'แรมโบ้' แจงชัดขายสลากผ่านแอปเป๋าตัง อบรม 'สมชัย' หัดคิดบวกปชช.ได้ประโยชน์ก็ควรสนับสนุน

'แรมโบ้' โต้ 'สมชัย' รัฐบาลขายสลากผ่านแอปเป๋าตัง ไม่ได้เป็นการเอาหน้า แต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะซื้อสลากในราคา 80 บาท แนะควรสนับเรื่องที่ปชช.ได้ประโยชน์ ไม่ควรนำไปเป็นประเด็นการเมือง หาเรื่องโจมตีนายกฯและรัฐบาล

6 มิ.ย. 2565 -​ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้สลากดิจิทัลรัฐบาลขายเอาหน้าผู้ค้ารายย่อยเดือดร้อน โดยยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสลากในราคา 80 บาท

"ผมว่านายสมชัย ไม่ได้มีข้อมูลที่แท้จริง ก่อนวิพากษ์วิจารณ์ควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ ทิใช่เพียงแต่นั่งเทียนพูด อาจทำให้ประชาชนสับสนได้ จึงอยากอธิบายว่า สิ่งที่คณะกรรมการและกองสลากฯได้เดินแนวทางแก้ปัญหาถูกต้องแล้ว จึงอยากให้นายสมชัยเข้าใจดังนี้"

1.มีจำนวนแค่ 5 ล้านใบ จาก 100 ล้านใบ อีก 95 ล้านใบ ไม่มีให้เห็นหรอกที่ราคา 80 บาท

ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันมีสลากจำนวน 100 ล้านฉบับ โดยแบ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย 31 ล้านฉบับ ระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ 64 ล้านฉบับ สลากดิจิทัล 5 ล้านฉบับ จากการที่สำนักงานฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยปัจจุบันได้มีการทำจุดจำหน่ายสลากโครงการสลาก 80 ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 จุดและสลากดิจิทัล โดยการจำหน่ายสลากผ่านระบบแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง””ถุงเงิน” สามารถควบคุมให้จำหน่ายสลากตามราคาได้  ส่วนการจำหน่ายในส่วนอื่น ๆ สำนักงานฯ ก็มีการตรวจสอบการจำหน่ายสลาก หากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตาม ก็จะบอกเลิกสัญญาและตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

2.สลาก 5 ล้านใบที่ยึดโควต้าจากรายย่อย เอามาขายออนไลน์แบบเอาหน้า สร้างความเดือนร้อนให้แก่รายย่อยนับหมื่นราย เพราะเป็นการตัดโควต้าแบบเหมาเข่ง มีทั้งคนทำผิดจริงที่ไปขายโควต้าต่อ และคนไม่ผิด แต่ถูกยึดไปเฉย ๆ แล้วเขาไม่มีปากเสียงพูด

ขอชี้แจงว่า ตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ หากถูกบอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ สามารถตรวจสอบกับทางสำนักงานฯ ได้ว่าถูกบอกเลิกสัญญากรณีใด เช่น ตรวจพบจากการจับกุมเกินราคา  ตรวจพบบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ หากตัวแทนรายใดมีหลักฐานการจำหน่ายสลากจริงก็สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานฯ

3.ที่ขายออนไลน์ 5 ล้านฉบับ มาจากผู้ค้ารายย่อยที่ลงทะเบียนใหม่ แล้วนำสลากมาฝากขาย ขายได้ได้เงิน ผ่านระบบ g wallet ขายไม่ได้เช่นเลข 000 999 เลขฉุ่ย ก็ยังเป็นภาระของผู้ค้ารายย่อย ไม่แตกต่างอะไรจาก มังกรฟ้า สลากพลัส เพียงแต่ครั้งนี้เอาวิธีการของเขามาทำเอง โดยปัญหาความเดือดร้อนไปอยู่ที่คนรากหญ้าที่ถูกตัดโควต้าอย่างไม่เป็นธรรม

สำนักงานฯ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2558 ตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป และผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2565  เข้าร่วมจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการ ”สลากดิจิทัล” ดังนั้นการจำหน่ายในระบบดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ประชาชน  แต่ในกรณีที่จำหน่ายไม่หมดเมื่อเทียบกับการที่ตัวแทนจำหน่ายช่องทางเดิม หากสลากจำหน่ายไม่หมดสลากย่อมเป็นของตัวแทน แต่การที่ตัวแทนจำหน่ายนำไปขายให้กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ถือว่าเป็นปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากและผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจำหน่ายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ต้องจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกด้วยตนเอง ห้ามนำสลากของตนเองไปจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ หากตรวจพบว่ามีการกระทำดังกล่าว ถือว่าผิดเงื่อนไข สำนักงานฯ จะพิจารณาตัดสิทธิตัวแทนจำหน่ายและบอกเลิกสัญญาทันที  ส่วนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ สำนักงานฯ จะพิจารณายกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

4.การขายออนไลน์ของรัฐบาลจึงเป็นขายเอาหน้า บนความเดือดร้อนของประชาชนผู้ค้ารายย่อย ซึ่งวันที่ 2 มิ.ย. 2565 ได้มีตัวแทนมายื่นเรื่องที่ กมธ. ปปช. ที่มี พล ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน

