'ครูเหน่ง' ปลื้ม'สระแก้วโมเดล' ต้นแบบความสำเร็จโรงเรียนคุณภาพ

27 มิ.ย.65-ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สระแก้ว เขต 1 จังหวัดสระแก้ว – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ ตอนหนึ่งว่า ในโอกาสที่ตนได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการขับเคลื่อนในทุกมิติ ทั้งมิติของผู้เรียน มิติของครู มิติด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และมิติของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่แรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องของ ศธ.ที่จะหารูปแบบและแนวทางจัดระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในทุกมิติ เพราะมีความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มุ่งมั่นและต้องการให้ลูกหลานชาวสระแก้วได้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถ และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่มีความพร้อม ซึ่งจากการที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงชุมชนต่างๆ ให้ความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ต้นแบบทางการศึกษา และวันนี้หลายๆโครงการสำคัญก็ได้เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรม


นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า โครงการ SAKAEO MODEL จะเป็นต้นแบบให้กับการดำเนินนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพทั่วประเทศ โดยมีโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมการบริหารรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และใช้ทรัพยากรร่วมกันได้มีประสิทธิภาพ เช่น โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ บริหารจัดการนำนักเรียนโรงเรียนวัดเกศแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย มาเรียนรวม 100% ในทุกระดับชั้น และที่กำลังจะปรากฎผลสำเร็จในระยะอันใกล้ คือ ชุมชนบ้านพักครู ซึ่งจะเป็นต้นแบบระดับประเทศ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งชุมชนบ้านพักครู” นอกจากนี้ยังมีการตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสระแก้ว ,การปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดหาครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียน สื่ออุปกรณ์การสอน และการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

“การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ในทุกมิตินี้ เป็นเสมือนการต่อจิ๊กซอภาพทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมของประเทศการดำเนินนโยบายทางการศึกษาภายใต้โครงการต่างๆ กำลังปรากฏผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน เช่น โครงการพาน้องกลับมาเรียน ติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ,ความปลอดภัยในสถานศึกษา,โครงการอาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี, การกำหนดงบประมาณ เพื่อสร้างบ้านพักครู การส่งเสริมการเรียนรู้ “Active Learning” ผ่านการปฏิบัติจริง , การนำประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง เข้ามาสอดแทรกในการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ทั้งกลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ และการสร้างโรงเรียนคุณภาพ เป็นต้น”รมว.ศธ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง