อย่าให้สูญพันธุ์ 6 องค์กร ร่วมด้วยช่วยกัน เพิ่ม 'เสือโคร่ง' ผืนป่าตะวันตก

3 ก.พ.2565 - นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) เปิดเผยเมื่อ 2 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า ตามนโยบาย ทส.เป็นหนึ่งเดียว และทส.ยกกำลังX ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อสั่งการของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ยกระดับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู ประชากรเสือโคร่งในประเทศไทย

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ฯ พร้อมด้วย นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และนายสิขกพงษ์ กระแจะจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ร่วมประชุมแนวทาง ความร่วมมือในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในพื้นที่ป่าตะวันตกตอนใต้ ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) แผนงานประเทศไทย มูลนิธิฟรีแลนด์ประเทศไทย องค์การแพนเทอราประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ในโซนป่าตะวันตกตอนใต้ เพื่อนำเสนอผลการสำรวจ ประชากรเสือโคร่งและเหยื่อ ในพื้นที่ผืนป่าตะวันตกตอนใต้ และระดมความคิดเห็น ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง

นางสาวสุปราณี กำปงชัน สำนักงาน IUCN แผนงานประเทศไทย กล่าวว่า จากงบโครงการสร้างความเข้มแข็ง ในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ที่ไม่สามารถดำเนินการ ในฝั่งเมียนมาร์ได้นั้น จะมาดำเนินการในบริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ภายในปี พ.ศ. 2565 นอกจากนั้นยังมีแผนขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก GEF-8 ในการอนุรักษ์เสือโคร่ง ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในระยะยาว 10 ปี

Mr. Tim Redford มูลนิธิฟรีแลนด์ประเทศไทย ได้รายงานผลการดำเนินโครงการ ประเมินประชากรเสือโคร่งและเหยื่อ ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ในผืนป่าตะวันตกตอนใต้ของประเทศไทย (WEFCOM) โดยยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำกิน ของราษฎรบ้านปิล็อกคี่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยจะเร่งดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเสือโคร่ง บริเวณป่าบ้านปิล็อกคี่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และเขตป่ารอยต่อของประเทศไทย -พม่า จะเริ่มติดตั้งกล้องตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เพื่อดักถ่ายภาพเสือโคร่ง และเหยื่อ ในบริเวณดังกล่าว โดยนำข้อมูลมาวางแผน ในการผลักดันเสือโคร่งเข้าป่าลึก รวมทั้งนำมาวางแผนอนุรักษ์ และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในเขตป่ารอยต่อชายแดนไทยและพม่าต่อไปด้วย

นางกฤษณา แก้วปลั่ง องค์การแพนเทอร่าประเทศไทย กล่าวว่า พื้นที่การสำรวจประชากรเสือโคร่งในปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมผืนป่าตะวันตกตอนใต้ โดยเสนอให้มีการประกาศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ เพื่อเป็นแนวเชื่อมต่อของสัตว์ป่า และหากมีแนวทางแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามของสัตว์ป่า อยากให้ดำเนินการพร้อมกันในทุกพื้นที่

นายนิพนธ์ฯ กล่าวตอนท้ายว่า มติที่ประชุมจะมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 1. เห็นชอบให้ร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประชากรเสือโคร่งและเหยื่อ ระยะเวลา 10 ปี โดยเสนอกรมอุทยานแห่งชาติฯ พิจารณาต่อไป 2. เร่งสำรวจข้อมูล วัว ควาย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในโซนป่าตะวันตก ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงวัว ควาย ในป่าอนุรักษ์ต่อไป 3. เมื่อได้ข้อมูล วัว ควายในเขตอุทยานแห่งชาติ และในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้ว จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกข้อมูลว่าเป็นกลุ่มนายทุนนอกพื้นที่ ที่จ้างให้ราษฎรในพื้นที่มาเลี้ยงวัว ควาย ในป่าอนุรักษ์ ก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ถ้าเป็นราษฎรในพื้นที่เป็นเจ้าของเลี้ยงวัว ควาย ในป่าตามวิถีชีวิตของชุมชนในป่า ก็ให้หามาตราการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับชุมชนต่อไป รวมถึงออกประกาศห้ามเลี้ยงวัว ควาย ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกตอนใต้ทั้งหมด เว้นแต่ในพื้นที่ผ่อนปรน ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41

หากฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา 21 ประกอบมาตรา 48 วรรคสอง พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ มีความผิดตามมาตรา 55 (6) ประกอบมาตรา 102 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้สำนักงานแผนงานประเทศไทย IUCN ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จำนวนทั้งสิ้น 170 ชุด ใน1 ชุดประกอบด้วย เป้ร๊อคแซค เปลสนาม ฟลายชีท และหม้อสนาม ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่โครงการฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครั้งแรกกำเนิดรุ่นหลาน 'กระเรียนพันธุ์ไทย' หลังปล่อยรุ่นลูกคืนสู่ธรรมชาติ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากการติดตามของคณะเจ้าหน้าที่ ได้พบนกกระเรียนพันธุ์ไทย

ยืนยันเป็นรอยเท้าเสือโผล่ทองผาภูมิ หวั่นซ้ำรอยเหตุปะทะ หากพบรีบแจ้ง-ไม่ให้ยิง

หน.อช.ทองผาภูมิลงพื้นที่ตรวจสอบรอยเท้าเสือที่มีชาวบ้านพบและได้ยินเสียงร้อง ในพื้นที่บ้านโมระข่า เบื้องต้นยืนยันเป็นรอยเท้าเสือแต่ยังไม่สามารถระบุชนิด กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังชาวบ้าน

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ สั่งจำคุก 5 นายพราน ฆ่าชำแหละเสือโคร่งแม่ลูก

คดีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นำโดยนายเจริญ ใจชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จับกุม 5 นายพรานชาวหมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ผู้ต้องหาก่อเหตุนำซากวัวมาเป็นเหยื่อล่อเสือโคร่งสองแม่ลูก

'นักประวัติศาสตร์' เบื่อนักการเมืองลืมบุญคุณอดีตพระมหากษัตริย์ที่เคยปกปักรักษาบ้านเมือง

'เทพมนตรี'เบื่อนักการเมืองยุคปัจจุบันของไทยลืมบุญคุณอดีตพระมหากษัตริย์ที่เคยปกปักรักษาบ้านเมือง ปกป้องรักษาทรัพยากร เรื่องพลังงานทั้งหลาย เรื่องผืนป่าแผ่นดิน แผ่นฟ้า ผืนน้ำทะเลมหาสมุทร ถูกนักการเมืองเลวๆโง่ กับข้าราชการ ฉ้อราษฎรบังหลวง

ปิดตำนาน 'เสือโคร่งวิจิตร' เสือหนุ่มห้วยขาแข้ง บาดแผลเต็มตัว คาดต่อสู้แย่งชิงอาณาเขต

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เปิดเผยถึงกรณีพบเสือโคร่งตายภายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชรว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ได้รับรายงานจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

'ลุงป้อม' ประชุมจัดระบบระเบียบดูแล 'ช้างป่า-ช้างบ้าน'

'ลุงป้อม'ประชุมเร่งจัดระบบ ลดผลกระทบช้างป่า พร้อมดูแลสุขภาพสวัสดิการช้างบ้าน สั่งระดม 14 หน่วยงานรัฐ -ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอนุรักษ์คุ้มครองช้าง-ชุมชนทั่วไทย