ขอชี้แจงว่า กรณีที่มีการยื่นเอกสารที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกตัดสิทธิจากการตรวจพบบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ นั้น ถือได้ว่าตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงานฯ กำหนด อีกประเด็น หากจำหน่ายสลากด้วยตนเองตามราคาที่สำนักงานฯ กำหนดจะไม่เกิดปัญหาเรื่องสลากเกินราคา  การที่สำนักงานฯ เปิดช่องทางการจำหน่ายสลากโครงการ “สลากดิจิทัล” ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยเข้ามาจำหน่ายสลากในระบบเท่านั้น

ทั้งนี้การนำสลากมาขายในแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" แม้ว่าจะมีจำนวนเพียง 5 ล้านใบ แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ได้มีสลากมาขายให้กับประชาชนได้ในราคา 80 บาทอย่างแท้จริง และเชื่อว่าจากนี้ไปจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันการยึดโควต้าสลากมาจากรายย่อย เพราะว่าไม่เป็นไปตามกติกาและยังพบว่ามีการขายเกินราคา และหากผู้ค้ารายย่อยใดถูกตัดโควต้าอย่างไม่เป็นธรรม ก็สามารถเข้ามาร้องเรียนตามช่องทางต่างๆได้ เช่นกัน

“ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาสลากเกินราคา และจะแก้ไขปัญหาให้คลอบคลุมทุกด้าน ซึ่งเจตนาที่นำสลากไปจำหน่าย ผ่านแพลตฟอร์ม เพราะเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ทั้งคนซื้อที่สามารถซื้อได้ในราคา 80 บาท และคนขาย ไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเร่ขาย โดยไม่ได้ทำเพื่อเอาหน้าแต่อย่างใด ดังนั้นขอนายสมชัยอย่าคิดในแง่ลบและนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองโจมตีนายกฯและรัฐบาล เรื่องใดที่ประชาชนได้ประโยชน์ก็ควรสนับสนุน” นายเสกสกล กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พรรคเทิดไท'​ สุดคึกขยับต่อเนื่อง 'แรมโบ้'​ขอบคุณ 'ปชช.-เปลวสีเงิน' ให้ความสนใจ

'เทิดไท'​ คึกคัก 'แรมโบ้'​ เสกสกล เผยรอกกต.เคาะจดจัดตั้ง ทีมงานขยับต่อเนื่องระดมอดีตคนเสื้อแดงเป็นสมาชิกพรรค ลั่นสู้ตามกติกาทุกรูปแบบ อยู่ที่ประชาชนตัดสินใจ พร้อมขอบคุณสื่อ-ป๋าเปลว ที่สนใจนำเสนอเรื่องราวของพรรคเทิดไท

'แรมโบ้' สุดเอือม ส.ส.-ส.ว.ทำตัวน่าเบื่อเอาแต่เล่นการเมือง ใช้เวทีสภาหาประโยชน์ใส่ตัว

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเทิดไทกล่าวถึงการประชุมรัฐสภาฯเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

'อานนท์' เผยสมาชิก 'พรรคเทิดไท' เพียบ หนุน 'บิ๊กตู่' อยู่ครบเทอม-นายกฯอีกสมัย

'อานนท์ แสนน่าน' ชี้ทุกสายพร้อมสนับสนุน 'บิ๊กตู่' เป็นนายกฯอีกสมัย ส่วนพรรคการเมืองมีมากเป็นผลดีกับประชาชนที่เลือกคนทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ย้ำ “พรรคเทิดไท” มีทุนเก่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 28,850 หมู่บ้าน สมาชิกกว่า 5,000,000 คน ของจริงไม่ได้โม้เหมือนจะแลนสไลด์จากแม่สายไปถึงสุไหงโกลก

ตะเพิด 'อุ๊งอิ๊ง' ถาม 'ทักษิณ' พอหรือยัง! เลิกวุ่นวาย 8 ปี 'บิ๊กตู่'

'แรมโบ้' ซัด 'ชลน่าน-อุ๊งอิ๊ง' สร้างวาทกรรมการเมือง ชี้วาระ 8 ปี 'บิ๊กตู่' เป็นเรื่องศาลตัดสิน เย้ยบางคนอยากเป็นนายกฯ จนตัวสั่น

'แรมโบ้' ข้องใจ 'นิด้าโพล' นั่งเทียนสำรวจความเห็นปชช.-เป็นมือปืนรับจ้างหรือไม่

"แรมโบ้" อัด "นิด้าโพล" เป็นมือปืนรับจ้างหรือไม่ นั่งเทียนสำรวจมาหรือไม่ หรือทำเพื่อประโยชน์ของใครเพื่อประโยชน์ทางการเมืองตามใบสั่งใครมาหรือไม่ แนะหยุดทำให้ประชาชนสับสน เพราะผลสำรวจตรงข้ามกับสำนักซูเปอร์โพล อย่างสิ้นเชิงที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้นายกฯประยุทธ์ทำงานต่อเพราะเห็นผลงานชัดเจน

'แรมโบ้' เปิดหมดเปลือกเบื้องลึกตั้ง 'พรรคเทิดไท' ลั่นส่งครบทุกเขต ใช้ความจริงใจสู้กระสุน

'แรมโบ้'​ เผยเบื้องหลังตั้ง 'พรรคเทิดไท'​ ยันส่งครบทุกเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ลั่นใช้ความจริงใจซื้อเสียงจากปชช.แทนใช้กระสุน ย้ำจุดยืนปกป้องสถาบัน-หนุน 'ลุงตู่'​ นั่งนายกฯอีกสมัย พร้อมยินดี 'พีระพันธุ์'​ เอารวมไทยสร้างชาติไปทำต่อ