กลุ่มTCP จับมือพันธมิตร ลุยรีไซเคิลกระป๋องและอลูมิเนียม สร้างGreen Polymer ให้ถึง 1 ล้านตัน ในปี 2573

22 ต.ค.2565- ในการประกาศว่าจะเป็น อีกหนึ่งองค์กรธุรกิจที่ยึดถือ ‘ความยั่งยืน’ เป็นรากฐานของธุรกิจกลุ่มTCP และได้เคย”ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความมุ่งมั่นดังกล่าว ผ่านการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยได้จับมือกับพันธมิตรธุรกิจทุกภาคส่วน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านความยั่งยืน

รวมทั้ง ในแง่การดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ที่สำคัญคือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ขยายความการดำเนินการส่วนนี้ว่า สิ่งที่ TCP กำลังร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นอย่างจริงจัง พร้อมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย และขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงร่วมกันปรับตัวและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ เปลี่ยนความ “เป็นไปไม่ได้” ให้ “เป็นไปได้” โดยสร้างเป้าหมายหลักร่วมกันคือ การลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้วัสดุ ลดความหนาของกระป๋อง ลดน้ำหนักแก้ว หันมาใช้พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ โดยกลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับ ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ในโครงการ Aluminum Loop ผลักดัน ให้มีการจัดทำระบบการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม ในด้านของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ ได้ตั้งเป้าหมายความยั่งยืนที่ท้าทายอย่างการสร้าง Green Polymer Portfolio ให้ถึง 1 ล้านตัน ภายในปี พ.ศ. 2573

นอกจากนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ยังได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างการพัฒนาแพลตฟอร์ม ที่สามารถใช้ได้ทั้งในองค์กรและผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และรับรองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Circular Economy เช่น การออกฉลากสีเทา เป็นต้น อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองและชดเชยคาร์บอนเครดิตเพื่อผลักดันเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608

“เป้าหมายความยั่งยืนที่ดูจะ ‘เป็นไปไม่ได้’ ทำให้ ‘เป็นไปได้’ ในเวลาอันรวดเร็ว กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาถึง 66 ปี จึงตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งองค์กรหลักที่พร้อมทำงานด้านความยั่งยืนไปด้วยกันกับทุกๆ ฝ่าย เพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน”นายสราวุฒิ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยักษ์ใหญ่'TCP'ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนการศึกษาไทย

" ตลอดการเดินทางที่สนใจเรื่องการศึกษา มีคนพูดเรื่อยๆ ว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้หรอก ใครก็ตาม เพราะคุณไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจ แต่ในความเห็นส่วนตัว แค่คิดอย่างนี้ก็ผิดแล้ว เพราะปัญหาการศึกษา เป็นปัญหาของทุกคน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข ..." สราวุฒิ อยู่วิทยา