ศธ. ยันวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองไม่ได้หายไปไหน ไม่ห่วงเรื่องเนื้อหา แต่ต้องเจาะลึกกระบวนการเรียนการสอน

10lส.ค.2565-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เพิ่มเติมวิชาความรอบรู้เกี่ยวกับสื่อ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประวัติศาสตร์ในหลักสูตรโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเดินหน้าเติมความรู้ในกลุ่มวิชาดังกล่าวให้เข้มข้นมากขึ้นนั้น ซึ่งขณะนี้เราได้มีการดำเนินการนำร่องโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยสื่อที่ทันสมัยไปบ้างแล้ว โดยขอย้ำวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองไม่ได้หายไปไหน แต่ถูกจัดหมวดหมู่กลุ่มวิชาเรียนใหม่ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำแผนกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาดังกล่าวแล้ว เพราะทุกวันนี้การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเหล่านี้จะต้องทำให้เกิดความทันสมัย เป็นการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อและไม่ใช่เป็นการเรียนแบบท่องจำ เพื่อให้เด็กเรียนอย่างสนุกสนานคิดวิเคราะห์เป็น และได้ซึมซับความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยอย่างแท้จริง

“ดิฉันต้องการให้การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ของแต่ละสถานศึกษาปรับให้มีความน่าสนใจมากขึ้น จัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย เพราะอยากให้เด็กเรียนรู้ได้เรียนประวัติศาสตร์และสามารถนำไปคิดวิเคราะห์ต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรบ้าง เพราะการเรียนประวัติศาสตร์มีความหลากหลาย เช่น การเรียนประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ชุมชนและท้องถิ่น เป็นต้น เนื่องจากเป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรม ความคิดของผู้นำแต่ละยุคสมัยในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศ เพื่อที่เด็กสามารถนำประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มาวิเคราะห์ใช้ในชีวิตของตัวเองได้ ทั้งนี้ส่วนตัวดิฉันไม่ห่วงเรื่องเนื้อหา แต่อยากให้มีการเจาะลึกกระบวนการเรียนการสอนมากกว่า เพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อการส่งต่อการเรียนให้แก่เด็ก” รมว.ศธ. กล่าว

เพิ่มเพื่อน