'ตรีนุช'นัดถก'รีแบรนด์'อาชีวะใหม่

“ตรีนุช” นัดถก”สุเทพ” หวัง รีแบรนด์สายอาชีพ ตัดวิชาไม่จำเป็นออกไป และเพิ่มทักษะที่ควรมีขจัดอุปสรรค  เพื่อให้เกิดมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

8ส.ค.2565-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ตนได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการทั้งรัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนอาชีวะ ซึ่งมีหลากหลายความเห็นที่ตนพร้อมสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการปรับหลักสูตรวิชาชีพที่จะต้องตัดวิชาที่ไม่จำเป็นออกไป และเน้นทักษะที่ควรจะมีของนักศึกษาอาชีวะจริงๆ และการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นให้มีมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่ยืดหยุ่น มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใน 4 ปี  ซึ่งเด็กจะมีอายุ 18 ปี สามารถทำงานในสถานประกอบการได้ ซึ่งขณะนี้เมื่อเด็กเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะมีอายุ 17 ปี ซึ่งไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากอายุไม่ถึงติดกฎหมายแรงงาน

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ตนจะหารือกับนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (เลขาฯ กอศ.) ให้ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม อ.กรอ.อศ. ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพราะการขับเคลื่อนการผลิตผู้เรียนสายวิชาชีพเพื่อป้อนตลาดอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวะมาโดยตลอด ดังนั้นจากนี้ไปตนจะมุ่งเป้าการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะต้องปรับระบบการทำงานใหม่อย่างจริงจัง เช่น การเดินสายสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองถึงการเรียนสายอาชีพ ระบบการแนะแนวในโรงเรียน เป็นต้น ขณะเดียวกันกฎระเบียบใดที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการเรียนอาชีวะจะต้องนำมาทบทวนใหม่  ซึ่งอาจรวมไปถึงการรีแบนด์อาชีวะทั้งระบบ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการเรียนอาชีวะอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  

เพิ่มเพื่อน