นายกฯ มอบธงสัญลักษณ์โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ส่งต่อ จ.เชียงราย

นายกฯ เป็นประธานพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ส่งต่อ จ.เชียงรายเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ขับเคลื่อนประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ก้าวสู่ระดับสากล

11 มี.ค. 2565- เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ผ่านสื่อในรูปแบบออนไลน์ ไปยังศูนย์การค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งต่อธงสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดเชียงรายในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มศิลปินจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มศิลปินจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมด้วย


โดยนายกรัฐมนตรีได้ชมวีดิทัศน์ภาพการดำเนินงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 และชมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติของจังหวัดเชียงราย พร้อมกล่าวเปิดงานโดยย้ำถึงศักยภาพประเทศไทยว่ามีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานทางด้านศิลปะ สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งการส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัย จำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรม อาทิ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในงานศิลปะให้แก่ประชาชน การส่งเสริมให้ศิลปินได้แสดงออกซึ่งผลงานศิลปะทั้งเวทีในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ รวมถึงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูงอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ประกอบด้วย มวยไทย (Fighting) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การอนุรักษ์และการขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival)


นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดโครงการไทยแลนด์ เบียนนาเล่ ว่า การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 นับเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากจังหวัดกระบี่ และเป็นหนึ่งในโครงการฯ ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมการแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งคนในพื้นที่ ชุมชน และเครือข่ายศิลปินจากทั่วโลก ในการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปสู่นานาชาติ พร้อมทั้ง นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจงานศิลปะ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างคนที่มีคุณภาพ มีวิธีคิด มีมุมมองที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกและรักในวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มากยิ่งขึ้น พร้อมขอบคุณพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในด้านศิลปวัฒนธรรมให้ก้าวไปสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างงานศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป


จากนั้นเป็นพิธีการส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบธงสัญลักษณ์แด่นายกรัฐมนตรี ก่อนโบกธงสัญลักษณ์และปักลงแท่นที่เตรียมไว้ เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่งมอบต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในโอกาสที่จังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ในครั้งที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการในฐานะทูตทางวัฒนธรรมที่จะเชื่อมและกระชับสัมพันธไมนตรีกับนานาประเทศให้แน่นแฟ้นต่อไป ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้โบกมือทักทายให้กับกลุ่มศิลปินจังหวัดนครราชสีมาและศิลปินจังหวัดเชียงรายด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวไปด้วยกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่'ใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าทำงานทำเนียบฯ ก่อนลาช่วงบ่ายไป รทสช.

'บิ๊กตู่' ใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าทำเนียบรัฐบาล ก่อนช่วงบ่ายลางานกเพื่อเข้าพรรค รทสช.นำถกคระกรรมการยุทธศาสตร์พรรค

'บิ๊กตู่' ปลื้มยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งทำไทยสู่เป้าสังคมคาร์บอนต่ำ

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เดินหน้ามาตรการของรัฐบาล ปูทางประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งผลยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตต่อเนื่องกว่า 3 แสนคัน

'บิ๊กป้อม' แบ่งรับแบ่งสู้ลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 พลังประชารัฐ!

'บิ๊กป้อม' บอก 'น้องตู่' ลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 ก็ดี เพราะทุกคนก็ลง ส่วนตัวเองยังแบ่งรับแบ่งสู้ ต้องรอ กก.บห.เคาะก่อนว่าจะให้ลงปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์ 1 พปชร.หรือไม่