'บิ๊กตู่' ปลื้มผลงานภาพรวมเกษตรแปลงใหญ่

นายกฯ พอใจภาพรวมเกษตรแปลงใหญ่ กำชับส่วนราชการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมเกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้

06 ก.ค.2565 - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่อง ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนข้อสั่งการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ตามแนวทางการตลาดนำการผลิตแบบครบวงจร สร้างการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

น.ส.รัชดา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) ในเรื่อง ตลาดนำการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต โดยข้อมูลล่าสุด (1 ก.ค.2565) ได้รับรองและขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 8,942 แปลง เกษตรกร 496,559 ราย พื้นที่ 8,012,325 ไร่ ซึ่งจาการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ พบว่ามีมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนการผลิต จำนวน 31,145.73 ล้านบาท เพิ่มผลผลิต จำนวน 40,429.37 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 71,575.10 ล้านบาท สามารถพัฒนาคุณภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า รวม 188,540 ราย
ในด้านการตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาดของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า จำนวน 921 แปลง ตลาดอื่น ๆ จำนวน 8,045 แปลง และตลาด Online จำนวน 489 แปลง และแปลงผักใหญ่ผักเชื่อมโยงกับ Modern Trade และตลาดออนไลน์ จำนวน 17 แปลง สำหรับแปลงที่มีศักยภาพได้พัฒนาต่อยอดสู่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม จำนวน 3,377 แปลงทั่วประเทศ

“นายกฯ พอใจผลการดำเนินงานตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต กำชับส่วนราชการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่”น.ส.รัชดากล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับตา กกต.ยื้อฟันว่าที่ ส.ส. ผวาบทเรียนแพ้คดี 'สุรพล'

อีกไม่นานก็จะครบ 30 วัน นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า พรรคก้าวไกล (ก.ก.) มี ส.ส.มากเป็นอันดับ 1 และเตรียมที่จะจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค ที่ประกอบไปด้วย พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย พรรคไทยสร้างไทย

‘ทิพานัน’ ชวนรักษาความสะอาดคูคลอง รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ชวนรักษาความสะอาดคูคลอง รับวันสิ่งแวดล้อมโลก  ช่วยลดมลพิษ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ชูผลงานพล.อ.ประยุทธ์ปรับภูมิทัศน์คูคลองตามพระราชดำริ ริเริ่มเรือไฟฟ้าคลองผดุงฯ

‘วันข้าวแห่งชาติ’ นายกฯ ยกย่องชาวนา ผู้มีคุณูปการหล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลก

นายกฯ กล่าวเนื่องใน ‘วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ’ ปี 66 ยกย่องชาวนาผู้มีคุณูปการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร หล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลกตลอดมา

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าการเจรจา 'CEPA' เชื่อมั่น สรุปผลได้ภายใน 6 เดือน ช่วยเพิ่ม GDP ไทย

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ CEPA เชื่อมั่น สรุปผลได้ภายใน 6 เดือน ช่วยเพิ่ม GDP ไทย

'ทิพานัน' ชู 'ลุงตู่' ผู้นำความเจริญ 'มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี' สร้างแล้วกว่า 90%

'ทิพานัน' ชู 'พล.อ.ประยุทธ์' ผู้นำสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อัปเดตมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ใกล้แล้วเสร็จกว่า 90% แล้ว