นายกฯ ชื่นชม 'กิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน'

 

 

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชม 'กิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน' ตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เชื่อมั่นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสและรายได้ให้ชุมช

17 มิ.ย.2565-ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการจัด “กิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน” ตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมทั้งมีความเชื่อมั่นว่า กองทุนหมู่บ้านฯจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพประเทศในอนาคต

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน” ซึ่งจัดโดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน สนับสนุนการสร้างโครงข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดบทเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ (KNOW HOW) เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการหมู่บ้านและชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่บทเรียนจากโครงการและการสร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาต่อยอดโครงการให้เกิดความเข้มแข็ง โดยนำร่องพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่แรก และจะต่อยอดจัดในหลายพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

นายธนกร กล่าวว่า ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง คือการให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการช่วยแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาทเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน และส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมความรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้เข้าใจการบริหารการจัดการกับกองทุน และเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาของหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศจำนวน 79,610 กองทุน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 3 แสนล้านบาท จํานวนสมาชิกประมาณ 13 ล้านคน และมีผลงานซึ่งเป็นรูปธรรม อาทิ ร้านค้าประชารัฐ ตลาดประชารัฐ สินค้าจากผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้าน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สถาบันการเรียนรู้ สถาบันการเงินชุมชน

“นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับจากวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้เร่งดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบกิจการชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก พร้อมได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์มาพัฒนาความเป็นอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยความสามัคคี ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้ตั้งไว้” นายธนกร กล่าว

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รทสช. หนุนตรวจสอบที่ดินสปก.4-01 รุกที่อุทยานทั่วประเทศ ป้องกันเอื้อนายทุน

'ธนกร' หนุน 'เกษตร-ทส.' เร่งตรวจสอบที่ดินสปก.4-01 รุกที่อุทยานทั่วประเทศ หลัง 'ชัยวัฒน์'แฉ มีกว่า 2 แสนไร่ จี้ แก้ปัญหาตอกหมุดครอบครองที่โดยมิชอบ ป้องกัน จนท.รัฐเอี่ยวเอื้อนายทุน

'ธนกร' จี้ตำรวจเร่งเอ็กซเรย์ทั่วประเทศ หลังพบยาเสพติดทะลักชายแดน

'ธนกร' ขอ ตำรวจเร่งเอ็กซเรย์ทั่วประเทศ หลังพบยาเสพติดทะลักชายแดน ฝาก สกัดเข้มแนวตะเข็บรอยต่อปท.เพื่อนบ้าน แนะดึงอาสาชุมชนร่วมมือป้องกันปราบปราม หนุน เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย สร้างอาชีพเปลี่ยนบริบท ช่วยแก้ปัญหาได้ยั่งยืน

'ดร.ไตรรงค์' ขอบคุณ 'พล.อ.ประยุทธ์' ส่งดอกไม้เป็นขวัญกำลังใจหลังป่วยเข้ารพ.

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) โพสต์ภาพแจกันดอกไม้พร้อมระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ไม่นึกไม่ฝันว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ซึ่งเป็นคนที่ผมรักและนับถือ เพราะท่านเป็นคนดี ไม่มีเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวง

'จิรายุ' ตอกกลับ 'จิรัฏฐ์' อย่าแค่เกรียน ยัน 'นาวีเพลส' บ้านซื้อขาด ไม่ใช่บ้านหลวงให้เช่าได้

'จิรายุ' ตอก 'จิรัฏฐ์' อย่าเกรียนอย่างเดียวต้องมีสติปัญญา หลังกห.ตรวจสอบแล้วคอนโดนาวีเพลสเจ้าของห้องปล่อยเช่าจริงเพราะบ้านเขาซื้อขาดไม่ใช่บ้านหลวง ส่วนดราม่าไหว้ 'ลุงตู่' ครูบาอาจารย์พ่อแม่สั่งสอนให้มีสัมมาคารวะเจอผู้ใหญ่คนไหนก็ต้องไหว้ เว้นอย่างเดียวเสาไฟฟ้า

'ธนกร' ฝากปชช. เดินทางช่วงปีใหม่ดื่มไม่ขับ ขอทุกน่วยงาน อำนวยความสะดวก

นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึง การเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ของประชาชนว่า