'ป.ป.ช.' เปิดเซฟ 'ปลัดสธ.' รวย 87 ล้าน

...” เปิดเซฟปลัดสธ.” รวย 87 ล้านถือที่ดิน 20 ล้านบ. อยู่ที่เชียงใหม่นครสวรรค์มีรายได้ต่อปี 2.7 ล้าน

 5 เม.ย. 2565 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กรณีเข้ารับตำแหน่งและยื่นทุก 3 ปีตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

นพ.เกียรติภูมิ แจ้งว่า ตนเอง และนางรัจริน วงศ์รจิต คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 87,169,122 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของ นพ.เกียรติภูมิ 50,967,116 บาท เป็นของนางรัจริน 36,202,005 บาท สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินของผู้ยื่นและคู่สมรส ประกอบด้วย เงินฝาก รวม 23,753,441 บาท เงินลงทุน รวม 17,905,520 บาท ไม่มีเงินให้กู้ยืมและไม่มีเงินสด ที่ดิน จำนวน 11 โฉนด มูลค่ารวม 20,500,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ อ.หางดงและอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 7 หลัง อาทิ ห้องชุด ตึกแถว บ้านเดี่ยว และบ้านไม้ 2 ชั้น มูลค่ารวม 12,960,000 บาท ยานพาหนะ รวม 4,200,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 300,160 บาท ทรัพย์สินอื่นในชื่อของนางรัจริน มูลค่ารวม 7,550,000 บาท ได้แก่ ทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 35 บาท นาฬิกาฝังเพชร ชุดเครื่องประดับเพชร ชุดเครื่องประดับบุษราคัมล้อมเพชร แหวนหยก แหวนทับทิม  

นพ.เกียรติภูมิ ยังแจ้งว่า มีรายได้ต่อปี รวม 2,796,385 บาท เป็นเงินเดือน 2,012,385 บาท ค่าเบี้ยประชุม 640,000 บาท ส่วนรายได้จากทรัพย์สินระบุว่า เป็นของทั้งนพ.เกียรติภูมิและนางรัจริน คนละ 72,000 บาท โดยมีมูลค่ารวม 144,000 บาท ซึ่งมีที่มาจากการให้เช่าห้องชุด ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธ.ค.64  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สมหญิง' ดีใจมีโอกาสชี้แจงศาลมั่นใจบริสุทธิ์พร้อมสู้ศึกสนามเลือกตั้งอีกครั้ง!

ส.ส.เพื่อไทยน้อมรับคำสั่งศาล เผยชี้แจงได้ทุกเรื่อง ปัดยุ่งเกี่ยวนามฟุตซอล โวพร้อมพิสูจน์ตัวเองผ่านสนามเลือกตั้ง

สธ.หวังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย

ปลัด สธ.เปิดประชุมเวชสารสนเทศครั้งที่ 11 และการประชุมสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31 ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดระบบฐานข้อมูลสุขภาพให้ปลอดภัย และมีคุณภาพ