สกสค.อนุมัติองค์การค้า พิมพ์แบบเรียน ตามปกติ แม้จะเรียนออนไลน์

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงการจัดพิมพ์แบบเรียนในปีการศึกษา 2565 ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการองค์การค้าของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้มีการพิมพ์แบบเรียนไปตามปกติ แม้จะการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จะส่งผลให้สถานศึกษาปรับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ก็ตาม แต่หากดูภาพรวมแล้วการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ส่วนการเรียนในรูปแบบ On hand ยังจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือเรียน ดังนั้นการพิมพ์แบบเรียนในปีการศึกษา 2565 นี้องค์การค้าของ สกสค.ยังรับหน้าที่พิมพ์แบบเรียนตามปกติ โดยตนได้กำชับองค์การค้าของ สกสค.แล้ว ว่า การพิมพ์แบบเรียนจะต้องดำเนินการให้เสร็จและทันกับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนด้วย ส่วนการจัดส่งแบบเรียนยืนยันว่าไม่มีอุปสรรคอย่างแน่นอน

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้ขยายเวลาการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ (แบบเรียน แบบฝึก) ของเอกชนที่มีใบอนุญาตครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559-2564 ให้สามารถใช้ต่อในปีการศึกษา 2565 ได้อีก 1 ปี เพื่อรอการปรับปรุงและประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ โดย สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักพิมพ์ทุกแห่งทราบแล้ว ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งกำชับให้ดำเนินการจัดพิมพ์จำหน่ายและจัดส่งสื่อการเรียนรู้ให้ทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียที่ 1/2565 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ได้แจ้งไปแล้วเช่นกัน โดยให้แจ้งโรงเรียนติดตามการเผยแพร่บัญชีสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ มี 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2565 รอบที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และในสถานการณ์โควิด-19 การที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ครูพยายามหาวิธีการหลากหลาย เช่น ให้ศึกษาใบความรู้แล้วทำใบงาน การสอน On line การมอบหมายงานให้ทำ การให้ทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วบันทึกความรู้ เป็นต้น หนังสือเรียนจึงยังคงมีความสำคัญ ถือเป็นแหล่งความรู้หลักที่นักเรียนทุกคนมีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด โดยเฉพาะพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยียังไม่พร้อม ยิ่งมีความสำคัญ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระเอกมา ‘พิธา’ โดดป้องนักเรียนถูกครูใช้กรรไกรเดินกล้อนผม ขู่ ลงโทษครูที่ละเมิดสิทธิ

‘พิธา’ โดดป้องนักเรียนถูกครูใช้กรรไกรเดินกล้อนผมกว่าร้อยคนจนแหว่งและเสียทรง ตั้งคำถามว่า ‘ทรงผม’ เกี่ยวอย่างไรกับการเรียนรู้ ชูนโยบายก้าวไกล กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน ต้องมีมาตรการลงโทษครูที่ละเมิดสิทธิ