนุอนุกรรมการด้านคุณภาพและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยมีสำนักวิชาการและมาตฐานการศึกษาเป็นผู้ร่วมนำเสนอ ซึ่งอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้นำเสนอการทบทวนกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายบัณฑิต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักการกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่หลักการ วิสัยทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสมรรถนะทั้ง 6 ด้านของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสู่การนำไปใช้งานจริง ดังนั้นที่ประชุมมองว่าข้อมูลการกรปรับปรุงหลักสูตรที่อนุกรรมการฯ ชุดนี้นำมาเสนอนั้น มีความละเอียดดีมากจึงมีมติตั้งคณะทำงานบรรณาธิการขึ้น เพื่อมาทำหน้าที่ตรวจทานรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรและชื่อการใช้หลักสูตรให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะไม่อยากสร้างความสับสนให้แก่สถานศึกษาที่นำไปใช้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการทำลองการใช้หลักสูตรฐานสรรถนะในกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรมแล้ว หากไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2567 ก่อน หลังจากนั้นจะขยับไปในชั้นอื่นๆ ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธาน ทปอ. ชี้เทรนด์ มหา'ลัย ยุคใหม่ มธ. จ่อเปิด 'ท่าพระจันทร์ Metaverse City' เนรมิตพื้นที่ 50 ไร่ ตอบโจทย์อนาคต

“ธรรมศาสตร์” เจ้าภาพการจัดประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย The Future of Higher Education ประกาศเปิดตัว “ท่าพระจันทร์ Metaverse City” เนรมิตพื้นที่ 50 ไร่ ตอบโจทย์การเรียนรู้-ท่องเที่ยว

บอร์ดกพฐ.เคาะงดสอบข้อเขียนรับนักเรียน 'อนุบาลและชั้นป.1'

'ในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 จะมีปรับหลักเกณฑ์เล็กน้อยเท่านั้น โดยมีแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในการรับนักเรียน เช่น การรับนักเรียนระดับปฐมวัย อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 จะงดการสอบข้อเขียน เป็นต้น หรือใช้วิธีการอื่นในการคัดเลือกเข้าเรียนแทน '