นักเรียนอายุ 5-11 ปี ประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3.2 ล้านคน

17ก.พ.65-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน ช่วงอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี จำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,254,366 คน ขณะนี้มีนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,210,000 คน ซึ่งข้อมูลประสงค์ฉีดวัคซีน มีเพิ่มขึ้นทุกวัน เฉลี่ยวันละประมาณ 5,000 คน และแนวโน้มในอนาคต ทั้งตนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก เหมือนกับการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กกลุ่ม 12-17 ปี ที่มีการยิมยอมเพิ่มจากที่มีการสำรวจถึงร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มสูตรวัคซีนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับวัคซีน ก็อาจจะมีผู้ปกครองยินยอมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ศธ.เองก็จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีนให้แก่ผู้ปกครองภายในจังหวัดที่มีการยินยอมฉีดวัคซีนน้อยควบคู่ไปด้วย

เพิ่มเพื่อน