'ตรีนุช'ห่วงถอดหน้ากากอนามัย กระทบเด็กเล็กกลุ่มเปราะบาง ฉีดวัคซีนไม่ได้

24 มิ.ย.65-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเรื่องการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายข้อจํากัด ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ว่า ในส่วนของสถานศึกษายังให้ยึดแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งหากจัดการเรียนการสอนในสถานที่ปิดก็ยังจำเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ แต่หากมีการจัดกิจรรมในที่โล่งแจ้งก็สามารถผ่อนปรนการสวมหน้ากากได้ ทั้งนี้ตนยังเป็นห่วงเด็กเล็ก เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้

เพิ่มเพื่อน