สอศ.เปิดสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 483 อัตรา

8พ.ย.2564-นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคระกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามในประกาศประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยตำแหน่งที่จะดำเนินสอบแข่งขั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิดับปริญญาตรี ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 483 อัตรา จำนวนกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 76 กลุ่มวิชา

“สำหรับกำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ”เลขาฯ กอศ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝาก 'เลขาฯ กอศ.' คนใหม่ บริหารงานอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส-เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท.) กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรว