สอศ.จับมือ แบงก์ชาติ และตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านการเงิน ตลาดทุน

11 พ.ค.65-นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านความรู้ทางการเงิน ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในการขยายความร่วมมือต่อเนื่อง โครงการ Fin . ดี We can do!!! Season 4 การประกวดผลงานด้านความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อให้ครูพัฒนา “นวัตกรรมการสอน” และให้นักศึกษาคิดและทำโครงการที่นำความรู้ด้านการเงินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจ โดยในครั้งนี้ได้พันธมิตรต่อยอดความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางการเงินพื้นฐานที่จำเป็นรวมถึงแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยการจัดทำสื่อ e-Learning ส่งเสริมความรู้การเงินผ่านระบบ SET – e – Learning ในหลักสูตรด้านการเงินและหลักสูตรด้านผู้ประกอบการ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางการเงินที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ด้านนางสาววชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีทักษะทางการเงินในการบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงวัย พร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ รู้เท่าทันภัยทางการเงินและการเงินในยุคดิจิทัลอันเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ รวมถึงมีความรู้ด้านตลาดทุนและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเป็นบุคลากรคุณภาพที่พร้อมเข้าสู่วัยทำงาน เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนอกจากพิธีลงนามความร่วมมือ 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว ทั้ง 3 หน่วยงานได้เปิดตัว “หลักสูตร E-learning ความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่สนใจมาร่วมใช้งาน E-learning และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดตัว “โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 4” ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายเชิดชูเกียรติสำหรับสถานศึกษา โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

ด้านดร.ศรพล  ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยภารกิจที่ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 กว่าปี คือการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต ความร่วมมือกับ สอศ. ในโครงการส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจสาหรับบุคลากรอาชีวศึกษาครั้งนี้ จะสนับสนุนให้เยาวชนไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวศึกษาได้รับความรู้ เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินของตนเอง เข้าใจเรื่องการลงทุนพื้นฐาน และการเป็นผู้ประกอบการ เกิดทักษะด้านการเงิน การลงทุน สามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ และทำธุรกิจได้ในอนาคต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยชุดเรียนรู้ซี่งประกอบไปด้วยหลักสูตรด้านการเงิน การลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ กว่า 20 หลักสูตร ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดไว้แก่ นักศึกษาอาชีวศึกษา ครู รวมถึงบุคลากรอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านการเรียนจากระบบ SET e-Learning แพลทฟอร์มการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ จะทำให้การส่งต่อความรู้ขยายไปให้ผู้เรียนและครูได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ นับเป็นอีกมิติหนึ่งของความร่วมมือระหว่างองค์กรที่จะช่วยสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่สังคมกลุ่มประชาสัมพันธ์ / 11 พฤษภาคม 2565

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธปท.ชี้พิษโควิดทำเด็กจบใหม่ 'เตะฝุ่น' เฉียดแสน

“แบงก์ชาติ” ชี้พิษโควิด-19 กระทบตลาดแรงงานหนัก เด็กจบใหม่ช้ำสุดพบว่างงานเฉียดแสนคน สาขาบริการและการค้าอ่วมสุด เหตุตำแหน่งว่างไม่สอดคล้องวุฒิการศึกษา-ธุรกิจหันใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแทนแรงงาน กระทุ้งหันประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น

‘แบงก์ชาติ’ ผวาบาทอ่อนกดดันเงินเฟ้อทะยาน! กระทบค่าครองชีพประชาชน

“แบงก์ชาติ” ผวาบาทอ่อนห่วงกดดันเงินเฟ้อทะยาน กระทบค่าครองชีพประชาชน ทำต้นทุนนำเข้าสูงขึ้น เร่งจับตาใกล้ชิด ชี้เศรษฐกิจไทยเดือน มี.ค. ชะลอตัว หลังการบริโภค-ลงทุนแผ่ว จากโอมิครอนระบาด-น้ำมันพุ่ง

แบงก์ชาติชี้ศก.ไทยยังเสี่ยงเงินเฟ้อจ่อทะลุ 5%

“แบงก์ชาติ” ชี้ระยะสั้นเศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง หวั่นปัญหา global supply disruption แรงกว่าคาด ค่าครองชีพทะยานกระทบการบริโภค รับไตรมาส 2-3 เงินเฟ้อจ่อพุ่งสูงกว่า 5% หลังราคาพลังงานขยับไม่หยุด ลุ้นปลายปี 65 ถึงต้นปี 66 ทุเลา ชมเปาะมาตรการกระตุ้นภาคการคลังเป็นพระเอก ประคองเศรษฐกิจช่วงโควิด ลุ้นครึ่งหลังปี 66 จีดีพีกลับมาโตใกล้เคียงก่อนโควิด