กรมแพทย์ร่วมกับมธ.เปิดหลักสูตร'การแพทย์แม่นยำ'คนทั่วไป ก็เข้าอบรมได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทางกรมการแพทย์ โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แม่นยำ เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนในมิติใหม่ของระบบสาธรณสุขในประเทศไทย โดยการแพทย์แม่นยำเป็นแนวทางใหมในการรักษาและป้องกันโรค ที่คำนึงถึงความผิดปกติของยืน สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล ปัจจุบันถือว่าการแพทย์แม่นยำกำลังเป็นตัวเปลี่ยนแปลงการวิจัยทางคลินิกและชีวการแพทย์ การดูแล สุขภาพ แนวความคิดและมุมมองเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสุขภาพของประชาชนและลดค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุช  

สำหรับ การแพทย์แม่นยำ ถือว่าเป็น”Disruptive Technologies หรืคลื่นลูกที่สามของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ เกิดขึ้นหลังจากการถอดรหัสพันธุกรรม   และมีต้นทุนถูกลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบ การมีข้อมูลเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับกลไกของการเกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวช้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดพลาดของรหัสพันธุกรรม ทั้งในระดับ DNA RNA และโปรตีน ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดข้อจำกัดในการปรับตัวของระบบการดูแลสาธารณสุข

 นพ.สมศักดิ์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการกับการรองรับมิติใหม่ทางการแพทย์นี้ จึงต้องยกระดับความสำคัญในการสร้งองค์ความรู้ ความถนัดในการวิเคราะห์ โดยการวางแผนเนื้อหาและการจัดอบรม (Education &  raining) ในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  รวมทั้งยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการแพทย์ ซึ่งกรมการแพทย์มีภารกิจหลัก ในการพัฒนาวิชาการด้นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม การเทิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรด้นการแพทย์เฉพาะทาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งการสร้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ โดยปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหนึ่งในแกนหลักสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย


ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี (มธ.) กล่าวว่า มธ.  เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน มีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาเพื่อ Upskill และ Reskill ทักษะองค์ความรู้ให้กับประชาชน  รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มธ.  ศูนย์พัทยา ซึ่งอยู่ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC  จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือ Medical Hub ทั้งทางด้านระบบบริการทางการแพทย์แบบดิจิทัล และศูนย์กลางทางการรักษาแบบมุ่งเป้าเชิงสุขภาพ หรือ Precision Health ต่อไปในอนาคต

“จากหลักการตังกล่าว กรมการแพทย์ โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เห็นควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการแพทย์แม่นยำร่วมกับ มธ. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อนำความรู้ความสามารถด้านการแพทย์แม่นยำที่ได้ศึกษามาให้บริการแก่ผู้ป่วย” ศ.เกศินี กล่าว


ทางด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาอบรมได้นั้น  ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องมีคุณสมบัติจบปริญญาตรี ความรู้ที่ได้จาการอบรมจะเป็นความรู้พื้นฐานด้านการแแพทย์แม่นยำ  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลคนป่วย ที่อาจเป็นคนในครอบครัว และเกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อต้องปรึกษารายละเอียดในการดูแลผู้ป่วยกับแพทย์ที่ให้การรักษา ส่วนความรู้การแพทย์แม่นยำระดับสูง ผู้เข้าอบรมจะต้องมีความรู้ทางการแพทย์ หรือเป็นบุคลากรทางกาแพทย์


รศ.เกศินี กล่าวอีกว่า การสร้างหลักสูตรสำหรับการแพทย์แม่นยำ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร์ที่ 1. Basic Genetics  and Precision Medicine, หลักสูตรที่ 2 Genetic Counselor for Precision Medicine, หลักสูตรที่ 3 Clinical Genetics and Genomics for Precision Medicine และหลักสูตรที่ 4 Laboratory in Genetics and Genomics for Precision Medicine โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และเริ่มอบรมในวันที่ 10 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม http://bit.ty/3sxPUH หรือ      E-mail: [email protected].

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ มธ.ฟันธง 'บิ๊กตู่' ไม่วางมือทางการเมืองแน่!

อาจารย์ธรรมศาสตร์เชื่อ 'บิ๊กตู่' ไม่วางมือทางการเมืองแน่ๆ ตราบใดที่ยังมีการแก้ไขมาตรา 112 และโจมตีกองทัพ เพราะเขามีหัวใจสีม่วง ที่สำคัญอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี

อดีตอาจารย์ มธ.เล็กเชอร์หลักเศรษฐศาสตร์ให้ว่าที่ขุนคลังหญิงคนแรกอย่าพายเรือให้โจรนั่ง!

'สุวินัย' พร้อม 'ศ.ดร.ชวินทร์' สอนเศรษฐศาสตร์แบบติดดินเบื้องต้นให้ว่าที่ขุนคลังหญิงก้าวไกล พร้อมเตือนอย่าพายเรือให้โจรเด็กนั่ง เพราะนโยบายที่ออกมานั้นชัดเจนเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำสร้างหายนะการคลัง

มธ. จัดงานรำลึก 'ปรีดี พนมยงค์' ชวนเกาะติดเลือกตั้ง 14 พฤษภา.

ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2566” หลากหลายภาคส่วนร่วมระลึกคุณูปการบุคคลสำคัญที่มีต่อระบบการเมืองการปกครองไทย พร้อมจัดปาฐกถาทางวิชาการหัวข้อ ‘ดุลยภาพแห่งอำนาจฯ’ ชวนจับตาผลการเลือกตั้ง 14 พ.ค. นี้ อย่าง

สธ.ขยายบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดใน รพศ.-รพท.ครบทุกจังหวัด

สธ.ขยายบริการผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดใน รพศ./รพท.ครบทุกจังหวัด นำร่องศูนย์ธัญญารักษ์จังหวัด ครบทุกเขต พร้อมผลิตบุคลากรเติมเต็มระบบบริการ

อดีตรองอธิการบดี มธ.เตือนคิดให้ดี 14 พ.ค.เป็นไคลแมกซ์ยึดประเทศผ่านการเลือกตั้ง!

รศ.หริรักษ์ร่ายยาวเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเทศ ยกตัวอย่างเรื่องจริงที่เคยโดยชีวิตมาเปรียบเทียบ เตือน 14 พ.ค.คิดให้ดีอาจเป็นจุดสำคัญการยึดการปกครองของประเทศผ่านการเลือกตั้ง!

มธ. เปิด “ห้องสมุดแห่งชีวิต” ชวนร่วมกิจกรรม “Lifebrary & 7S” ตลอดปี

หอสมุดฯ ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “Lifebrary & 7S” ส่งมอบความรู้พร้อมทักษะการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันทุกกิจกรรม ตามแนวคิด “ห้องสมุดแห่งชีวิต” ตลอดปี