'ทอ.' เผย กรรมการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ วางแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี 8 ข้อ

ทอ.เผย กรรมการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ วางแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี 8 ข้อ เพื่อพึ่งพาตนเองในอนาคต โดยคำนึงถึงคุณภาพของกำลังทางอากาศและขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ

11 มี.ค.2565- กองทัพอากาศได้เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ครั้งที่ 3) โดย พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ระบุว่า วัตถุประสงค์การใช้งานเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน เพื่อรองรับภารกิจการบินรบในอากาศ การโจมตีทางอากาศ การปฏิบัติการเชิงรุกที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อฝ่ายตรงข้าม และการปฏิบัติการร่วมทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติกับเหล่าทัพอื่น

โดยคณะกรรมการศึกษาและจัดทำความต้องการเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน ได้กำหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้นที่ควรได้รับจากการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน ดังนี้

1. มีข้อเสนอให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศไทยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนที่เหมาะสม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศในภาพรวม

2. บุคลากรของกองทัพอากาศควรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Offset Scholarship) เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีขีดความสามารถในการทดสอบการใช้งาน การติดตามผลการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และการรับรองมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีในส่วนของการออกแบบอากาศยานที่สามารถซ่อนพรางจากการตรวจจับด้วยสัญญาณเรดาร์ (Stealth) ทั้งในส่วนการออกแบบอากาศยาน (Aircraft Design) การออกแบบพื้นผิววัสดุของอากาศยาน (Material Design) และการซ่อมบำรุงการซ่อนพราง

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในระบบบัญชาการและควบคุม ในการพิจารณาภัยคุกคาม (Threat Assessment & Analysis) เพื่อให้ระบบบัญชาการและควบคุม มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านงานส่งกำลังบำรุงแบบบูรณาการในการติดตามระบบส่งกำลังบำรุง ระบบการจัดการ, การซ่อมบำรุงพัสดุ ในแบบ Realtime และสามารถนำมาพิจารณาแนวโน้มความต้องการพัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรักษาได้

6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการบินทดสอบอากาศยานที่ทันสมัย และการบินทดสอบอากาศยานไร้คนขับในลักษณะ Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) ให้แก่นักบินของกองทัพอากาศ ซึ่งทำหน้าที่ทดสอบสมรรถนะ หรือการทำงานของอากาศยาน

7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ในด้านวิเคราะห์และเลือกใช้อาวุธ (Target Weaponeering)

8. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare) รวมถึงการได้รับการเข้าถึงบัญชีความถี่ (EW Library)

กล่าวได้ว่าการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนพร้อมระบบที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยคำนึงถึงคุณภาพของกำลังทางอากาศและขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์และรักษาความมั่นคงของชาติ

โฆษก ทอ. กล่าวอีกว่า กองทัพอากาศยังคงดำรงเจตนารมณ์เช่นเดิมในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่การดำเนินการที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในขั้นตอนต่อไป ภายหลังจากการเจรจากับประเทศผู้ขาย (ขอเวลาให้ คณะกรรมการฯ ดำเนินการ พิจารณาเลือกแบบเครื่องบินที่เหมาะสม ดำเนินการด้วยความรอบคอบก่อน)

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีตามที่กองทัพอากาศสนใจจะให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น เป็นเทคโนโลยีทางทหารชั้นสูง มีชั้นความลับกำกับ ถือเป็น Military Know how (ที่สร้างความได้เปรียบในการรบสมัยใหม่) จึงต้องถูกควบคุมจากประเทศผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศผู้ผลิต

"ขอยืนยันว่ากองทัพอากาศเรามีความชัดเจนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสิ่งที่เราต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพไทยและประเทศชาติในระยะยาวแน่นอนครับ"โฆษก ทอ. กล่าว

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทอ.แจงข่าวกลุ่มทุนจีนใช้เครื่องบินพลเรือนหลบหนี ยันสนับสนุนการสอบสวนของตร.

ทอ.พร้อมสนับสนุนการสืบสวนการหลบหนีของผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนออกนอกประเทศ เผยเครื่องบินลำดังกล่าวแจ้งบินไปซ่อมบำรุงที่สนามบินบ่อฝ้าย

ทัพฟ้าโต้ไม่ช้า! ส่ง F16 บินขึ้น 5 นาที หลังเรดาร์เตือน

พลอากาศตรีประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงภายหลังที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการนำ F 16 ของกองทัพอากาศ ขึ้นบินขู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาว่ามีความล่าช้า โดยยืนยันว่า ผู้ปฏิบัติของกองทัพอากาศ เราปฏิบัติตามขั้นตอน

ทอ. ตั้ง กก.สอบ พลทหารผูกคอดับ แจงป่วยซึมเศร้า พร้อมเยียวยาครอบครัว

'ผบ.ทอ.' เสียใจ พลทหารผูกคอเสียชีวิตในค่าย ทัพอากาศยันป่วยซึมเศร้า สั่งตั้งกก.สอบ พร้อมดูแลสิทธิกำลังพลช่วยเหลือครอบครัวเต็มที่

ทอ.ปรับโครงสร้าง ปรับเกลี่ยอัตรา-จัดกลุ่มงานใหม่ ไม่เพิ่มงบฯ รองรับอากาศยานรบรุ่นที่5

กองทัพอากาศปรับโครงสร้างหน่วยกำลังรบของกองทัพอากาศ ปรับเกลี่ยอัตรา-จัดกลุ่มงานใหม่ ไม่เพิ่มงบฯ รองรับการเพิ่มขีดความ คลอบคลุมการปฏิบัติ 3 มิติ รองรับอากาศยานรบรุ่นที่5

'ทัพอากาศ' เอาด้วย! บอยคอต 'ลาซาด้า' ขอกำลังพลไตร่ตรองซื้อสินค้าลดทอนคุณค่ามนุษย์

พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ LAZADA ได้ลงโฆษณาที่มีลักษณะล้อเลียนผู้อื่นตามที่รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น ในส่วนของกองทัพอากาศ จึงขอความร่วมมือกำลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัว ดังนี้